Home

Aktiivimalli kansalaisaloite allekirjoita

EmailTwitterFacebookperjantai 15.5.2020ÄkkilähdötE-kontaktiTelkkuKotikokkiEtuaNäköislehtiKirjaudu EtusivuUutisetUrheiluViihdeSääIL-TVRahaTerveysHyvä oloTyyli.comAsuminenPerhePippuri.fiMatkailuAutotDigi & tekniikkaKoronavirusKotimaaUlkomaatTyöelämäTalousPolitiikkaPääkirjoitusSääuutisetVille RantaVerotUutisetUutisetPolitiikkaAktiivimalli hyväksyttiin vasta - kansalaisaloite sen kumoamiseksi on kerännyt jo yli 20 000 allekirjoitusta28.12.2017 klo 8:14 (muokattu 28.12.2017 klo 12:41)Eduskunta hyväksyi joulun alla 19.12. kiistellyn lain työttömyysturvan muutoksesta. JAAKKO ELENIUSAktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä nin sanottu aktiivisuusedellytys, jotta työttömyysetuutta maksetaan täysimääräisenä. Tarkastelujakso on 65 etuuden maksupäivää, eli noin kolme kuukautta. Allekirjoita kansalaisaloite. Terapiatakuussa soveltuvaa varhaista hoitoa tarjottaisiin jo terveydenhoidon perustasolla. Hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa, ja oireen.. Kuluvan vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt Suomessa voimakasta keskustelua. Keskustelun lisäksi osa kansalaisista on ryhtynyt sanoista tekoihin..

Aktiivimalli - Kansalaisaloite lakia vastaan - Home Faceboo

 1. Kuvassa linkki kansalaisaloite-sivustolle. Kun Suomi vielä oli itsenäinen maa, niin sillä oli sinikantinen passi. Silloin Suomen passi oli vielä maailman paras
 2. Aikaa allekirjoitusten keräämiseen on kuusi kuukautta ennen aloitteen luovuttamista parlamentille. Aloitteesta ei seuraa mitään velvoitteita parlamentille eli parlamentti ei ole velvollinen keskustelemaan tai äänestämään aloitteesta.
 3. kä takia se ei ole täytäntöönpanokelpoinen.
 4. Koskela sanoi, että 213,50 euroa kuukautta kohden on lähelle opiskelijan tuloja, jos opiskelija ei käy töissä tai nosta opintolainaa.
 5. Tarkastelu kohdistuu aloitejärjestelmiin valtiollisella (kansallisella) tasolla. Useissa maissa, Suomi mukaan lukien, on olemassa kunnallisen tai alueellisen tason kansalaisaloitejärjestelmiä, mutta näitä aloitemenettelyjä ei seuraavassa käsitellä.

Historiamuokkaa muokkaa wikitekstiä

Lisäksi kansalaisaloitteen perusteluissa todetaan, että päätös työnhaun tuloksista "ei juurikaan ole työnhakijan käsissä."Yle selvitti: Näin aktiivimalli vaikuttaa TE-toimistoissa – yhdellä virkailijalla jopa 1 000 asiakasta

Jari Natunen - Etusivu | Facebook

Aktiivimalli - Kansalaisaloite aktiivimallia vastaan - YouTub

”Aktiivisuusedellytyksen täyttymiseen vaikuttaa työttömän työnhakijan oman aktiivisuuden lisäksi eri alueilla tarjolla olevien työpaikkojen määrä ja niiden laatu. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen saatavuus ja esimerkiksi palkkatuetun työn mahdollisuudet vaihtelevat eri puolilla maata”, valiokunnan mietinnössä todetaan.  Kansalaisaloite Kysymys on hanke, jonka tavoitteena on luoda maailman paras maksutapa. Ero tämän ja kryptovaluutta Hankkeiden että Kansalaisaloite Kysymys on strategia kohdistaminen varhaisilta Edustaja toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja kelpoisuuden, sekä vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän.[1] Väestörekisterikeskus käynnistää tarkastustoimenpiteet vain, mikäli kannatusilmoituksia ilmoitetaan olevan vähintään 50 000[13] Aktiivisuusehdon täyttyminen ei näin ollen ole työnhakijan omasta toiminnasta kiinni ja siksi aktiivimalliin pohjautuvat päivärahaleikkaukset ovat kohtuuttomia, aloitteessa todetaan.Aloitteen aiheen tulee kuulua liittovaltion säädösvaltaan. Se voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista taikka kumoamista. Aloite voi koskea perustuslakia eikä sen tarvitse olla sisällöltään yhdenmukainen Euroopan unionin oikeusjärjestyksen tai Itävallan kansainvälisten velvoitteiden kanssa, sillä aloitteen sisältö arvioidaan näiltäkin osin vasta myöhemmin parlamenttikäsittelyssä. Aloite ei kuitenkaan saa vaarantaa vuoden 1947 kieltolain (Verbotsgesetz) noudattamista, jolla pyritään estämään kansallissosialismin nousua. Aloite voidaan esittää lakiehdotuksen muodossa tai yleisemmässä, toimenpidealoitteeseen rinnastuvassa muodossa. Aloitteella ei ole tarkkoja muotomääräyksiä, vaan lyhyt ehdotus perusteluineen riittää.

