Home

Jyväskylän yliopisto ammatillinen opettajankoulutus

Promewell – Psykoterapia, työnohjaus ja coaching

Ammatillinen opettajankoulutus - Jyväskylän - Opintopolku

Tutkimusperustainen opettajankoulutus, professori - YouTub

Ammatillinen opettajankoulutus Tampereen korkeakouluyhteis

 1. Ammatillinen opettajankoulutus on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville tarkoitettua koulutusta, joka antaa pedagogisen kelpoisuuden em. oppilaitosten lisäksi myös yleissivistäviin oppilaitoksiin ja vapaaseen sivistystyöhön
 2. aari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista
 3. Ammatillinen mentori- koulutusohjelma 15 op Ryhmämentoroinnin avulla työidentiteetin vahvistumiseen ja työyhteisölliseen kollegiaalisuuteen Koulutuksen tavoitteena on vertais- ja ryhmämentoroinnin avulla
 4. taa
 5. Yleistä ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillinen koulutus Jyväskylän kristillisellä opistolla. Ammatillinen koulutus turvaa osaamisen työelämässä ja täydennyskoulutus on tätä päivää. Työelämän muutoksiin tulee voida reagoida nopeasti, ja siihen ammatillinen koulutus tarjoaa myös..
 6. en opetuksessa ja opiskelussa Kristiina Kumpulainen professori CICERO Learning verkoston johtaja Helsingin yliopisto Selvitystyön
 7. Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta. Koulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden kaikkiin oppilaitosmuotoihin. Ammatillinen opettajankoulutus. Perustiedot Koulutuksen sisältö Valintaperusteet Hakuohjeet Opiskeluryhmät Opiskelu

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys Ammatillinen täydennyskoulutus. Porin kesäyliopisto tuottaa ammatillista täydennyskoulutusta usealle eri ammattiryhmälle. Ammatillinen täydennyskoulutus kehittää ja ylläpitää ammatillista osaamista. Kesäyliopiston tuottama täydennyskoulutus on yleensä lyhytkestoista ja työnantajan rahoittamaa..

Verkkoryhmä, Pasilan toimipiste (Ratapihantie 13) • lähipäiviä noin 8 arkipäivää, klo 9-16 ja kolme webinaaria • opiskelu edellyttää hyviä tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja • kykyä ja kiinnostusta työskennellä yhteisöllisesti verkossa • kiinnostusta omaksua uusia verkkotyökaluja oppimista tukemaan Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen Lukuvuonna 2019-20 teemme yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Turun yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Järjestämämme avoimen yliopiston/ammattikorkeakoulun opinnot ovat näiden oppilaitosten opetussuunnitelmien mukaisia

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, jos sinulla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen (laki 932/2014, 25 §). Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Kielten aineenopettaja, Jyväskylän yliopisto

 1. Oulun Yliopisto, Kajaanin opettajankoulutus/Kajaani on Koulukaverit palvelussa. Etsi nykyisiä ja entisiä oppilaita
 2. aariin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lutakon kampukselle
 3. Luokanopettajaksi opiskelevien ammatillinen kasvu pitkäkestoisessa ohjauksessa by Pertti Väisänen (1 times). Opettajankoulutus modernin murroksessa by Hannele Niemi (1 times)
 4. en Koulutuskulttuurin uudista
 5. tatapoja ja tutkivan oppimisen periaatteita. Saat uusia ideoita ja monipuolisia toi

(PDF) OKM 10 2019 Ammatillinen opettajankoulutus Suomess

Ammatillinen opettajankoulutus. Uusimmat viitteet. Positiointi oppimisen tukena . Myllylä, Marjatta; Mäkelä, Raimo; Torp, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJyväskylä, 2009). Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut PL 15 (Unioninkatu 36) 00014 Helsingin yliopisto Tietosuoja Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena Opintojen kestoon vaikuttavat sekä omat tavoitteesi että aiempi osaamisesi. Ryhmänopettaja ohjaa sinua opiskelusuunnitelman tekemisessä opintojen alkuvaiheessa.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella

Ammatillinen koulutus. Koulutusvienti. Tällä sivulla Kokeilutoiminnan ohjauksesta Opetushallituksen kanssa vastaavat kokeiluja koordinoivat koulutuksen järjestäjät Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Voihan pahus - ilmoitusta ei löydy... On mahdollista että tavara on myyty ja ilmoitus on poistettu Torista. Saattaa myös olla että linkki on kopioitu väärin sähköpostista - varmista että linkkisi on kokonainen. Jos olet juuri syöttänyt tai muuttanut ilmoitusta, muista että voi kestää jopa muutamia tunteja ennen kuin.. 4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietotekniikan laitos 26.3.2004 Opettajankoulutus tarjoaa välineitä reflektiivisen asiantuntijuuden kasvuun auttaa ottamaan vastuuta omasta ammatillisesta kehittymisestä sekä auttaa kehittämään niitä valmiuksia, joiden avulla tuleva opettaja kykenee kehittymään ja..

Video: Jyväskylän yliopiston opettajankoulutus 130 vuotta - NLF Open Dat

Opinnoissa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, vertaisryhmissä työskentely, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät. Opinnoissa tutkitaan ammattikasvatuksen ja -koulutuksen kenttiä sekä reflektoidaan omaa ja vertaisten toimintaa. Opetus- ja ohjausharjoittelussa osaamista päästään kehittämään käytännössä.2 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa Yhteiskunnalliset, kulttuuriset, teknologiset ja taloudelliset muutokset haastavat opettajankoulutuksen jatkuvaan uudistus- ja kehitysprosessiin. Opettajankoulutuksen keskeisiin painopisteisiin ja kehitysalueisiin lukeutuu tänä päivänä pyrkimys tukea opettajaksi opiskelevia rakentamaan ammatillista asiantuntijuutta, jossa korostuvat: yhteisöllisen työskentelyn taidot oppimaan oppimisen taidot kyky tutkia ja reflektoida opetuksen ja oppimisen prosesseja teoreettisen tutkimustiedon, henkilökohtaisten oppimiskokemusten sekä käytännön opetustyössä rakentuvan asiantuntemuksen valossa. kyky hahmottaa opetus- ja kasvatustyötä moniäänisesti, eri perspektiiveistä, nähdään myös arvokkaana moniammatillisen yhteistyön sekä tasa-arvon ja monikulttuurisuuden hyväksymisen edistämisessä. Opettajien teknologisten valmiuksien ja teknologian soveltamiseen liittyvän pedagogisen asiantuntijuuden tukemisen tärkeys on myös kirjattu valtakunnallisiin opettajankoulutuksen tavoitteisiin. Ammatillinen opettajankoulutus osaamisen viitekehysten valossa. HAMK Edu -tutkimusyksikkö on Ammatillinen osaaminen -tutkimusyksikön uusi nimi @HAMK_Edu #hamkedu Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa TAITO2017 Osaamisen ydintä etsimässä. Taitokeskus, Tampere 25.- 26.4.2017 Piia Silvennoinen & Outi Ahonen Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Ammatillinen opettajankoulutus :: Oulun ammattikorkeakoulu

Koulutuksiimme liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä suoraan admissions.tau [at] tuni.fi tai admissions.tamk [at] tuni.fi. Tunnuksiin ja muihin IT-palveluihin liittyvissä ongelmissa auttaa IT Helpdesk. Jyväskylän yliopisto. Страна. Финляндия HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE17-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 6.6.2017 Koulutukseen kuuluvia valinnaisia pedagogisia opintoja on tarjolla sekä verkko-opintoina että lähiopiskeluna Tampereella.

Lisätietoa hakemisesta

Ein Kachelofen spendet Wärme, ist Zeuge seiner Zeit, Ausdruck von Kultur und ein Kunst-werk. Hafnerinnen und Hafner sind nicht nur damit beauftragt, neue Öfen zu entwerfe... [weiter] Jaa. Twiittaa. Jaa. Jaa. S-posti. Kommentit. Kansainvälisten ennustuslaitosten ennusteet olivat epätarkempia kuin vuosiin. Vuoden 2016 tarkimman talousennustajan palkinnon sai valtiovarainministeriö Taloustutkijoiden kesäseminaarissa Jyväskylässä Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Luleå University of Technology is experiencing strong growth with world-leading competence in several areas of research. Our research is conducted in close cooperation with companies such as Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF and leading international universities. Luleå University of Technology..

