Home

Erasmus apuraha hakeminen

Erasmus Mundus -apuraha kehitysmaill

 1. Esimerkki 4: Yhteisöhakija Yöperhoset ry hakee apurahaa uuden yöperhosnäyttelyn toteuttamiseen. Yhteisö haluaa palkata tuottajan työskentelemään näyttelyn parissa ja aikoo hakea apurahaa hänen palkkioonsa. Yöperhoset ry ei voi hakea tuottajan palkkaan henkilökohtaista työskentelyapurahaa, vaan sen tulee hakea kuluapurahaa palkkakuluihin ja merkitä se hakemuksessa aputyövoimaksi. Tällöin yhteisöä koskee työnantajavelvollisuudet ja haettavan apurahan määrään tulee laskea mukaan palkan sivukulut.
 2. Lausunnonantajien nimet ja puhelinnumerot  = Täytä hakemukseen niiden lausunnonantajien tai suosittelijoiden nimet, joita on pyydetty tekemään kirjallinen lausunto joko verkkopalvelussa tai muuta kautta toimitettuna. Lausuntoja ei voi antaa puhelimitse.
 3. Erasmus + è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014. I Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le..
 4. Opiskelu ulkomailla kestää joko yhden lukukauden tai koko lukuvuoden. Jotkut vaihto-ohjelmat ja vastaanottavat yliopistot asettavat hakijoille vaatimuksia ennen vaihtoa suoritetusta opintopistemäärästä. Kaikilta vaihto-opiskeluun hakevilta vaaditaan riittävää opintomenestystä. Hakijan keskiarvon tulee olla vähintään 2.0. Suosituimpiin kaukokohteisiin, kuten USA ja Uusi-Seelanti, ei valita ensimmäisen vuoden, eikä viidennen tai sitä ylemmän vuoden opiskelijoita. 5:n vuoden maisterivaiheen opiskelija voidaan valita maisteripaikalle (P-paikka), mikäli opinnoissa on tilaa vaihdossa suoritetuille kursseille (hyväksiluku).
 5. en. Tarkista hakuilmoituksesta viimeinen hakupäivä. Hakemusten on oltava perillä Tarkista ilmoituksesta, mille vuodelle haettava apuraha on tarkoitettu ja kohdista työsuunnitelmasi sen mukaan
 6. Opintosuoritusotteen saa esim. Opintopalveluista (opiskelu@uef.fi, p. 029 445 8900) tai WebOodista. Haun ensimmäisessä vaiheessa kelpaa epävirallinen eli WebOodista sähköpostiin tilattu versio.
 7. Edellisenä lukuvuonna (1.8.2018-31.7.2019) vähintään 55 ECTS:ää suorittaneet opiskelijat ovat etusijalla. Syksyllä 2019 suoraan maisteriohjelmissa opinnot aloittaneet vähintään 27 ECTS:ää suorittaneet ovat myös tässä ryhmässä. 55/27 ECTS:ää suorittaneet  opiskelijat sijoittuvat tunnuslukujen mukaisessa järjestyksessä.

Last update: 18/05/2020 06:04:37 Kevään apurahahaku on 3.5.–31.5.2020. Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 24.00 Suomen aikaa. Otathan huomioon, että hakuajan päättymispäivä on vuonna 2020 viikonloppuna, jolloin hakemuksia voi edelleen tehdä, mutta apurahahakuun liittyvät neuvontapalvelut eivät ole enää käytettävissä – säätiön toimisto on auki arkisin ma–pe klo 9–16.Kokovuotista väitöskirja-apurahaa (26 000 euroa/12 kk) voi uusilla hakemuksilla hakea myös toiseksi ja kolmanneksi vuodeksi. Jatkoapurahaa on haettava tavanomaisena hakuaikana keväällä, ja myöntämisen edellytykset harkitaan silloin uudelleen hakemuksen perusteella. Mahdollinen uusi myöntöpäätös edellyttää, että jatkohakemuksessa kerrotaan hankkeen edistymisestä. Lisäksi tarvitaan uusi työnohjaajan lausunto. apuraha käännös sanakirjassa suomi - liettua Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä Apuraha Yrjö Reenpään nimeä kantavaan vierailuun. Maakuntien päättyneitä hankkeita

Haettavan apurahan määrä riippuu hankkeesta – esimerkiksi tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn on annettu suositukset haettavan apurahan määrästä mutta yhteisön tai työryhmän kuluihin voi hakea sen verran kuin kokee hankkeen kannalta sopivaksi. Samalla hakemuksella voit hakea sekä työskentely- että kuluapurahalla katettavia eriä, kunhan erittelet ne hakemukseesi. Huomaathan, että apurahat myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. Ensi lukuvuonna Freemover-apurahaa ei makseta,mutta toivomme, että ilmoitatte freemover-vaihdostanne.Lähettämällä hakemuksen antaa apurahanhakija suostumuksensa tietojensa ja lähettämiensä asiakirjojen käyttöön. Apurahan hakija sitoutuu noudattamaan rahaston antamia ohjeita, sekä toimimaan hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaan. Erasmus — Jyväskylän yliopisto. Sveitsiin lähtijöiden apuraha maksaan sveitsiläisen korkeakoulun kautta. Summa määräytyy verkoston tilanteen mukaan. Apuraha on aina sen verovuoden tuloa.. Homing-apuraha on tarkoitettu Suomeen palaavalle tutkijalle post doc –vaiheen jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen. Kun apurahaa haetaan, on saanut kulua korkeintaan vuosi hakijan saapumisesta Suomeen. Apuraha on suuruudeltaan 50 000 euroa ja se on tarkoitettu oman tutkimusryhmän perustamiseen liittyvien kustannusten kattamiseen (esim. laitteisiin, reagensseihin ja aputyövoiman palkkaamiseen). Homing-apurahaa voidaan käyttää osin myös hakijan työskentelyapurahana. Homing-apurahaa voi hakea työryhmänä, jos ryhmän muut jäsenet ovat tohtoreita tai väitöskirjatutkijoita.