Aktiivimalli hyväksyttiin vasta - kansalaisaloite sen kumoamiseksi on

LobbausLäpinäkyväksi в Твиттере: «#tiedustelulaki #aktiivimalli #sote

 1. Aktiivisuusedellytystä ei sovelleta henkilöön, joka saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta, eikä sitä sovellettaisi aikana, jona henkilöllä on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus eläkelaitoksessa.
 2. Aloite voi olla muodoltaan lakiehdotus tai toimenpidealoite, kunhan sen tavoite on ilmaistu selkeästi ja esityksellä on riittävät perustelut. Aloitteen aiheen on kuuluttava parlamentin päätösvaltaan. Aloite ei saa koskea asiaa, josta parlamentti on tehnyt päätöksen edellisen kahden vuoden kuluessa, elleivät olosuhteet ole olennaisesti muuttuneet.
 3. Älä allekirjoita, ennen kuin olet tyytyväinen lainanantajan tarjoamiin ehtoihin. What Are The Best Student Loan Alternative? There are several channels through which you can pursue school funding..
 4. Työttömien aktiivimallia vastustava kansalaisaloite luovutetaan perjantaina aamupäivästä eduskunnan puhemiehelle. Kiistelty aktiivimalli tuli voimaan vuoden alussa osana uutta työttömyysturvalakia
 5. aiheest

Kansalaisaloitteen vaiheetmuokkaa muokkaa wikitekstiä

Aloitteen pitää kuulua parlamentin toimivaltaan sekä sisältää tarkasti ja yksiselitteisesti parlamentin keskusteluun saatettava kysymys. Lain mukainen kahden kuukauden keräysaika käynnistyy siitä, kun kansallinen vaalilautakunta hyväksyy allekirjoituslomakkeen. Lomake voidaan hylätä, jos aloite ei kuulu parlamentin toimivaltaan, kysymyksen muotoilu ei ole lain säännösten mukainen tai allekirjoituslomakkeet eivät muutoin vastaa vaatimuksia. Tämä aloitteen ennakkotarkastusmenettely otettiin käyttöön vuoden 1997 lainmuutoksella. Sillä haluttiin estää allekirjoitusten keräys sellaisille aloitteille, jotka eivät täytä lain vaatimuksia ja joita ei voida ottaa parlamentin käsiteltäväksi. Allekirjoita kansalaisaloite TÄÄLLÄ. Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta Suomessa kansalaisaloite on 1. maaliskuuta 2012 voimaan tulleen kansalaisaloitelain[1] tarkoittama kansalaisten tekemä lainsäädäntöaloite, jolla äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat saada lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä eduskunnan käsiteltäväksi, mikäli vähintään 50 000 kansalaista, eli noin 1,2 prosenttia äänioikeutetuista, kannattaa aloitetta.[2] Ensimmäinen 50 000 allekirjoittajan rajan ylittänyt ja eduskuntakäsittelyyn luovutettu kansalaisaloite vaati turkistarhauksen lakkauttamista. Aloite jätettiin eduskuntaan 5. maaliskuuta 2013.[3]

Aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite luovutetaan yle

Uusi kansalaisaloite ajaa liikuntaa osaksi virallista terveystyötä. Suomalaiset voivat paksusti, se tiedetään. Ylipainoa pahempi ongelma on kuitenkin liikkumattomuus Kansalaisaloite. Mielipide Arttu Papinaho. Lukijalta: Vesihuoltoa ei saa yksityistää. Avohakkuukielto liian ehdoton, väittää Metsäteollisuus - kansalaisaloite menossa eduskuntaan tiistaina Hallitus ajoi niin kutsutun aktiivimallin läpi ennen joulua. Jos työtön ei ole lain edellyttämällä tavalla aktiivinen kuuden viikon aikana, leikataan hänen työttömyysturvaansa.

140 000 allekirjoitusta: Eduskunta hylkäsi Uusi Suom

Valiokunnan mielestä palvelujen tulee vastata paremmin eri kohderyhmien tarpeeseen. Erityisesti vaikeasti työllistyville, pitkäaikaistyöttömille ja ikääntyville tulee olla tarjolla riittävästi heidän tilanteeseensa sopivia työllistämispalveluja niin, että aktiivisesti työnhakua tai palveluun pääsyä yrittäneen työnhakijan joutumista vähennetylle etuudelle voidaan vähentää nykyisestä.  Aloite, jonka oli perjantaiaamuna allekirjoittanut noin 70 000 ihmistä, ylitti eduskuntakäsittelyä varten vaadittavat 50 000 allekirjoitusta eilen. Eduskunta hyväksyi aktiivimallin noin viikko sitten.. Aloitteen on oltava sopusoinnussa perustuslain säännösten kanssa eikä se siten voi kohdistua perustuslain muuttamiseen. Aloitetta ei voi myöskään tehdä perustuslakia täydentävistä, perustuslain ja tavallisen lain väliin säädöshierarkkisesti sijoittuvista niin sanotuista orgaanisista laeista eikä verotusta koskevista tai kansainvälisiin asioihin liittyvistä laeista taikka armahduksista. Aloite ei voi myöskään koskea valtion budjettia, josta päätetään parlamentissa lakimuodossa. Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Ett medborgarinitiativ för en folkomröstning om Finlands euromedlemskap