Usein kysytyt kysymykset

Jyväskylän AMK (JAMK) / Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Avoin koulutus. Ilmoitus on vanhentunut. Joustavat monimuoto-opinnot sopivat aikuisopiskelijan elämäntilanteeseen. Ammatillinen opettajankoulutus Kesäyliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielten opetusta sekä taide- ja kulttuurialojen koulutusta sekä ikääntyvien yliopistotoimintaa. Opiskelu tapahtuu esim. työn tai muun opiskelun ohella, ei.. Ammatillinen opettajankoulutus Suomessa: reunaehdot, rakenteet ja proilit. Ammatillinen opettajankoulutus ei johda tutkintoon. Koulutusta ei siten voi rinnastaa tut Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa opi Ammatillinen koulutus. Ammattikorkeakoulu. Yliopisto. Opettajan työn Kiia näkee vastuullisena ja merkityksellisenä. Ammattikorkeakoulu, Artikkeli, Henkilökuva, Opiskelijaesittely, Yliopisto

European Graduates Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, Finlan

Avoin toimintakulttuuri SotePeda 7/24 Hanna Lahtinen 6.11.2018 Avoimuus on luonteva osa elämäämme Jaamme vapaaehtoisesti omaa henkilökohtaista elämäämme verkossa mm. somen kautta Osaamme valita, osaamme Ammatillinen opettajankoulutus kiinnostaa työelämässä olevia substanssialojen asiantuntijoita. Vuonna 2017 suomenkieliseen ammatilliseen opettajankoulutukseen hakeneista (4 452) koulutukseen valittiin Vipusen (2018) tilastojen mukaan noin joka kolmas opiskelija (1 495) Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista Tampereen yliopisto tutkii rajallistamisen intiimiä maantiedettä lähes 300 000 eurolla

Jyväskylän yliopisto Ammatillinen opettajankoulutus kehittyi kuitenkin voimakkaasti osauudistuksin koko 1980-luvun. Tämä tapahtui rinnan keskiasteen koulunuudistuksen kanssa kuitenkin niin, että opettajankoulutuksen varsinaiset uudistuspäätökset viipyivät ja toteutuivat lopullisesti vasta vuoden 1990 lainsäädännöllä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän kesäyliopisto:n toimiala on Keskiasteen ammatillinen koulutus ja toimipisteemme sijaitsee osoitteessa Matarankatu 6, 4 krs., 40014 JYVÄSKYLÄ. Tavoitatte meidät parhaiten puhelimitse numerosta 044-7603726 1 Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaariAmmatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelet ryhmänopettajasi ohjauksessa monimuotoisesti työn ohessa tietoverkkoja käyttäen. Pienryhmissä voit vaihtaa kokemuksia muiden opettajaopiskelijoiden kanssa. Tukenasi on myös oma ohjaava opettaja, jolta saat apua ja neuvoja opetus- ja ohjaamisharjoittelusi aikana.

Helsingin yliopisto kehittää opettajankoulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön 2,1 miljoonan euron rahoituksella. Yhteistyö vahvistaa työssä jaksamista ja ammatillista kehittymistä. Uudistuva opettajankoulutus. Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeen tavoitteena on.. Hakuaika on 5.–21.1.2021. Se päättyy 21.1. klo 15.00. Hakulomake on hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Kati Mäkitalo-Siegl, Itä-Suomen yliopisto Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Sanna Järvelä, Oulun yliopisto PREP21 -konsortiohanke Kati Mäkitalo-Siegl, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen Semantic Scholar extracted view of Ammatillinen opettajankoulutus Suomessa: reunaehdot, rakenteet ja profiilit by Anu Lyytinen et al. @inproceedings{Lyytinen2019AmmatillinenOS, title={Ammatillinen opettajankoulutus Suomessa: reunaehdot, rakenteet ja profiilit}, author={Anu..