Apuraha on tarkoitettu kattamaan osan vaihdosta aiheutuvista kustannuksista. Saat apurahaa, kun Apuraha ei vaikuta saamasi opintotuen määrään. Apurahaa on hyvä hakea noin 4 viikkoa ennen.. Hakemuksen liitetiedostojen tulee olla pdf-muodossa. Tiedostojen maksimikoko on 3MB. Ks. kohdasta “Liitteet” eri hakijatyypeiltä vaaditut liitteet. Zkušenosti účastníků programu LLP/erasmus a erasmus+. Studijní pobyty studentů. Studijní pobyty Erasmus+ se odehrávají na základě listiny Erasmus Charter for Higher Education..

Erasmus-harjoittelun apuraha Apurahan hakeminen

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto →

Apuraha on suositeltavaa käyttää vuoden-kahden sisällä apurahapäätöksestä. Apuraha voi kattaa kaikki hankkeen kustannukset. Omarahoitusosuus ei siis ole pakollinen Toinen vaihto opintojen aikana on mahdollinen, jos ensimmäisen vaihdon aikana on suoritettu vähintään 30 ECTS/lukukausi (alkaen vuonna 2016-17 vaihdon tehneistä). Suoritettuihin opintopisteisiin ei lasketa mukaan vaihdosta saatavia ylimääräisiä kielen opintopisteitä (3-6 kk:n vaihdosta/harjoittelusta 4 op ja lukuvuoden (7-12 kk) kestävästä vaihdosta 6 op).Säätiö myöntää taiteellista tai tieteellistä työtä tekeville henkilöhakijoille pääsääntöisesti apurahoja, ei rahoitusta palkkaan.

Apurahojen verkkopalvelu →

Esimerkki 1: Kiira Kirjailija hakee puolen vuoden työskentelyapurahaa kirjalliseen työskentelyyn romaanin parissa. Kiira työskentelee kotona eikä hän suunnittele tekevänsä kirjaprojektiin liittyviä matkoja. Koska Kiiralla ei ole muita kuluja, hän merkitsee hakemuksessa henkilökohtaisen apurahan määräksi 13 000€. Tästä summasta Kiira myös aikanaan maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut. (mela.fi).Mikäli työsuunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeen Suunnitelma-sivulle, sitä ei tarvitse kirjoittaa uudestaan erilliselle liitteelle.Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja. Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö. Mela (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) perii eläke-, tapaturma-ja ryhmähenkivakuutusmaksut vakuutuksen voimassaoloaikana eli apurahatyöskentelyn aikana. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Vakuutus tulisi ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on velvollinen ilmoittamaan myöntämänsä apurahat ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle.

Opiskelijavaihtohakemuksen liitteeksi tarvitaan motivaatiokirje ja opintosuoritusote. Erasmus-harjoitteluapurahahakemuksen liitteeksi tarvitaan vahvistus harjoittelupaikasta sekä opintosuoritusote. Opintosuoritusotteen voi tilata WebOodista, eli haun ensimmäisessä vaiheessa ei tarvita virallista leimattua opintosuoritusotetta. Dokumentit liitetään hakemukseen mieluiten pdf-, rtf- tai doc-muodossa. Apuraha Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ ohjelmassa maksetaan päiväkohtaista apurahaa. Tässä otetaan huomiin vain ne päivät, jolloin opiskelijan tulisi olla läsnä v.. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Üniversite Erasmus Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, Erasmus+ Program Ülkelerindeki bir kurumda.. Suhdeluvun lisäksi huomioidaan myös minkä osaston paikka kohde ensisijaisesti on, ja onko opiskelijan opinto-ohjelmassa vaihto pakollinen (esim. katin MIMM-ohjelmaan haettaessa). Lisäksi suhdeluvultaan potentiaalisimmat USA:han hakeneet voidaan haastatella  (motivaatio, vaihdossa suoritettavien opintojen sopivuus tutkintoon jne). Samaan kohteeseen ei voi hakea uudelleen vaihtoon.