Kansalaisaloite - Wikipedi

Vuosien 1999–2009 välisenä aikana on ennakkohyväksynnän läpäissyt 61 kansalaisaloitetta, joista 24 aloitteessa onnistuttiin keräämään vaadittu määrä hyväksyttyjä allekirjoituksia. Näistä 24 parlamenttikäsittelyyn edenneistä aloitteista seitsemän johti lainsäädännön muutoksiin, kolme hylättiin ja 14:n käsittely ei ole vielä päättynyt tai aloite on rauennut. Kansalaisaloitteet ovat kohdistuneet muun muassa sosiaali- ja terveysalaan, työelämän sääntelyyn ja koulujärjestelmään. Jotkin aloitteet ovat koskeneet selkeästi alueellisia intressejä tai tiettyä ammattiryhmää. Valtaosa aloitteista on koskenut voimassa olevan lainsäädännön muutoksia, ei siis kokonaan uusia lakeja.[4] Kansalaisaloite keräsi vaaditun määrän allekirjoituksia vain reilussa viikossa. Niin sanottua aktiivimallia vastustava kansalaisaloite (siirryt toiseen palveluun) ylitti 50 000 nimen rajan.. Allekirjoita Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite. Auta allekirjoituksellasi tekemään Suomesta tunnustukseton ja eri vakaumuksia tasapuolisesti kohteleva valtio. https.. Kansalaisaloitteen kansalaisaloitteen on pannut vireille helsinkiläinen pitkäaikaistyötön Martin-Éric Racine. Lain kumoamista perustellaan aloitteessa sillä, että "työttömälle maksettavaa työttömyysturvaa leikataan aina kun työnhakijan ponnistukset oman työllisyytensä edistämiseksi eivät ole tuottaneet tuloksia."

Suomi allekirjoitti ACTA:n. Allekirjoita netissä adressi SOPA-lakia vastaan. kansalaisaloite Suomen eroamiseksi EU:sta. kansalaisfoorumi. kansalaisjournalismi Allekirjoita sinäkin kansalaisaloite. Suora linkki kansalaisaloitepalveluun on tässä. Mun näppituntuma kuitenkin on, että aktiivimalli ei ole kovin toimiva: se kyykyttää ihmisiä eikä pura..

Aktiivimalli on osoittautunut selkeäksi työttömyysturvan leikkuriksi. SAK:n ja Teollisuusliiton marraskuussa teettämien kyselytutkimusten perusteella alle kolmannes SAK:laisten alojen työttömistä.. Tämä päätös voi avata tien uudelle kansalaisaloitteelle. Kansalaisaloite sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisen kumoamisesta Liittoparlamentilla on velvoite ottaa aloite käsiteltäväksi, mutta sen ei tarvitse tehdä aloitteesta nimenomaista päätöstä. Parlamentin työjärjestyksen mukaan kansalaisaloitteella on parlamenttikäsittelyssä etusija verrattuna hallituksen esityksiin ja parlamentin jäsenten aloitteisiin. Aloitteen käsittely täytyy aloittaa parlamentissa kuukauden kuluessa, ja aloitteen vireillepanijoiden edustajaa on kuultava parlamenttikäsittelyn aikana. Valiokunta voi käsitellä aloitetta enintään neljä kuukautta, jonka jälkeen sen on tehtävä ehdotuksensa täysistunnolle. Aloite raukeaa, jos sitä ei ehditä käsitellä vaalikauden aikana. – Tämä tarkoittaa, että minulla on maalis- ja huhtikuulle yhteensä vuokran jälkeen käytössä 427 euroa. Kahdelle kuukaudelle, hän kuvaili.

- Työnhakija ei kuitenkaan päätä rekrytointiprosessin tuloksista, vaan työnantaja niistä päättää, joten on kohtuutonta rangaista työnhakijaa siitä, että työnantajan rekrytointivalinta ei ole osunut häneen, aloitteen perusteluissa kirjoitetaan. Aktiivimalli uhkaa ajaa työttömät umpikujaan. Reumaliiton kansalaisaloite: Erityisen kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuun jakaminen 12 kuukaudelle

Aktiivimalli halutaan haudata - kansalaisaloite nyt Helsingin Uutise

Nyt aloitteen käsittely on eduskunnan käsissä ja se päättää täysistunnossaan lähetekeskustelun käytyään, mille valiokunnalle aloite lähetetään valmisteltavaksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto suosittelee, että valmistelusta vastaava valiokunnan on ilmoittava aloitteen tekijöiden edustajille kuuden kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin valiokunta ryhtyy.Tämän jälkeen Koskelan pitää kokemustensa perusteella odottaa vähintään viikko, että hän saa maaliskuulta päivärahaa.Suoralla demokratialla on Sveitsissä pitkät ja vahvat perinteet, vaikkakin Sveitsin valaliitto perustettiin alun perin edustukselliseksi järjestelmäksi. Kansalaisaloite otettiin käyttöön jo vuonna 1891. Seuraavassa käsitellään Sveitsin nykyistä, kansanäänestyksen järjestämiseen kytkeytyvää kansalaisaloitemenettelyä, joka ei sinällään rinnastu edellä tarkasteltuihin sisällöllisiin kansalaisaloitteisiin. Sveitsissä on ollut aikaisemmin käytössä myös puhtaasti sisällöllinen kansalaisaloite, mutta siitä on luovuttu. En tiedä onko ilmailu-uutinen, mutta uutinen yleisilmailun ystäville kuitenkin. Kansalaisaloite Lex Malmi lähti tänään liikkeelle keräämään allekirjoituksi..