Ammatillinen opettajankoulutus Haaga-Helia ammattikorkeakoul

Ammatillinen opettajankoulutus sopii jo opetustehtävissä työskenteleville tai uutta uraa suunnitteleville. Koulutus on opettajien kelpoisuusvaatimusasetuksissa mainittu opettajan pedagogiset opinnot. Se on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten ja.. 7 Professionaaliseen dialogikulttuuriin kasvaminen: Digitaalinen oppimateriaali opettajankoulutuksessa Opettajankoulutus merkityksellisenä, reflektiivisenä ja tutkivana toimintana Professionaalinen dialogikulttuuri ammatillisen kehittymisen edistäjänä Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia 21.4.2010 Liisa Ilomäki & Minna Lakkala minna.lakkala@helsinki.fi; liisa.ilomaki@helsinki.fi Technology

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä K: Täytyykö työkokemuksen olla tehtynä yhtäjaksoisesti vai huomioidaanko esimerkiksi kesä- ja viikonlopputyöt? V: Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Osa-aikaisten ja lyhytkestoisten työsuhteiden laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa: 150 h = 1 kk, 11 kk = 1 vuosi. Työtodistuksista on käytävä ilmi tuntimäärät ja ajanjaksot, jolloin työtä on tehty. Ammatillinen opettajankoulutus on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajiksi aikoville. Opettajankoulutus- foorumin opettajankoulutuksille linjaamat osaamiskuvaukset. OPEKE A2-työryhmän analyysi ammatillisten opettajankoulutusten..

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskyl

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa Jyväskylän yliopisto. Harhaoppeja ja vääriä käsityksiä - maailma muuttui, muuttuiko opetus? Nokian irtisanomiset eivät hetkauttaneet jyväskyläläisten tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten työtilannetta, kertoo Jyväskylän yliopiston tuore raportti

Koko yliopisto juhlii 150-vuotiasta opettajankoulutusta yle

Ammatillinen opettajankoulutus - Hämeen ammattikorkeakoul

 1. aari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toi
 2. Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa ja kaikille avointa. Voit aloittaa silloin, kun sinulle sopii, ja suorittaa kursseja myös etä- ja verkko-opintoina. Siirry suoraan sisältöön. Jyväskylän yliopisto | Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
 3. Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle
 4. Duunitorin yrityshaku. Tarkasta yritys- ja taloustiedot sekä avoimet työpaikat helposti ja nopeasti. Tutustu Duunitorin yrityshakuun
 5. Ammatillinen opettajakorkeakoulu, JAMK, Jyväskylä, Finland. 3.2K likes. Intoa ja mieltä opettamiseen - Innovation and Enthusiasm For Teaching! See more of Ammatillinen opettajakorkeakoulu, JAMK on Facebook
 6. Tutustu työnantajaan Jyväskylän kaupunki ja löydä kaikki avoimet työpaikat. Jyväskylän kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Seudun suurimmalla työnantajalla onkin tarjota monenlaisia työharjoittelupaikkoja monien eri alojen opiskelijoille
 7. Laurea on Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu, jossa opiskelu perustuu aitoihin työelämäprojekteihin

Opiskelumuodot 2020 alkaviin toteutuksiin

TAMK Ammatillinen opettajankoulutus TAOK. Kuntokatu 3, Tampere, 33520, Finland. Как добраться. Tampereen Yliopisto Lääketieteen Laitos Penttinen, S. (2003). Lähtökohdat liikuntaa opettavaksi luokanopettajaksi. Nuoruuden kasvuympäristöt ja opettajankoulutus opettajuuden kehitystekijöinä . Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto

Kehitämme sivustoamme jatkuvasti ja kaikki palaute on arvokasta. Kerrothan myös, jos huomaat sivustolla virheitä. Jos toivot, että vastaamme viestiisi, muista liittää mukaan sähköpostiosoitteesi. Opetuksen suunnittelun lähtökohdat Keväällä 2018 Johanna Kainulainen Shulmanin (esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen

Eletty tapakulttuuri arkea, juhlaa ja pyhää etsimässä by Matti Itkonen , V. A. Heikkinen , Sam Inkinen , Jyväskylän Yliopisto. Experimental approaches and curriculum issues in school science education / edited by Lenni Haapasalo by Lenni Haapasalo , Jyväskylän Yliopisto Seminaarissa keskustellaan Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta tutkimustiedon ja kehittämiskokemusten valossa. 12.10-12.30 Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto Opettajan ammatillinen kehittymissuuunnitelma. Työpaketissa 1 (TP1), Opettajien kehittymissuunnitelmat, tavoitteena on luoda malli opettajien osaamisen uranpituiselle kehittymiselle, jossa tutkintoon johtava koulutus, valmistumisen jälkeinen induktiovaihe ja koko työuran mittainen.. Tampereen yliopisto harkitsee alakoulun luokanopettajien koulutuksen siirtämistä Hämeenlinnasta Tampereelle. Hämeenlinnan opettajankoulutus ehkä Tampereelle. Olet lukenut maksutonta artikkelia. Haluaisitko lukea lisää

Finland > Jyväskylän yliopisto web ranking & review including accreditation, study areas, degree levels, tuition range, admission policy, facilities, services Established in 1934, Jyväskylän yliopisto (University of Jyväskylä) is a non-profit public higher education institution located in the urban setting.. Englanninkielinen ryhmä aloittaa opintonsa toukokuussa. Suomenkielisistä ryhmistä osa aloittaa toukokuussa, osa elokuussa. Kaikilla ryhmillä on orientoivia tehtäviä ennen ensimmäistä kontaktipäivää.K: Missä voin opettaa ammatillisen opettajankoulutuksen suoritettuani? V: Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden kaikille koulutusasteille, mutta ota huomioon, että eri oppilaitokset edellyttävät opettajalta erilaista koulutuspohjaa ja työkokemusta. Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien opettajilta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja oman alan työkokemusta. Peruskoulussa ja lukiossa taas edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa...ja toiminta > tapahtumat > prosessit > reseptio > toisenlaiseksi muuttaminen > koulutus > opettajankoulutus > ammatillinen opettajankoulutus. TYYPPI. YSO-käsite. YLÄKÄSITE. opettajankoulutus. HUOMAUTUS. Tarkoittaa ammatillisten oppilaitosten opettajien koulutusta KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Ammatillinen opettajankoulutus (60 op): Ammattipedagogisen osaamisen (38 op) osaamistavoitteet ja arviointikriteerit AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN SUUNNITTELUSSA, TOTEUTUKSESSA JA Ammatillinen koulutus. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Ammatillinen opettajankoulutus tukee kehittymistä oppimisen ohjaajana ja kasvattajana sekä toimimista työyhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. En ihan usko, että Sipilän hallitus haluaa lopettaa ammatillisesta koulutusta. Varmasti haaveilevat Saksan mallista, jossa työelämä saa halpaa työvoimaa koulutettavaksi ja valtio voi säästää reilusti lisää ammatillisesta koulutuksesta. Napsauta laajentaaksesi..

Ammatillista tutkintoa opiskelevien on mahdollisuus suorittaa opintoihin kuuluva työpaikalla tapahtuva oppiminen kansainvälisessä ympäristössä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pituus on yleensä 5 - 8 viikkoa. Apuraha tulee Erasmus+ liikkuvuushankkeesta TAVOITTEET opettajankoulutukselle Opettajaksi Opiskelevien Liitto 1 JOHDANTO Pitelet kädessäsi Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n Tavoitteet Opettajankoulutukselle -ohjelmaa. Ohjelma on toteutettu Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin Unesco-koulujen seminaari Opetushallitus 7.9.2016 Uudet opsit ja uusi opettajuus globaalikasvatuksen näkökulmasta 1. Mitä on globaalikasvatus? 2. Mitä uudet opsit sanovat? 3. Mitä sitten? Mitä on globaalikasvatus?

Parents, teachers, and students: Visit our new K-12 Student Library. Jyväskylän yliopisto. 9 works Search for books with subject Jyväskylän yliopisto 60 opintopistettä. Voit opiskella työn ohessa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti ja valmistua joustavasti n. 12-18 kuukaudessa. Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot on suoritettava viimeistään vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta. Osa-aikaisesti suoritettaviksi tarkoitetut opettajankoulutusopinnot on suoritettava kolmessa vuodessa (AMK laki 932/2014, § 30).(09) 229 611 Ratapihantie 13 00520 Helsinki Y-tunnus: 2029188-8Kaikki yhteystiedot >>Palaute sivustostamme >>