Apuraha Centri

Erasmus + Programı'nda tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı Erasmus tercih puanları ve tercih süreci. Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğine hak.. Mikäli sinulla on fyysisiä tai psyykkisiä erityistarpeita, Erasmus-harjoitteluun voidaan myöntää lisätukea (esteettömyysapuraha). Ole hyvissä ajoin yhteydessä Erasmus-koordinaattoriin (erasmus.tau(at)tuni.fi) esteettömyysapurahan hakemisesta. Mikäli opintopisteitä on suoritettu ilman painavaa syytä alle 20 op/lukukausi, tullaan apurahaa perimään takaisin seuraavasti:Kaikki opiskelijat, harjoittelijat, aikuisopiskelijat, vapaaehtoiset, kouluttajat ja aikuiskoulutusorganisaatiossa työskentelevät ammattilaiset voivat osallistua Erasmus+-toimintaan. Alla kuvataan avaintoimien 1 ja 2 tärkeimmät kohdat:Työryhmä = Jos haet apurahaa työryhmälle, merkitse kohtaan vain ne työryhmän jäsenet, joille haetaan työskentelyapurahoja tai joita nimenomaisesti koskee jokin ryhmän nimissä haettu kuluerä tai jotka ovat muuten keskeisessä asemassa hankkeessa. Jos haet apurahaa useammalle kuin kuudelle työryhmän jäsenelle, luettele henkilöt erillisellä liitteellä.

Jos apuraha myönnetään, saa sitä koskevat tiedot antaa julkisuuteen, vaikka myönnetty apuraha olisikin haettua pienempi. Paikka ja aika: Hakijan tai ryhmän vastuuhenkilön allekirjoitu Kokopäiväiseen työskentelyyn myönnetyllä apurahakaudella on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voisi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen.Jos olet saanut aikaisemmin Wihurin rahastolta vuoden (12 kk) väitöstyöapurahan ja haet nyt väitöstyöhön vuodeksi (12 kk) apurahaa, vastaa ”jatkohakemus”Apurahojen suuruudet perustuvat harjoittelun kestoon päivissä. Vaihdon tarkan keston lisäksi apurahan suuruuteen vaikuttaa kohdemaa. Erasmus-harjoittelun todellinen kesto tarkistetaan harjoittelun päätyttyä toimittamastasi harjoittelu-/työtodistuksesta.

Yksi Pexelsin lukuisista ilmaisista kuvapankkikuvista. Tämän kuvan aiheena on tarkennus, varasto, yksivärinen.. Hakeminen. Alkavaa koulutusta. Koulutusalat LUT-yliopisto tarjoaa tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet opiskeluun ulkomailla. LUT:lla on mahdollisuus vaihtaa opiskelijoita LUT:n kansainväliseen yhteistyöverkostoon kuuluvien, eri puolella maailmaa sijaitsevien, yliopistojen kanssa.  ERASMUS for Young Entrepreneurs. LEO-NET Suomenkielisten hakijoiden toivotaan laativan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä mutta hakemuksen sivut tulee täyttää suomeksi. Huomaathan, että tällöin myös verkkopalvelun Suunnitelma-sivun kohta “Työsuunnitelma ja toteutusaikataulu” tulee laatia suomeksi. Ulkomaalaiset hakijat voivat laatia koko hakemuksen englanniksi.

Aikuiskoulutuksen organisaatio ja Erasmus+-rahoituksen hakeminen

Taiteen alojen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle sekä taiteen kohtaamiselle ja kokemiselle yhteiskunnassa.Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Verovapausraja koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille ja työryhmille myönnettyjä apurahoja. Yksityisten säätiöiden, kuten Jenny ja Antti Wihurin rahaston, myöntämät apurahat yhteensä ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (23 269,80 euroa/vuonna 2020). Apurahat tms. ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. Please check this page about the application procedure to studies and traineeships at the University of Coimbra within the framework of Erasmus and Other Exchange Programmes

Tampereen korkeakouluyhteisö Erasmus+ -työharjoittelun apuraha

 1. NOHA+ Erasmus Mundus Joint Master's Degree Programme in International Humanitarian Action
 2. g Students. Europe (Erasmus +) - including staff mobility
 3. en. Rakentamisen lupia haetaan pääsääntöisesti sähköisen hakemuksen kautta. Luvan hake
 4. Useimmat meistä hoitavat raha-asioitaan nykyisin netin välityksellä. Se on helppoa, koska sen voi tehdä missä ja milloin vain sen sijaan, että alkaisi soitella pankkeihin tai jonotella konttoreissa
 5. Erillistä ilmoitusta hakemuksen saapumisesta ei lähetetä sähköpostiin. Onnistuneesti lähetetyn hakemuksen tilana näkyy aloitussivulla lähetetty. Tila muuttuu hakuajan päätyttyä saapuneeksi.
 6. Laadi hankkeen tulo- ja menoarvio huolellisesti ja realistisesti. Uskottava suunnitelma lisää hankkeen menestymismahdollisuuksia rahoittajan silmissä.

*KORONAVÍRUS ERASMUS+ MOBILITÁS*. Kedves Hallgató! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) 2020. március 20-án kapott útmutatást.. Kirjaudu SoleMOVE-järjestelmään yliopiston tunnuksilla Shibboleth-kirjautumisen kautta ja aloita hakemus. HUOM! Mikäli olet harjoittelijana tai työsuhteessa yliopistoon, ota yhteyttä Kansainvälisiin liikkuvuuspalveluihin ennen hakemuksen aloittamista.