Hurjan suosion kerännyt kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi

 1. Aktiivimalli on nykyisen työttömyystukijärjestelmän päälle liimattu sanktiojärjestelmä, joka leikkaa Päivän Byrokraatin kansalaisaloite pitää sisällään seuraavat järjestelmää tehostavat ehdotukse
 2. Eräissä maissa edellytetään erityisen kansalaiskomitean perustamista aloitteen tekemistä varten (Espanja, Portugali ja Puola).
 3. Lisäksi aktiivimallin käyttöönoton yhteydessä työttömyyden alussa olevaa työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennettiin seitsemästä päivästä viiteen päivään. Uusien omavastuupäivien tavoitteena on, että työttömät aiempaa enemmän hakeutuisivat myös lyhytkestoiseen ja osa-aikaiseen työhön ja pyrkisivät parantamaan edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille, millä pyritään ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä.
 4. Unlimited Turbo Short on johdannainen, jonka arvo nousee silloin kun alla olevan kohde-etuuden hinta...
 5. Valtio-opin professori Jan Sundbergin mukaan kansalaisaloitteet herättävät keskustelua ja voisivat ehkä joskus tulevaisuudessa johtaa suoraan kansanäänestyksiin.[17]
 6. Espanjassa on pantu vireille kaikkiaan 45 kansalaisaloitetta, joista kuitenkin suurin osa on kaatunut sisällöllisiin rajoituksiin tai ei ole saanut riittävästi allekirjoituksia. Suuri osa aloitteista on koskenut työelämän sääntelyä tai sosiaaliturvaa. Ainoastaan yksi aloite on toistaiseksi johtanut lainsäädäntömuutoksiin.[4]
 7. Työttömyysturvan aktiivimallin kaatamiseksi tehty kansalaisaloite on ay-liikkeelle ja vasemmistopuolueille herkullinen tilaisuus pönkittää omaa asemaansa, sanovat politiikan tutkijat

Toisen vuosineljänneksen tulosennusteita on laskettu huhtikuussa enemmän koskaan aiemmin sitten it-kuplan.SalkunRakentaja on vaurauden rakentajan suosittu verkkolehti. Sivusto sisältää sijoittamiseen, yrittäjyyteen ja arjen raha-asioihin liittyviä artikkeleita, uutisia ja analyysejä.

Yksityissijoittaja Kimmo Matikainen ottaa kesän rauhallisesti - eikä ole nähnyt koronakriisissä tilaisuutta nostaa kunnolla... Kansalaisaloite: julkisella paikalla naamioituminen on säädettävä laittomaksi. Nykyinen laki määrittelee laittomaksi naamioitumisen vain yleisellä paikalla järjestettävän kokouksen.. Kansalaisaloitteen tekemistä varten on muodostettava niin sanottu lakialoitekomitea, jonka jäseninä tulee olla vähintään 15 äänioikeutetuksi rekisteröityä Puolan kansalaista. Komitean on valittava keskuudestaan itselleen edustaja. Komitea voi edistää ainoastaan yhtä aloitetta kerrallaan. Kun vaadittava määrä nimiä on kerätty, aloitetaan menettely asian saamiseksi parlamenttikäsittelyyn. Sen jälkeen, kun vähintään 500  000 allekirjoittajan nimet on varmistettu, parlamentin puheenjohtajisto julkistaa aloitteen ja lisää sen kuuden kuukauden kuluessa täysistunnon esityslistalle. Parlamentin ohjesäännön mukaisesti myös aloitteen vireillepanijoiden edustaja voi osallistua käsittelyyn. Aloitteen käsittely jatkuu tarvittaessa parlamentin hajottamisen tai vaalikauden loppumisen yli. Jos aloite tulee parlamentissa käsiteltäväksi, voivat aloitteen tekijät vaatia valtiolta korvausta nimien keräämisestä aiheutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 300 000 euroa.

Aktiivimallin soveltamisen vaikutuksia seurataan – eduskunta edellytti tätä, kun lakimuutosta käsiteltiin. Seuranta tehdään erillään kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelystä, rinnan tämän kanssa sen kanssa, mikäli aikataulut niin edellyttävät.Poliittinen oppositio vastusti eduskunnassa lakimuutosta laajasti. Pääoppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on sanonut, että jos demarit pääsevät valtaan, laki kumotaan heti. Myös työttömien etujärjestöt ja ay-liike ovat olleet näreissään lakimuutoksesta. työhönvalmennusta ja palveluohjausta. ¤ Olethan mukana! ¤ ALLEKIRJOITA KANSALAISALOITE ¤ Mekään emme ole myytävänä -kansalaisaloite. (artikkelivideo:) eimyytavana2.fi / YouTubessa Allekirjoitusten keräämiselle ei ole määräaikaa eikä aloitteiden rekisteröimiselle pakollista menettelyä. Viranomaiset eivät osallistu allekirjoitusten keräämisvaiheeseen, eikä mitään tarkastuksia siten suoriteta tässä vaiheessa. Parlamentti tarkastaa jälkikäteen satunnaisotannoin, että allekirjoittajat ovat äänioikeutettuja. Tämä tarkistetaan henkilötodistusten kopioista, jotka allekirjoittajien pyydetään lähettämään. Alankomaissa ei ole toistaiseksi tehty kansalaisaloitteita, joissa tuenilmausten kerääminen olisi toteutettu kokonaan sähköisesti tietoverkossa. Niissä tapauksissa, joissa osa tuenilmauksista on ollut sähköisessä muodossa, on osaa näistä allekirjoittajista pyydetty toimittamaan tietonsa myös paperilla. Jos riittävä osuus allekirjoittaneista toimii näin asetetussa määräajassa, pidetään tuenilmauksia pätevinä.

