Home

Vuorokausivirtsan keräys ohje

20 20 (pitkäaikainen paasto). Glomerulusvauriota voidaan mitata myös proteinurian avulla. Proteinuria voidaan määrittää (du-prot) vuorokausivirtsasta. (Kouri, T. 2010, ) Jos GFR-arvo on alle 15 (taulukko 1), kyseessä on munuaisfunktion romahtaminen. TAULUKKO 1. Munuaisten vajaatoiminnan luokitus (Kouri 2010, 123) Luokitus GFR(= Glomerulusfiltraation nopeus) ml/min/1,73m² Munuaissairaus, jossa GFR on 90 normaali Lievä vajaatoiminta Kohtalainen vajaatoiminta Vaikea vajaatoiminta < 30 Munuaisfunktion romahtaminen < 15 tai dialyysi TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Ohje 27.12.2011/3738 KHO:2011:114 Ulkomaalainen - Turvapaikka - Kansainvälinen suojelu - Sur place -tilanne - Kääntyminen islamista - Jehovan todistaja - Uskonvakaumuksen tutkiminen - Suullinen käsittely Diaarinumero: 6 6 2 TYÖN TAVOITE JA TARKOITUS Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää bioanalyytikoiden asiakaspalvelua afganistanilaisten ja muiden maahanmuuttajien kanssa. Lisäksi opinnäytetyöni avulla voidaan helpottaa aikuisten afganistanilaisten laadukkaan vuorokausivirtsanäytteen antamista. Tavoitteenani on myös tulevana bioanalyytikkona osata laatia potilasohjeita. Afganistanilaisena haluan auttaa muita maahanmuuttajia ja helpottaa heidän selviytymistään laboratoriotutkimusten näytteenotosta. Tarkoituksena on laatia potilasohje afganistanilaisille ja muille maahanmuuttajille vuorokausivirtsanäytteen ottamisesta. Kun afganistanilaisille neuvotaan heidän omalla kielellään, miten vuorokausivirtsanäytettä on kerättävä, heidän jännityksensä vähenee. Ohje laaditaan suomeksi, pashtoksi ja dariksi.

Vuorokausivirtsan keräys - Vaasan Keskussairaal

1865933563;;;;;# Ohje potilaalle vuorokausivirtsan keräämistä varten. 1691186170;;;;;# Keräys lopetetaan seuraavana aamuna tasan 24 tunnin kuluttua keräyksen alusta siten, että rakko.. Katsaus kansainvälisyyteen Pudasjärvellä Käsitteet Turvapaikanhakija Henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Henkilöllä ei ole vielä oleskelulupaa Suomessa. Kiintiöpakolainen Ilmansuojelusuunnitelma. Varautumissuunnitelma. Ohje- ja raja-arvot. Kaatopaikkakaasun keräys. Tuhkan ja kuonan käsittely. Ämmässuon ympäristö LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS IHMISILLÄ Dos., OTT, MA, Salla LötjL tjönen Tutkimuseettinen neuvottelukunta perusteet 1 Pääasialliset oikeuslähteet Kansalliset L lääl ääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999,