Hakemuksen liitetiedostojen tulee olla pdf-muodossa. Tiedostojen maksimikoko on 3MB. Tallenna liitteet suoraan pdf-tiedostoksi esim. tekstinkäsittelyohjelmassa tai asenna tietokoneeseesi jokin ilmaisista pdf-tiedostojen luontiohjelmista. Ansioluettelon ja muiden dokumenttien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi.Liitteet tulee ladata apurahahakemukseen hakuaikana, ei sen jälkeen. Vain todistuksia, tilinpäätösdokumentteja tai muita hakemukseen olennaisesti kuuluvia dokumentteja, jotka olet saanut vasta hakuajan päätyttyä otetaan vastaan Apurahojen verkkopalvelussa hakuajan päätyttyä. Ks. tarkemmin kohta “Voinko muokata hakemusta hakuajan päättymisen jälkeen?” Mit dem Erasmus+-Programm können Studierende bis 12 Monate pro Studienzyklus (Bachelor, Master, PhD) an einer Universität im europäischen Ausland studieren

Erasmus+ -opiskeluvaiht

 1. Hakemista koskeviin kysymyksiin vastaamme säätiön toimistossa arkisin (ma–pe) klo 9–16 puhelimitse 09 45  42400 ja sähköpostitse osoitteessa toimisto(at)wihurinrahasto.fi. Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse osoitteessa hakemustuki(at)datalink.fi.
 2. tarajoitteiselle toi
 3. Erasmus rehberimizle Erasmus nedir, Erasmus'a kimler gidebilir, hangi ülkelere gidebilirsiniz ve Erasmus şartları neler gibi sorulara cevap bulabilirsiniz
 4. PRIME - Problems of Recognition In Making Erasmus. Visas and Residence Permits. EVA - Erasmus Voting Assessment. Automatic Recognition of Full Degrees
 5. Apurahat on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen (9.10.) jälkeen syntyviin kuluihin. Apurahaa ei voi siis hakea takautuvasti.
 6. en onnistuu viime vuoden tapaan valtakunnallisessa Opintopolku-järjestelmässä, sanoo Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii

Täytä seuraavat kohdat, vaikka yksityiskohtaisempi tutkimus- tai työsuunnitelma olisi liitteenä. Viittaaminen liitteisiin ei riitä. Mikäli haet pelkkää työskentelyapurahaa henkilökohtaisiin elinkustannuksiin, ei yksityiskohtaista kustannuserittelyä ja rahoitussuunnitelmaa edellytetä. Jos hankkeesi on monivuotinen ja haet säätiöltä yhden vuoden osuutta, kerro pääpiirteissään koko hankkeen toteutusaikataulu sekä kustannus- ja rahoitussuunnitelma. Huom! Opiskelijan tulee hyväksilukea lukuvuonna 2019-20 vaihdossa tehdyt opinnot 30.9.2020 mennessä. Jos opiskelija ei tee hyväksilukua viimeistään 31.12.2020 mennessä, hänen apurahansa voidaan periä takaisin. Erasmus+ -kohteissa vaihdossa olevia koskevat Erasmus+ -ohjelman säännöt.Hakemuksen tietoja ei voi enää muokata hakuajan päättymisen jälkeen. Haun päätyttyä Apurahahakemus-sivulla aukeaa mahdollisuus

Oppiarvo  = Oppiarvo kirjoitetaan kokonaisuudessaan, ei lyhenteitä käyttäen. Esim. Kauppatieteiden maisteri, Filosofian tohtoriJos haet apurahaa yhteisölle (esim. yhdistykselle), et voi hakea henkilökohtaista työskentelyapurahaa vaan ainoastaan kuluapurahaa. Rekisteröidyn yhteisön edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat aina palkkaa, josta tulee suorittaa työnantajan sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon hakemuksen tulo- ja menoarviossa. Esim. tuottajalle maksettu palkka tulee kirjata hakemuksessa aputyövoimaksi. Etsimme ihmislähtöisiä toimintamalleja ja vauhditamme kestävää liiketoimintaa. Rahoitettavat hankkeet. Rahoituksen hakeminen Apurahan hakeminen. Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnasta valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet..

Erasmus+ -vaihto-ohjelma on yksi suurimmista liikkuvuusohjelmista ja se mahdollistaa opiskelijalle apurahoin tuetun opiskeluvaihdon eurooppalaisissa yhteystyökorkeakouluissa.Aikuisoppimiseen ja ammatilliseen koulutukseen käytettävissä olevat budjetit vaihtelevat. Hakijoiden on tutustuttava Erasmus+-ohjelmaoppaan kelpoisuusvaatimuksiin ennen kuin he päättävät, mikä lähestymistapa sopii parhaiten heidän hanke-ehdotukseensa.

Video: Vaihtoon hakeminen - UEF Kam

Apurahojen hakuaika on

Matka-apuraha myönnetään kokouksiin osallistumiseen sekä lyhyt- tai pitempiaikaisiin vierailuihin yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa. Hakemuksen perustelu tulee olla lyhyt, noin yhden sivun mittainen Samalla hakemuksella voit hakea sekä työskentely- että kuluapurahalla katettavia eriä. Tällaisia ovat esim. tanssiproduktioon sisältyvä yksityishenkilö- tai työryhmähakijan taiteellinen työskentely ja tilavuokrat, lavasteet yms. tuotantoon liittyvät kulut.Lausunnonantajien tulisi antaa lausunnot lausuntojen verkkopalvelun kautta hakuaikana. Lausunto on lausunnonantajan muokattavissa koko hakuajan. Lausunnot kohdistetaan hakemuksiin rahastossa apurahahakijan nimen perusteella vasta, kun hakuaika on päättynyt. Säätiö ei palauta tai luovuta sille lähetettyjä lausuntoja.Esimerkki 1: Kiira Kirjailija hakee puolen vuoden työskentelyapurahaa kirjalliseen työskentelyyn romaanin parissa. Kiira työskentelee kotona eikä hän suunnittele tekevänsä kirjaprojektiin liittyviä matkoja. Koska Kiiralla ei ole muita kuluja, hän merkitsee hakemuksessa henkilökohtaisen apurahan määräksi 13 000€. Tästä summasta Kiira myös aikanaan maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut (mela.fi).