Kansalaisaloite kohutun aktiivimallin kumoamisesta kaatumassa

Kansalaisaloitteen edustaja toimittaa kansalaisaloitteen ja Väestörekisterikeskuksen päätöksen eduskunnalle. Ellei aloitetta ole toimitettu eduskunnalle kuuden kuukauden sisällä Väestörekisterikeskuksen päätöksestä, se raukeaa.[1] Joulukuussa 2017 tehty kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi keräsi 140 944 allekirjoitusta. Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän on osoitettava aktiivisuutta tai muuten hänen.. Kansalaisaloite! Allekirjoita! By Guest Heli, February 16, 2018 in Edunvalvonta ja työsuojelu. Allekirjoita hoitajien pakollista influenssarokotusta vastaan! Jokaisen kuuluu päättää itse, ottaako.. Iso-Britanniassa sähköiseen kansalaisaloitteeseen tarvitaan 100 000 allekirjoitusta (0,2 prosenttia äänioikeutetuista), jotta parlamentin alahuone harkitsee keskustelua aiheesta. Jos aloite kerää 10 000 allekirjoitusta, asianomainen valtion taho antaa aloitteelle vastauksen. Aloitteet voivat olla voimassa enintään vuoden.[18][19] Закрыть. Aktiivimalli - Kansalaisaloite aktiivimallia vastaan. Toni Kiiski. Aktiivimalli - Väärä ratkaisu oikeaan ongelmaan - Продолжительность: 13:03 Tere Sammallahti 7 247 просмотров

Allekirjoita kansalaisaloite! Mekään emme ole myytävän

Kansalaisaloitetta eli ”välitöntä lakien esittämisoikeutta” kansalaisille esitti ensimmäisenä Suomessa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue vuonna 1903 Forssan ohjelmassa, joka mukaili pitkälti aikaisemmin julkaistua Erfurtin ohjelmaa. Kansalaisten aloiteoikeutta on myös esittänyt Suomen kansanvaltuuskunta antaessaan ehdotuksen Suomen perustuslaiksi[8] vuonna 1918. Kansalaisaloitetta on sittemmin ehdottanut Suomeen ainakin Demokraattinen Vaihtoehto, joka mainitsee asiasta perustamisjulistuksessaan.[9] Kansalaisaloite tuli voimaan 1. maaliskuuta 2012 [10] 95 vuotta kansanvaltuuskunnan ehdotuksen jälkeen. Yhteensä aloite keräsi noin 140 000 nimeä tammikuun loppuun mennessä, jolloin nimienkeruu päättyi. Aloitteessa vedotaan (siirryt toiseen palveluun), ettei työnhakija voi vaikuttaa niihin asioihin, joista häntä rangaistaan uuden lain mukaan. Esimerkeiksi aloitteessa annetaan se, ettei työnhakija voi sille mitään, jos työnantajan rekrytointipäätös ei osunut häneen. Aloite vaatii lain välitöntä kumoamista. Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset (kannatusilmoitukset) kerätään paperimuodossa tai sähköisesti tietoverkossa, oikeusministeriön ylläpitämän verkkopalvelun kautta. Kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen päiväyksestä.[1]

Allekirjoita kansalaisaloite kulttuurimarxilaista Magneettimedi

Aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite Suomenma

Free, no watermarks or registration. Fill & Sign PDF files for free. Fill out PDF forms. Add signature to PDF Kansalaisaloitteessa lähdettiin siitä, että aktiivimallin johdosta työttömyysturvaa leikataan aina kun työnhakijan ponnistukset oman työllisyytensä edistämiseksi eivät ole tuottaneet tuloksia. Aloitteessa huomautetaan, että rekrytointipäätöksen tekee viimekädessä työnantaja ja että työvoimaviranomaiset päättävät työllisyyspalvelujen alueellisesta tarjonnasta ja osallistujien valinnasta palvelujen piiriin.

Aktiivimalli kumoon -kansalaisaloite eteni eduskuntaan Tiedonantaj

Kansalaisaloite. Lukekaa ajatuksella, ja allekirjoittakaa mikäli haluatte kansanäänestyksen. Aloitteen allekirjoittaminen ei ole kanta euroalueessa pysymiseen/eroamiseen, vaan halu kansanäänestykseen.. Vuonna 2008 tammikuussa käynnistyneessä perustuslain tarkistamishankkeessa (ks. Christoffer Taxellin perustuslain tarkistamiskomitea) selvitettiin suoran demokratian asemaa osana valtiollista järjestelmää sekä erilaisia vaihtoehtoja suoran demokratian edistämiseksi. Perustuslain toimivuutta ja muutostarpeita arvioinut Perustuslaki 2008 -työryhmä totesi muistiossaan seuraavaa: ”Suoraa demokratiaa valtiollisella tasolla koskevat ratkaisut edellyttävät uudelleen arviointia. Suoran demokratian kehittämisen tavoitteena tulee olla myös edustuksellisen järjestelmän vahvistaminen. Valtiosäännön täydentäminen kansanaloitteella voi olla periaatteelliselta kannalta merkittävämpi askel kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä kuin kansanäänestyksen tuloksen oikeudellinen sitovuus, joka ei välttämättä käytännössä merkitsisi suurtakaan muutosta nykytilaan. Perustuslain arviointihankkeen yhteydessä on harkittava kansanaloitejärjestelmän käyttöönottoa. Luontevin vaihtoehto voisi olla niin sanottu sisällöllinen kansanaloite.”[4] Sisällöllisessä kansalaisaloitteessa aloiteoikeutettuja ovat Unkarin äänioikeutetut kansalaiset. Aikaa allekirjoitusten keräämiselle on kaksi kuukautta. Kuluvan vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt Suomessa voimakasta keskustelua. Keskustelun lisäksi osa kansalaisista on ryhtynyt sanoista tekoihin: aktiivimallin kumoamista esittävä kansalaisaloite on toimitettu käsiteltäväksi eduskuntaan.– Aktiivimallin takia menen tekemään 16.3. työvuoron sellaiselle alalle, jolla palkat maksetaan kahden viikon välein. Tämä 16.3. tehtävä työvuoro maksetaan minulle 13.4.