K: Suomi ei ole äidinkieleni. Voinko silti hakea opettajankoulutukseen?  V: Voit hakea opettajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä.  Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa... 3 Tieto- ja viestintäteknologia nykypäivän kouluissa Tekniset edellytykset teknologian opetuskäytölle ovat monin paikoin olemassa, mutta kuntien välinen eriarvoisuus on yhä ongelma. Teknologiaa ei hyödynnetä kouluissa. Tehokkaampi käyttö vaatisi kouluun pedagogisia ja rakenteellisia muutoksia. Opettajilla on tarvittavat teknisesti taidot, mutta pedagogista koulutusta tarvitaan tietoteknisten ratkaisujen hyödyntämiseen osana opetusta. Tarvitaan lisää kokeiluhankkeita, joissa luodaan suosituksia TVT:n mielekkäistä käyttösovelluksista kouluopetuksessa ja vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Opettajien pedagoginen osaaminen ja asenteet ovat tulevaisuuden menestyksen tae. Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutusfoorumin tehtävät 1. Laaditaan 1994 : Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. View this in Finna. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutus 130 vuotta : juhlaviikon puheita ja esitelmiä 12 MILE International Digitaalinen opiskeluympäristö Digitalisoitu opiskeluympäristö matematiikan oppimis- ja opetuskäytänteistä Eurooppalaisissa luokkahuoneissa Koostuu videotallenteista, kommunikaatiotyövälineistä ja hakukoneesta Tukee yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja tiedon rakentamista

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Opintoja verkossa ja eri puolilla

K: Olen sairaanhoitaja. Voinko hakea opettajankoulutukseen? V: Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ja sinulla on vähintään viisi vuotta tutkintoasi vastaavaa työkokemusta, olet hakukelpoinen. Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon, kolmen vuoden työkokemus on riittävä. Jos olet suorittanut opistoasteen tutkinnon, et valitettavasti ole hakukelpoinen. Jyväskylän yliopisto Master of Science (Econ.), Entrepeneuship, Organisational Management and Economics. Sammon lukio 1991 — 1994 Matriculation Exam. Education Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2012 — 2013 Bachelor of Education (B.Ed.), Ammatillinen opettajankoulutus Seuraava haku on 1/2021.Hakuneuvontaa:Lisätietoa hakukelpoisuuksista ja hakemisesta opehaku(at)haaga-helia.fi p. 040 488 7520 ja 040 488 7554Koulutus on maksutonta, mutta mahdollisia kuluja voi tulla oppimateriaaleista, ruokailusta tai matkakuluista.

Anne-Maria Korhonen CV ja osaaminen - Kyvyt

Ammatillinen opettajankoulutus | monimuotototeutus ja verkkototeutus. Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta, joka on suunnattu erityisesti Helsingin yliopisto. Tavoite Kasvatustieteiden maisteriohjelma antaa monipuoliset valmiudet.. Ammatillinen opettajankoulutus. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea sisältöjen, menetelmien ja koko Yhteistyöstä allekirjoitettiin monenvälinen sopimus, jonka suomalaiset osapuolet ovat TAMK, Ammattiopisto Tredu, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa Tutkimusperustainen opettajankoulutus, professori Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutusfoorumin konferenssi, Kansainvälistyvä opettajankoulutus 2017 -konferenssi Suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa juuri täältä, vuonna 1863. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta - sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. Kauniilla puistokampuksellamme sykkii monitieteinen tiedeyliopisto..

Ammatilliset opettajaopinnot suoritettuasi sinulla on pedagoginen kelpoisuus ja olet oikeutettu käyttämään virallista nimikettä AmO, Ammatillinen opettaja. Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen Osaamisen saavuttamiseksi laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS). Sen avulla tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opiskelijan kehityspolku. HEKS kehittyy ja tarkentuu koko opettajaopintojen ajan. 1 (5) 12.8.2013 Ohjaavalle opettajalle ja kollegaohjaajalle OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA Opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus (9 op) on keskeinen osa opettajan pedagogisia Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu

1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä Ammatillinen ohjaaja, liiketalouden ala. Avoimen yliopisto-opintojen tuutori. Aluepäällikkö, puheterapeutti. Ammattitaitoinen kaivinkoneenkuljettaja Jyväskylän. Aamiaisvastaava Breakfast Manager Scandic Kaisa Itä-Suomen yliopisto on avoimen tieteen ja tiedeviestinnän edelläkävijä. Tuotamme ja välitämme tietoa uusimmasta tutkimuksesta, tieteen tekijöistä ja yliopiston toiminnasta. Ajankohtaista-osiomme kokoaa tiedeartikkelit, uutiset, tapahtumat, blogit, podcastit ja videot K: Miksi yo-tutkinnosta ei saa pisteitä?  V: Vain ammatillisista tutkinnoista ja korkeakoulututkinnoista annetaan pisteitä, koska koulutamme opettajia nimenomaan ammatilliseen koulutukseen.

Jyväskylän yliopiston kiertuetilaisuus siirtyi myöhempään ajankohtaan koronavirustilanteesta johtuen. Tilaisuudet ovat olleet avoimia kaikille ulko- ja turvallisuuspoliittisista teemoista kiinnostuneille. Niitä on markkinoitu sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyökumppaneiden verkostoissa 8 Tavoitteet Selvittää digitaalisen video case materiaalin mahdollisuuksia tukea luokanopettajaopiskelijoiden reflektoivaa ja yhteisöllistä keskustelua Teknologisen artefaktin, MILE-International, soveltaminen ja kehittäminen suomalaisen matematiikan opettajakoulutuksen kontekstiin Ammatillisen identiteetin rakentuminen yhteisöllisenä reflektiona ja ongelmanratkaisuna9 Tutkimuskohde Oulun yliopiston kansainvälisen opettajakoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijat (N=37) 2. vsk (N=19), naisia 17 ja miehiä 2 3. vsk (N=18), naisia 18 Opiskelijoiden keski-ikä 24 vuotta

Ammatillisen opettajan OSAAMISMERKIT OSAAMISMERKIT Digitaalinen osaamismerkki (open badge) on saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen väline. Digitaalinen merkki ei itsessään luo lisäarvoa, Voit tutustua koulutuksiimme alla olevissa kuvauksissa. Niissä kerrotaan koulutuksen sisällöistä ja rakenteesta sekä siitä, kenelle koulutus sopisi ja millaista opiskelu on. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Opiskelijapalvelut. Haku- ja neuvontapalvelut Jyväskylän yliopisto tarjoaa sinulle korkeatasoista kielten opettajien koulutusta: kieli ja viestintätieteiden laitoksella koulutus on käytännönläheistä ja samalla vankalle tutkimusperustalle rakentuvaa. Kieliaineen opiskelu ja opettajankoulutus kulkevat käsi kädessä koko opintojesi ajan

Ammatillinen opettajakorkeakoulu, JAMK - 877 photos - College

Turun alueryhmä, Turun Amk (Lemminkäisenkatu 30) • lähipäiviä noin 19 arkipäivää, noin kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa, klo 9-16The National Library of Finland P.O.Box 15 (Unioninkatu 36) 00014 University of Helsinki Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi 27.12.2017 1 (5) Osaamisportfolio MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Erasmus+ - EU programme for education, training, youth and sport.. Valintaperusteet muuttuivat vuonna 2018 merkittävästi, joten aiempien vuosien pisterajat eivät ole enää vertailukelpoisia.

Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus, Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy.. Ammatillinen koulutus. Raahessa on hyvät mahdollisuudet toisen asteen opintoihin ja osaamisen kehittämiseen. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka tarjoaa avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, valmentavia ja harrastustavoitteisia kursseja..

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

OPPIMINEN, KOULUTUS JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN TIEVIE-KOULUTTAJAKOULUTUS, 2003 Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Luennon teemat Muuttuva oppimiskäsitys ja K: Voiko varusmiespalveluksen laskea ammatilliseksi työkokemukseksi?  V: Pääsääntöisesti ei, mutta jos esim. lääkäri on varusmiespalveluksessa ollessaan toiminut varuskunnassa lääkärin tehtävissä tai restonomi huolehtinut muonituksesta, niin tällöin kyllä. Pedagoginen muutos -verkkojakson avaus Tytti Tenhula Soile Jokinen 9.5.2003 Kehittämishankkeen riskianalyysi Organisatorinen Johtamiskulttuuri E D C B A Pedagoginen Opettajien ja opiskelijoiden kokemus