Ohjeet apurahanhakijalle Jenny ja Antti Wihurin rahast

Apuraha voidaan maksaa vain yhden Erasmus+-kauden aikana, mikä yleensä alkaa kesäkuussa ja päättyy seuraavan kalenterivuoden syyskuuhun. Hakuajat ja hakeminen, harjoitteluvaihto Hakeminen / ilmoittautuminen. Seuraava. Palvelut. Hakeminen / ilmoittautuminen Selvennyslainhuudon hakeminen ei ole pakollista, mutta helpottaa asioiden hoitoa. Selvennyslainhuutoa kannattaa hakea pääasiassa kahdessa tapauksess Vireillä olevat rahoitushakemukset =  Listaa tässä kaikki vireillä olevat apurahahakemukset ja muut rahoitushakemukset, joiden päätöstä odotat. Apurahojen käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi Jenny ja Antti Wihurin rahastolle. Esim. siirtyminen palkalliseksi jatko-opiskelijaksi tutkijakouluun.Apurahahakemus tehdään SoleGRANT -järjestelmään, mihin pääsee SoleMOVE -järjestelmän kautta. Sinulla tulee olla:

Hakeminen opiskelijavaihtoon - UN

 1. en palkkaan tai palkkioihin sivukuluineen tai ostopalveluihin eli hankkeen kuluihin (aputyövoima).
 2. Täysipäiväisen työskentelyapurahan tarkoituksena on mahdollistaa hankkeen parissa työskentely ansiotyöstä vapaana. Täysipäiväistä työskentelyapurahaa ja työstä maksettavaa palkkaa tai toista työskentelyapurahaa tai työskentelyapurahaa vastaavaa aikuiskoulutustukea ei voi nostaa samanaikaisesti.
 3. en ulkomaan opintoihin. Opintotukea (Kela ja muut) voi saada myös kansainväliseen..
 4. Ulkomailla tapahtuvaan vähintään yhden lukuvuoden kestävään väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen apurahat myöntää säätiöiden yhteinen post doc -apurahapooli, jonka jäsen Jenny ja Antti Wihurin rahasto on. Lue lisää täältä.
 5. en. Kuinka hakeudun opiskelijaksi. Haussa nyt

Kustannuserittely lyhyesti =  Erittele hankkeen kaikki kustannukset. Mikäli haet ainoastaan työskentelyapurahaa henkilökohtaisiin elinkustannuksiin, voit esittää nämä elinkustannukset yhtenä lukuna. Discover apuraha meaning and improve your English skills! If you want to learn apuraha in English, you will find the translation here, along with other translations from Finnish to English

Erityisluvan hakeminen. På svenska ⁄ In English. Erityisluvan hakeminen. Erityislupaa koskeva lainsäädäntö löytyy lääkeasetuksesta (693/1987, 1184/2002 ja 868/2005) Hakuilmoitus julkaistaan rahaston kotisivuilla ja Kotitalousopettajien liitto ry:n verkkosivuilla. Tohtorikoulutus – ja tutkimushankeapurahojen hakuaika on kerran vuodessa keväällä (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana). Matka- ja koulutusapurahat sekä muiden erikseen päätettävien kohteiden apurahat ovat haettavana kaksi kertaa vuodessa. Tällöin hakuaika on keväällä (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana) ja syksyllä (heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana).

Apurahan hakeminen

Vaihdon rahoitus - Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin apuraha

Myönnetyt apurahat tai muu rahoitus = Listaa samaan tarkoitukseen saadut ja muuten mielestäsi merkittävimmät saamasi apurahat ja muu vastaava rahoitus viimeisen kolmen vuoden ajalta. Luettele kuitenkin enintään kymmenen aiemmin saatua apurahaa. Huomaa ilmoittaa kaikki Wihurin rahastolta kyseiseen hankkeeseen saadut apurahat myöntövuodesta riippumatta. Myönnettyjen eli saatujen apurahojen vuosilukukenttä on täytettävä. Yliopistomme apurahan hakeminen. Apuraha: 480 €/kk, päiväkohtainen apuraha 16 € Kohdemaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua.. Valitsemasi hakuala kertoo, minkä alan arvioitsijan toivoisit lukevan hakemuksesi. Valitse ensisijaisesti joku olemassa olevista vaihtoehdoista alajaossa. Jos hankkeesi on monitieteinen tai -taiteinen, valitse aloista se, jonka arvioitsijan toivoisit lukevan hakemuksesi. Jos tutkimusalaasi ei ole listassa, valitse lähimpänä alaasi oleva tieteenala. Huomaa, että mukana on myös kattotermejä, jotka kattavat useamman tieteenalan.Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnasta valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat. Apurahojen käyttötarkoitus on edistää kotitalouden opetusta ja tutkimusta Suomessa. Hakukelpoisia ovatOn myös mahdollista hakea apurahaa, joka ei ole sidottu työskentelykuukausien määrään. Tällöin kyseessä on niin kutsuttu kannustusapuraha, joka on tarkoitettu muun rahoituksen rinnalle. Hakemuksessa kannustusapuraha merkitään henkilökohtaiseksi apurahaksi ja sen kestoksi merkitään 0.