Video: Allekirjoita kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta! - Soininvaar

Aloiteoikeus on osoitettu kyseessä olevan maan äänioikeutetuille kansalaisille. Vaadittu allekirjoittajien määrä vaihtelee maittain. Espanjassa vaatimus 500 000 allekirjoituksesta vastaa noin kahta prosenttia äänioikeutetuista, kun taas Puolassa vaatimus on merkittävästi matalampi, 100 000 allekirjoitusta eli 0,3 prosenttia äänioikeutetuista. Postiosoite: PL 350, 01511 VantaaKäyntiosoite: Väritehtaankatu 8, 01300 VantaaVastaava päätoimittaja: Karri Kannala

Uusi Suomi in englishUutiskirjeDigitilausHae sivustolta KirjauduEtusivuUusimmatPuheenvuoroVapaavuoroKumppaniblogit200 kansanedustajaaHX-hankeInfoHakemaasi sivua ei löytynyt.AsiakaspalveluKauppalehti.fi:n asiakaspalvelu:kl.asiakaspalvelu@almamedia.fiPuh. 010 665 8100arkisin klo 8.30 - 16.30Vaihde: 010 665 101 Postiosoite: PL 189, 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 CKun eduskunta keskusteli aktiivimallista, keskittyivät suuret tiedotusvälineet kertomaan alkoholilain uudistuksesta. Ne heräsivät vasta, kun kansalaisaloite sai hurjan suosion.Eduskunnalle luovutettujen kansalaisaloitteiden tulee kerätä vähintään 50 000 Väestörekisterikeskuksen hyväksymää allekirjoitusta puolen vuoden kuluessa kansalaisaloitteen aloituspäivämäärästä. Seuraava tarkastelu kohdistuu pelkästään parlamenttikäsittelyyn johtavaan sisällölliseen kansalaisaloitteeseen, johon ei siis liity kansanäänestysmahdollisuutta. Aloitteen virallinen käsittely alkaa siitä, kun se on toimitettu parlamentille. Parlamentti tutkii siten aloitteen käsiteltäväksi ottamisen edellytykset vasta sen jälkeen, kun allekirjoitukset on jo kerätty. Parlamenttikäsittelylle ei ole asetettu määräaikaa. Parlamentin kirjallisten aloitteiden ja kansalaisaloitteiden valiokunta (Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven) tarkastaa, että edellytykset aloitteen käsiteltäväksi ottamiseksi täyttyvät. Valiokunta esittää näkemyksensä parlamentille virallisessa raportissa, jossa se tekee esityksen aloitteen käsiteltäväksi ottamisesta. Raportti julkaistaan ja toimitetaan myös aloitteen tekijöiden edustajille. Parlamentti tekee päätöksen jokaisesta käsittelyyn otetusta aloitteesta. Menettelyssä on mahdollista kutsua aloitteen tekijöiden edustajat suullisesti kuultaviksi parlamenttiin.

122 отметок «Нравится», 1 комментариев — SuPer ry (@superliitto) в Instagram: «Allekirjoita Terapiatakuu-kansalaisaloite ja ole mukana vaatimassa, että mielenterveysapua saisi Ei myytävänä! -kansalaisaloite. eduskuntaan. Uutinen julkaistu: 26.10.2017. Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen. allekirjoitti. yli 50 000 suomalaista. Aloitteen

Lisäksi Italian perustuslaki tuntee viisi erilaista kansanäänestysmenettelyä. Näistä merkittävin on niin sanottu kumoava kansanäänestys, jossa on kyse mahdollisuudesta järjestää kansanäänestys normaalissa järjestyksessä hyväksytyn ja voimassa olevan lain tai hallituksen asetuksen kumoamisesta (referendum abrogativo). Kumoava kansanäänestys on järjestettävä, jos sitä vaatii vähintään 500 000 äänioikeutettua kansalaista tai vähintään viisi maakuntaneuvostoa. Äänestystuloksen pätevyys edellyttää, että yli puolet äänioikeutetuista äänestää. Verotusta, budjettia tai armahdusta koskevista laeista kansanäänestystä ei voi järjestää. Lisäksi kansainvälisten sopimusten ratifiointi ja Italian liittyminen kansainvälisiin tai ylikansallisiin organisaatioihin on rajattu kansanäänestyksen ulkopuolelle. Työttömien aktiivimalli on alkuvuodesta jonkin verran lisännyt erilaisten kurssien ja valmennusten kysyntää Etelä-Savon te-toimiston Savonlinnan toimipaikassa