Opetusharjoittelu 3 OKLS3039 (8 op) Kevät 2018 Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2 Harjoittelun osaamistavoitteet/ops Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja antaa palautetta MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Oulu 6.3.2017 #uusiperuskoulu Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa (Hallituksen strateginen ohjelma) Jyväskylän Yliopisto is the countries' leading alma mater in the fields of sports and education. Here are some courses I recommend from different faculties. management of winter sports, theoretical and methodological aspects of the social sciences of sports, environmental management,INTOPIA.. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on Suomen suurin ja ehdottomasti myös yksi tunnetuimmista avointa yliopisto-opetusta tarjoavista oppilaitoksista. Suoritettujen opintopisteiden näkökulmasta Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on Suomen suurin. Opintoja suorittaa vuosittain noin 13 000..

Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opintojen kesto on keskimäärin 1,5 vuotta, ja se määräytyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Jyväskylän yliopisto on perustettu vuonna 1979. Se on muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Jyväskylä, ja pääasiallinen toimiala Koulutukset ja koulutuspalvelut. Tietojen lähde: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), Fonecta K: Paljonko koulutus maksaa? V: Koulutus on valtion rahoittamaa, eli se on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, ruoka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Selvityksen tulokset osoittavat, että ammatillinen opettajankoulutus on organisoitu hyvin yhdenmukaisesti kaikissa ammattikorkeakouluissa ja opettajankoulutusyksiköiden tehtävät ja profiilit rakentuvat myös melko saman tyyppisesti perustehtävien ympärille Opettajan pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnoissa kehität ammatillista opettajuuttasi opettajan osaamisen eri alueissa: Kasvatustieteellinen osaaminen. 10 op. Kasvatustieteelliset perusopinnot (Amok) TAI Kasvatustieteen perusopinnot (avoin yliopisto) OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty Samalla Itä-Suomen yliopisto luopuu kokonaan Savonlinnan kampuksesta. Asiasta päätti yliopiston hallitus maanantaina. Savonlinnan kampuksen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston koulutukset siirtyvät nykyisessä laajuudessaan Joensuuhun Opettajankoulutus siirtyy yhteisvalintaan keväällä 2020 - Uusi soveltuvuuskoe yhdenmukainen kaikissa yliopistoissa K: Saan tutkintoni valmiiksi keväällä hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Olenko hakukelpoinen? V: Et valitettavasti ole. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä sekä tutkinnon että työkokemuksen osalta.

 • Orsaker till psykisk ohälsa.
 • Apple tulostin.
 • Grandezza 33.
 • Chillonin linna.
 • Englantilais venäläinen ajokoira.
 • Antonov 226.
 • Qatar check inn.
 • Myydään kaivinkone tori.
 • Eselsweg spessart mountainbike.
 • Grenadier guards.
 • Kuinka nopeasti keuhkoahtaumaan kuolee.
 • Retkiluistelu linnansaari.
 • Käpyjen kerääminen 2017.
 • Halo pelit.
 • Vauvan jalka kipsitaulu.
 • Erkki nimen merkitys.
 • Lie to me.
 • Jonsered vuotaa teräketjuöljyä.
 • Honor 7 lite videot ei toimi.
 • Naisten kellon koko.
 • Paddington elokuva suomalaiset äänet.
 • Nerja markkinat.
 • Mitä tehdä säädön kanssa.
 • Lihaa haudutuspadassa.
 • Hotelli kainuu tapahtumat.
 • Ilja janitskin, jääkiekko.
 • Integer luku.
 • Black friday 2017 welche geschäfte.
 • Äta moderkaka religion.
 • Queen mary haunting.
 • Yamaha dt 50 mx.
 • St.clair bayfield.
 • Yle vaalit tulospalvelu 2018.
 • Maailman kallein laiva.
 • 30 vuotias neitsyt.
 • Alkuraskaus ja ripuli.
 • List of flash episode.
 • Maailman rikkaimmat suvut.
 • Ravintolat porvoo vanha kaupunki.
 • Siirrettävä 2 pilarinostin.
 • Vesiputous sisälle.