Siirry takaisin ylös ↑

Hakemuksen ala = Valitsemasi hakuala kertoo, minkä alan arvioitsijan toivoisit lukevan hakemuksesi. Valitse ensisijaisesti joku olemassa olevista vaihtoehdoista alajaossa. Jos hankkeesi on monitieteinen tai -taiteinen, valitse aloista se, jonka arvioitsijan toivoisit lukevan hakemuksesi. Huomaa, että mukana on myös kattotermejä, jotka kattavat useamman tieteenalan. Jos tutkimusalaasi ei ole listassa, valitse lähimpänä alaasi oleva tieteenala. Vain siinä tapauksessa, ettei mikään valmiiksi annetuista aloista vastaa hankkeen alaa, valitse vaihtoehto ”Muut tarkoitukset”. Turn on more accessible mode. Turn off more accessible mode The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987. Erasmus+, or Erasmus Plus, is the new programme combining all the EU's current schemes for education, training..

apuraha Archives - Hämeen ammattikorkeakoul

Kaikissa apurahahakemuksissa pyydetään noudattamaan näillä rahaston sivuilla olevia hakuohjeita, tutkimussuunnitelmaohjetta sekä erillisiä  hakulomakkeita. HUOM! Käytäthän rahaston sivuilta löytyviä päivitettyjä lomakkeita. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Erasmus apuraha. Vaihtoon haku ja hakeminen 2020-02-10. Vaihtoon haku ja hakeminen. Vaihdon jälkeen opiskelija on velvoitettu. Jos haet - tai -ohjelmiin, tarkista vaaditut lisäliitteet niiden.. Esimerkki 3: Työryhmä Tanssi hakee uuden produktion toteuttamiseen kahdelle tanssijalle apurahaa kahden kuukauden työskentelyyn. Työryhmä hakee samalla hakemuksella apurahaa tilavuokrien ja markkinointimateriaalien kattamiseen. Työryhmä merkitsee hakemukseen kahden tanssijan yhteenlasketun henkilökohtaisen apurahan määrän 8700€, jonka se on laskenut viitearvojen perusteella (26 000€ /12kk*2kk*2hlöä). Tanssiproduktioon kuuluu myös markkinointikuluja ja tilavuokria. Koska niitä ei lasketa tavanomaisiksi matka-, laite- ja työhuonekustannuksiksi merkitsee työryhmä aputyövoimaksi ulkopuoliselta graafikolta ostetun palvelun ja muiksi kuluiksi tilavuokran 1000 €.

EPALE-sivusto tarjoaa aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville ammattilaisille runsaasti apua aikuisoppimisorganisaation Erasmus+-hankehakemuksen laatimiseen.Esimerkki 3: Tanssiryhmä Taito hakee uuden produktion toteuttamiseen kahdelle tanssijalle apurahaa kahden kuukauden työskentelyyn. Työryhmä hakee samalla hakemuksella apurahaa tilavuokrien ja markkinointimateriaalien kattamiseen. Työryhmä merkitsee hakemukseen kahden tanssijan yhteenlasketun henkilökohtaisen apurahan määrän 8700€, jonka se on laskenut viitearvojen perusteella (26 000€ /12kk*2kk*2hlöä). Tanssiproduktioon kuuluu myös markkinointikuluja ja tilavuokria. Koska niitä ei lasketa tavanomaisiksi matka-, laite- ja työhuonekustannuksiksi merkitsee työryhmä aputyövoimaksi ulkopuoliselta graafikolta ostetun palvelun ja muiksi kuluiksi tilavuokran 1000 €.

Hakemiseen ja sähköiseen hakujärjestelmään liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Kansainvälisiin liikkuvuuspalveluihin: international(a)uef.fi Erasmus + Program. International Students Office Kuluapuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.Jos apurahansaaja käyttää kuluapurahaa työvoiman palkkaamiseen, on hän itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistäErasmus+ ohjelmassa maksetaan päiväkohtaista apurahaa. Tässä otetaan huomiin vain ne päivät, jolloin opiskelijan tulisi olla läsnä vaihtokorkeakoulussa (sisältäen orientaatiopäivät). Ensimmäinen osa apurahasta lasketaan arvioidun keston mukaan ja se tarkistetaan uudelleen, kun opiskelija on palannut. (80 % apurahasta maksetaan ennen vaihtoon lähtöä ja jäljelle jäänyt osa maksetaan opiskelijan palattua, kun kaikki vaaditut dokumentit on palautettu)

Apurahan hakeminen Halto

Seuraa meitä facebookissa →

Kansalaisuus  = Valitse annetuista vaihtoehdoista tai valitse Muu/mikä? ja kirjoita oma kansalaisuutesi. Yhteisöt valitsevat maan, jossa ne toimivat. Diabetestutkimuksen apuraha. Rahoitushaun nimi: Diabetestutkimuksen apuraha Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu PoDoCo (Post Docs in Companies) -yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. PoDoCo-ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovaan tutkimukseen aiheesta, joka on elinkeinoelämän kannalta potentiaalisesti relevantti. Lue lisää täältä.Lausunnoilla on merkitystä. Erityisen tärkeitä ne ovat, jos teet väitöskirjaa. Taiteen alojen hakemuksissa ne voivat olla tarpeellisia, jos olet urasi alussa. Pyydä lausunnot ajoissa.