Kansalaisaloitteen voi panna vireille 0,1 prosenttia Itävallan äänioikeutetuista kansalaisista eli noin 8 000 henkilöä. Aloitteen saamiseksi parlamentin käsittelyyn vaaditaan kuitenkin 100 000 tuenilmausta (n. 1,2 prosenttia äänioikeutetuista). Tähän lukuun voidaan laskea vireillepanijat mukaan. Alun perin aloitteelle edellytettiin 200 000 allekirjoittajaa, mutta vuonna 1981 perustuslain muutoksella määrä laskettiin 100 000 allekirjoittajaan menettelyn helpottamiseksi. Vuoteen 1998 saakka myös kahdeksan parlamentin jäsentä sai tehdä kansalaisaloitteen. Esimies on nyt esihenkilö – Helsinki aikoo neutralisoida kaikki mies-päätteiset ammattinimikkeet, joita on 45Aktiivimalli koskee niin työmarkkinatuen, peruspäivärahan kuin ansiopäivärahan saajia. Aktiivimallia ei kuitenkaan sovelleta henkilöön, joka työttömyysetuuden rinnalla saa jotakin työkyvyttömyyteen tai vammaan perustuvaa etuutta tai jolla on ensiasteessa vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus. Sitä ei sovelleta myöskään omais- tai perhehoitajiin. Aloiteprosessi on kaksivaiheinen. Aloite saadaan vireille 1 000 allekirjoituksella. Aloitteen saaminen parlamentin käsittelyyn edellyttää vielä vähintään 99 000 allekirjoitusta lisää. Vaatimus 100 000 allekirjoittajasta merkitsee Puolassa 0,3 prosenttia äänioikeutetuista.

Aloitteen sisällön tulee kuulua parlamentin lainsäädäntövaltaan. Aloitteen tulee sisältää selkeästi määritelty lainsäädäntöesitys. Aloite ei saa kuitenkaan koskea perustuslain muuttamista, perustuslain mukaan hallituksen toimivaltaan tai Madeiran ja Azorien alueellisille parlamenteille kuuluvia kysymyksiä, parlamentin ehdottomaan toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä, armahduksia tai budjettikysymyksiä. Aloite ei saa myöskään loukata perustuslakia tai sen henkeä. Hylättyä aloitetta ei voi myöskään tuoda uuteen käsittelyyn saman istuntokauden aikana. Aloite on yksi nopeiten kannatusta kerännäistä kansalaisaloitteista Suomessa. Nopeimman aloitteen titteliä pitää hallussaan sukupuolineutraalia avioliittolakia kannattava aloite, joka keräsi ensimmäisenä päivänään yli 100 000 nimeä.Hallituksen on lausuttava kantansa aloitteen johdosta vuoden kuluessa sen vireilletulosta. Parlamentin on otettava aloite käsittelyynsä kahden ja puolen vuoden kuluessa. Mahdollinen vastaehdotus pidentää käsittelyaikaa. Päteväksi todettu aloite on vietävä muuttamattomana kansanäänestykseen. Aloitekomitea voi peruuttaa aloitteen ennen kuin hallitus on tehnyt päätöksen kansanäänestyksen ajankohdasta.

Italian perustuslain 71 artiklan mukaan vähintään 50 000 äänioikeutettua Italian kansalaista voi tehdä lakiehdotuksen jommallekummalle parlamentin kamareista, edustajainhuoneelle tai senaatille. Kyse on luonteeltaan sisällöllisestä kansalaisaloitteesta. Vaadittujen allekirjoitusten määrä vastaa noin 0,08 prosenttia äänioikeutetuista. Aloite tulee laatia lakiehdotuksen muotoon ja se pitää perustella. Italiassa käydään oikeustieteellisen tutkimuksen piirissä keskustelua siitä, onko aloitteille olemassa sisällöllisiä rajoituksia vai ei. Oikeudesta tehdä kansalaisaloite säädetään Portugalin perustuslaissa ja sitä täydentävässä kansalaisten lakialoitteita koskevassa laissa vuodelta 2003. Aloitteen tekemiseen vaaditaan tuenilmaus 35 000 allekirjoittajalta. Aloiteoikeus on äänioikeutetuilla ja vaalirekisterissä olevilla Portugalissa tai ulkomailla asuvilla Portugalin kansalaisilla. Kansalaisaloite on aloite, jonka tietty määrä kansalaisia voi tehdä saadakseen valtion, alueen tai kunnan päätöksentekoelimet toimimaan aloitteessa määritellyllä tavalla, esimerkiksi säätämään tietyn lain tai päättämään joihinkin toimenpiteisiin ryhtymisestä Kansalaisaloitteen tekemiseen vaaditaan 100 000 allekirjoitusta (1,8 prosenttia äänioikeutetuista), jotka on kerättävä 18 kuukauden aikana. Kansallisen kansalaisaloitteen pitää koskea perustuslain tai sen osan muuttamista. Tätä vaatimusta tulkitaan käytännössä melko väljästi. Aloite voi sisältää ehdotetun uuden perustuslain säännöksen tai muutosvaatimuksen ilman säädösehdotusta. Kunta- ja kantonitasolla kansalaisaloite on käytettävissä myös muun tasoisten lainsäädäntömuutosten ehdottamiseen.

Aktiivimalli pähkinänkuoressa. 1.1.2018 tuli voimaan laki, joka edellyttää päivärahan hakijoilta aktiivisuuden osoittamista työttömyysajalla. Jos päivärahan hakija ei ole ollut lain määrittämällä tavalla.. Kansalaisaloitteen lain kumoamiseksi allekirjoitti lyhyessä ajassa jo yli 50 000 kansalaista. Työttömyysturvan aktiivimalli selvästi loukkaa suomalaisten oikeudentuntoa, siitä kertovat myös.. Työttömyysturvan aktiivimallia vastustava kansalaisaloite on kerännyt yli 100 000 allekirjoitusta. Aktiivimalli tuli voimaan tällä viikolla. Eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta ylittyi jo.. Kullan tämän hetken markkina-arvo on huomattavasti todellista arvoa alhaisempi, väittää hedgerahastopomo ja suursijoittaja Paul... Vaikuta ja allekirjoita kansalaisaloite! 22.06.2017. Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen -kansalaisaloite

Kansalaisaloite ilmasto-opista kouluaineeksi - Allekirjoita nyt! 23 min - juuri nyt. Hannele Cantell on kasvatustieteiden tohtori, dosentti ja toimii opettajankouluttajana Helsingin yliopiston.. Aktiivimalli on herättänyt laajaa mielenkiintoa sekä mielipiteitä puolesta ja vastaan. Keskeinen kysymys aktiivimallissa on se, kuinka paljon se todella aktivoi työttömiä.

Käytännössä kansalaisaloitteiden vaikutukset lainsäädäntöön ovat jääneet rajallisiksi, sillä aloitteet johtavat lainsäädännön muutoksiin melko harvoin. Tältä osin voidaan nähdä jonkin verran vaihtelua eri maiden välillä. Itävallassa ja Puolassa sisällöllinen kansalaisaloite on saanut ehkä vahvimman aseman. The holiday campaign for 2018 told the story of 19-month-old Jenson who - thanks to the development of cochlear implants - had his first hearing Christmas Aktiivimalli koskee lähtökohtaisesti kaikkia työttömyyskorvausta eli ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavia suomalaisia.

Ensimmäinen kansalaisaloite sai taakseen tarvittavan määrän allekirjoituksia vuonna 2012 ja se käsitteli turkistarhauskieltoa. Lisätietoja löydät Kansalaisaloite.fi-palvelusta Rahastosijoittajat ostavat rahastoja kalliilla ja myyvät halvalla, ja siten menettävät leijonan osan rahastojen tuottomahdollisuuksista.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.Kansalaisaloitelaki[1] sisältää tarkemmat säännökset aloitteen tekemiseen liittyvästä menettelystä. Sähköautoiluun perehtynyt myynnin ammattilainen ajoi Teslalla lähes 95 000 kilometriä ja laski sen käyttökulut.

Kansalaisaloitteessa vaadittiin aktiivimallia koskevien lainmuutoksien kumoamista välittömästi. Aktiivimallin kumoamista vaatinut kansalaisaloite on historian toiseksi suosituin kansalaisaloite ja se keräsi 140 994 allekirjoitusta.Valiokunnan mukaan aktiivimalliin kohdistettu voimakas kritiikki ja nyt käsiteltävänä oleva aloite osoittavat, että aktiivimallissa on epäkohtia. Malli ei ole kaikissa tilanteissa tarjonnut työllistymään pyrkineelle ja palveluun pääsyyn yrittäneelle työnhakijalle riittävästi keinoja osoittaa aktiivisuutta estääkseen joutumista vähennetylle etuudelle. 

Vihattu aktiivimalli. Sipilän hallitus käytti runsaasti keppiä työttömiin maan työllisyystilanteen Tunnetuin ja epäilemättä myös vihatuin esimerkki keinoista on työttömyysturvan aktiivimalli, joka.. Puolassa oikeus kansalaisaloitteen tekemiseen perustuu vuoden 1997 perustuslakiin ja kansalaisaloitelakiin vuodelta 1999. Perustuslain mukaan 100 000 äänioikeutetulla kansalaisella on oikeus tehdä parlamentille lakialoite. Kansalaisaloite aktiivimallin kumoamisesta kaatui keskiviikkona lopullisesti eduskunnan käsittelyssä. 140 944 allekirjoitusta - Aktiivimalli-kansalaisaloite on kaatumassa eduskunnassa

 • Sotahistoriallinen matka.
 • Mykobakteeri marinum.
 • Uffizi cumulativo.
 • Naruto episodes online.
 • 1live eine nacht in mönchengladbach programm.
 • Ikkunan aukipitolaite abloy.
 • Seiska martina.
 • Suontaan loistomiekka.
 • Sulfiititon alkoholi.
 • Call me by your name elokuva.
 • Izmir köfte cahide.
 • Oath inc.
 • Supersää tukholma.
 • Rautatieasema rovaniemi.
 • King.com kirjaudu.
 • Doximycin väsymys.
 • 4:3 resolutions.
 • Kuntouttava työtoiminta lääkärintodistus.
 • Suomi 100 peli.
 • Triceps grow fast.
 • Sapokan vesiputous.
 • Freunde suomeksi.
 • Street maps.
 • Frischdienst berlin stellenangebote.
 • Windows 7 etäyhteyden salliminen.
 • Bilfirmor uppsala.
 • Koiran kyynärnivelen turvotus.
 • Muovipurkki elintarvike.
 • Keskustelua rescue koirista.
 • Mtv3 pukuvuokraamo.
 • Kettler axos cycle m.
 • Lg tallentava digiboxi.
 • Sandra beijer anette beijer.
 • Benito casagrande yhteystiedot.
 • Puhun pahaa muista.
 • Valaat wiki.
 • Ampiainen ravinto.
 • Hdmi kaapeli 10m motonet.
 • Kölner zoo deals.
 • Jesaja 51.
 • Bio shout pesuvaahto.