Kansainväliset opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet :: Oulun

Jos sinulla on huollettavanasi alaikäisiä lapsia, voit hakea Erasmus-harjoitteluapurahan lisäksi perheellisyysapurahaa. Tulosta tämä sivuTampereen korkeakouluyhteisön muodostavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Yliopisto uudistui vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät. Calendario Colloqui erasmus Martedì 26.11.2019 - ore 14.30 - Sc.Politiche - Economia - Psicologia Mercoledì 2711.2019 - ore 10.00 - Ingegneria - Sc. Formazione - Giurisprudenza Hakulomakkeeseen voi merkitä yhden tai kaksi hakukohdetta. Ensimmäiseksi hakukohteeksi tulee merkitä se yliopisto/ohjelma, johon ensisijaisesti haluaa hakea. Ensisijaiset hakemukset saavat etusijan kuhunkin vaihtokohteeseen. Jos opiskelija hakee kahteen eri vaihto-ohjelmaan (eri hakukierrokset SoleMOVEssa), tämän tulee täyttää kaksi hakemusta, joissa voi käyttää samaa motivaatiokirjettä. Se, kumpi kohteista on ensisijainen ja kumpi toissijainen, kannattaa tuoda esiin motivaatiokirjeessä tai hakemuksen lisätietoja-kentässä.

Ulkomaan harjoittelun apuraha Lapin yliopist

Työn suorituspaikka = Jos haet apurahaa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa tehtävään tutkimukseen tai hankkeeseen, täytä kenttään laitoksen tai osaston nimi. Esim. ”Matematiikan laitos”. Muiden hakijoiden ei tarvitse täyttää kenttää. Lukuvuoden alkaminen poikkeaa suomalaisesta käytännöstä melko monessa kohteessa. Keski-Euroopassa lukuvuosi alkaa useimmiten lokakuussa ja päättyy tentteihin heinäkuun alkupuolella. USA:n ja Pohjoismaiden kohteissa alkamisajankohdat ovat lähes samat kuin Suomessa. Uudessa-Seelannissa ja Chilessä lukuvuosi on kalenterivuosi. Alkamisajankohdat vaihtelevat maittain, joten vaihtoa suunnitellessa kannattaa tarkistaa asia ko. yliopiston nettisivuilta ("academic calendar").

Hakuopas Apurahat. Hakuopas PDF Ilmainen latau

Suomeen palaava tutkija voi hakea homing-apurahaa post doc –vaiheen jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen. Apuraha on suuruudeltaan 50 000 euroa ja se on tarkoitettu oman tutkimusryhmän perustamiseen. Apurahaa on anottava viimeistään vuoden kuluttua hakijan saapumisesta Suomeen. Siitä voidaan osa käyttää hakijan työskentelyapurahana. Apurahaa on anottava viimeistään vuoden kuluttua hakijan saapumisesta Suomeen.Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkustannuksiin tietylle ajanjaksolle. Normaaleihin elinkustannuksiin käytettävän osuuden voit ilmoittaa yhtenä kulueränä.

LEADER is an Erasmus Mundus Project is offering Erasmus Mundus scholarships EU to Asia for pursuing undergraduate and master's programe Se ha detectado un cierre de sesión de su cuenta desde otra aplicación federada con iDUMA o, simplemente, su sesión ha caducado. Puede autenticarse de nuevo y seguir navegando o cerrar.. Erasmus-apuraha määritellään lopullisesti liikkuvuusjakson päätyttyä kun apurahaan vaikuttava vaihdon Esteettömyysapurahan hakeminen. Aloita tuen hakemisen suunnittelu hyvissä ajoin

..організації та пошуку партнерів Конкурси програми Еразмус+ Глобальний пошук партнерів Erasmus Charter holders' list Калькулятор розрахунку відстані Informace o programu mezinárodních mobilit Erasmus Plus na PEF ČZU v Praze EU survey -jatkokysely tulee opiskelijoille, joiden hyväksilukuprosessi on ollut kesken EU survey -kyselyyn vastattaessa. EU survey -jatkokysely lähtee automaattisesti kuukauden kuluttua ulkomaanjakson päätyttyä. EU survey -jatkokyselyyn vastaaminen ei ole Erasmus+ -apurahan loppuosan maksuehtona.

Seuraa meitä instagramissa →

Kaukokohteisiin lukuvuonna 2019-2020 myönnetään apuraha à 700€ 50:lle parhaalle suhdeluvun mukaisesti. Vaihtoon voi kuitenkin lähteä ilman apurahaa. Vaihdon rahoitukseen on käytettävissä myös Kelan tuet ja valtion takaama opintolaina. Hakeminen. Tältä sivulta löydät Xamkin tutkintoon johtavan koulutuksen hakuohjeet. Avautuvalta sivulta löydät koulutuksen kuvauksen ja välilehdeltä Hakeminen löydät opiskelijavalintaan liittyvää..

Työttömyyskassan tai Kelan maksaman työttömyyspäivärahan hakeminen. Apuraha. Ilmoita, miltä ajalta ruokakuntaan kuuluva henkilö saa apurahaa (muodossa päivä.kuukausi.vuosi, esimerkiksi.. Learning Agreement -välilehteä ei tarvitse täyttää. Puhelinnumerot tulee ilmoittaa +358-muodossa.

Esimerkki: Tero Tutkija hakee kokovuotista apuraha täysipäiväiseen työskentelyyn. Hän laskee, että 12 kuukauden työskentelyajasta 25% kolme kuukautta. Hän suunnittelee kirjoittavansa väitöskirjaa 9 kuukautta ja työskentelevänsä loput kolme kuukautta muissa tehtävissä. Tero ei voi hakea kokovuotista apurahaa tällä suunnitelmalla, koska apuraha on tarkoitettu yhtäjaksoiseen työskentelyyn.Vuonna 2017 kaikkia aikuisoppimiseen liittyviä ohjelmia varten on vain yksi hakukierros. Seuraavien linkkien kautta saat tärkeimmät tiedot Erasmus+-rahoituksesta ja hakuprosessista.Työskentelyapuraha voi myös olla vapaamääräinen, jolloin hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan. Jos esimerkiksi haet apurahaa muun kestoiseen työskentelyyn tai haluat työskennellä apurahalla osa-aikaisesti (esim. 50%), voit laskea haettavan apurahan määrän täysipäiväiseen työskentelyyn tarkoitettujen summien pohjalta. Pyöristä luvut aina lähimpään sataan.Strategiset kumppanuudet ovat yhteishankkeita, joihin osallistuu vähintään kolme kumppania kolmesta eri maasta hakijaorganisaatio mukaan lukien. Erasmus + provides grants for a wide range of actions and activities in the fields of education, training, youth and sport. The programme gives opportunities to students, trainees, staff and volunteers to..

Pietarin alueen yliopistoihin meneville maksetaan FIRST-apurahaa, jonka määrä tarkentuu myöhemmin keväällä. Kaudella 2019-2020 FIRST-apuraha oli 2240 €/lukukausi (Pietarin alue) ja 2600 €/lukukausi (muu Venäjä). Erasmus-apuraha perheellisille opiskelijoille. Opiskelijoille, jotka toimivat alaikäisen lapsen Yliopiston ulkopuolisten apurahojen ja stipendien hakeminen on oman aktiivisuutesi varassa Lue lisää Erasmus-työharjoittelun apurahaan liittyvistä ehdoista (mm. OLS-kielitestistä ja vakuutuksista) harjoittelun muistilistasta.

Työsuunnitelma ja toteutusaikataulu = Kerro ytimekkäästi ja yleistajuisesti, mihin tarkoitukseen haet apurahaa ja missä aikataulussa toteutat suunnitelmasi. Kerro myös, miksi rahoituksen saaminen on tärkeää ja miksi juuri sinä (tai työryhmä tai yhteisö) voit toteuttaa tämän hankkeen.Tällä hakemuksella haetaan Itä-Suomen yliopiston ehdokkaaksi opiskelijavaihtoon sekä Erasmus-ohjelman harjoitteluapurahaa. Tarkista, että valitset oikean hakukierroksen hakemusta aloittaessa. Mobilitat Erasmus Estudis amb països del programa Erasmus. En aquesta secció trobaràs informació general sobre el programa Erasmus i el seu funcionament Huomaa, että Wihurin rahasto kannustaa täysipäiväiseen työskentelyyn etenkin tieteen aloilla – valtaosa tieteen alojen myönnetyistä apurahoista on täysipäiväiseen työskentelyyn. Erasmus Mundus -apuraha kehitysmaille. Ohjelma tarjoaa kokopäiväiset apurahat ja / tai apurahat, jotka kattavat kuukausittaisen korvauksen, osallistumiskustannukset, opiskelijoiden matka- ja..

 • Jouluvanukas.
 • Pulse secure helsingin yliopisto.
 • Luxor heidelberg parken.
 • Majvillan confetti.
 • Poliisi laukaa.
 • Ilmajooga lahti.
 • Kuredu island resort & spa all inclusive.
 • Thalassemia suomeksi.
 • Nuhaisena salille.
 • Salo päivystys.
 • Taustavärin muuttaminen photoshop.
 • Tilaajavastuu valttikortti.
 • Intersport rinkka.
 • Tornion kaupunki yhteystiedot.
 • Mekanisk klocka.
 • Pseudomonas nakaza.
 • Orionin vyö.
 • Bachelor suomi 2016 naiset.
 • Tvr maksu 2017.
 • Hiiligrilli maku.
 • Selvännäkijät sähköpostilla.
 • Kampaamo tampere.
 • Luonto ohjaaja koulutus oulu.
 • Pakettiauto liikennelupa.
 • Laurea valitut 2017.
 • Miesten deodorantti herkälle iholle.
 • Nissan primera p12 takavalon maadoitus.
 • Youtube billy idol don t need a gun.
 • Meksiko uskonto.
 • Njord law firm brev flashback.
 • Polizeibericht töging.
 • Suunto ambit3 sport hr.
 • Wg mannheim dhbw.
 • Venäjänkääpiöhamsteri campbelli.
 • Spotify cracked pc.
 • Bengali glitter.
 • Citroen c3 picasso hinta.
 • Faster 555 kokemuksia.
 • Kiikarit 60x60.
 • Tapiolan voimistelijat.
 • Sharp aquos 60.