Ohjeet - Vita Laboratorio

34 34 Tämän kuvion tarkoituksena oli herättää mielenkiintoa ja saada potilasta lukemaan ohjetta. Jokaisen ohjeen ensimmäiselle sivulle kirjoitin tekstinä ohjetta kokonaisuudessaan, joten sen avulla potilas ymmärtää, mitä koko ohje sisältää. Muilla sivuilla selitin vuorokausivirtsa näytteenottoa vaihe vaiheelta piirroksilla ja tekstillä. Ohjeesta tuli siis monisivuinen, jolloin potilas ymmärtää sen vaihe vaiheelta ja piirrokset auttavat tekstin ymmärtämistä. Potilasohjeen otsikosta tuli sellainen että siitä ymmärsi kenelle ohje oli suunnattu ja mistä tutkimuksesta oli kyse. Potilaalle korostin miksi ohjetta oli noudatettava tarkasti. Potilasohjetta kirjoitin yleisellä kielellä, välttäen termejä sekä teitittely muodossa. Ulkoasua ajattelen, ohjeessa tuli tarpeeksi tyhjiä välejä, jolloin ohjeen teksti ei näytä raskaalta. Perinteinen musta valkoinen väri rauhoittaa lukijaa. Potilasohjeesta tuli sellainen, että tekstiä ja piirroksia voi erottaa toisistaan, koska se selkeyttää ohjeen lukemista. Kokosin ohjeita aikajärjestyksessä, jolloin ensimmäinen kuva wc-altaasta ilmaisee potilaalle, mihin hänen pitää tyhjentää rakkonsa alussa. Vuorokaudessa olevaa aikaväliä kuvasin kellolla, jonka sisään piirsin ympyränmuotoisen nuolen. Ympyränmuotoinen nuoli kuvasi aikaväliä vuorokausivirtsanäytteen alkamisesta loppumiseen. Keräysastialla ilmaisin, milloin rakkoa on tyhjennettävä keräysastiaan. Ohjeen edetessä keräysastian oranssi väri lisääntyi vähitellen, jolloin potilas ymmärtää keräysastian täytymistä vähitellen. Jääkaapilla ilmaisin, miten keräysastiaa oli säilytettävä. Säilöntäaineputkilla ilmaisin milloin kannattaa lisätä säilöntäainetta, jos sitä on annettu. Nimitarralla ilmoitin, mitä ja milloin on kirjoitettava paperille, kuten nimi, henkilötunnus keräyksen alku ja loppu. Nuolit merkitsi sitä että mihin jotakin viedään. Esimerkiksi keräysastia viedään jääkaappiin. Viimeisellä sivulla oleva nuoli nimitarrasta keräysastiaan tarkoitti, että nimitarra liimattiin keräysastiaan. Lopussa oleva laboratorion kuva (ovi) ilmaisi, milloin kannattaa täytetty keräysastiaa toimittaa laboratorioon. Potilasohje oli kirjoitettu sähköisessä muodossa Theseukseen. Sähköinen potilasohje helpottaa ohjeen päivittämistä. Potilasohje tulostettiin A5 kokoisena vihkomuodossa, jolloin sitä oli helpompaa käsitellä. Suunnittelin että ohjetta käytetään ilman opinnäytetyöni raporttiosuutta. Kotkan keräys- ja avustuskeskus on muuttanut Satamakadulta Hovinsaarelle Ruununmaankadun alkupäähän heinäkuussa 2010. Keräys- ja avustuskeskus ylläpitää arkisin auki olevaa kirpputoria Eläinfysiologia i l i ja histologia i Luento XI Lämmönsäätely - Säätelymekanismit 2) Fysioen lämmönsäätely 2a) Lämmön vaihtumista eläimen ja ympäristön välillä voidaan säädellä. Lämmön hukan minimointi: 49 49 PASHTONKIELINEN POTILASOHJE VUOROKAUSIVRITSAAN ۱(۶) د څلوریشت )۴۲( مریض رهنمایی کول ساعته د ادرار ټولو لپاره د Aloita keräys vasta, kun näkyvän kuukautisvuodon loppumisesta on kulunut vähintään kaksi vuorokautta. - Ruokailurajoitus: Kolme (3) vuorokautta ennen keräyksen alkamista ja keräyksen..

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ammattisi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - avohoidon johtaja Työalueesi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - kehitysvammahuolto - kotihoito 45 45 Potilasohje vuorokausikeräykseen 3 (6) Vuorokausivirtsakeräystä varten annetaan keräysvälineet: keräysastia ja nimitarra. Lisäksi voidaan antaa myös säilöntäaineita. Keräysastia Nimitarra VUOROKAUSIVIRTSA Keräys alkoi Keräys päättyi pvm klo pvm klo Potilaan nimi Henkilötunnus vuorokausivirtsan määrä Säilöntäaineet

Maahanmuuttajaohjeisto

 1. Vuorokausivirtsan keräys, hydroksi-indolyyliasetaatti. Tutkimuksen tarkoitus Vuorokausivirtsan keräys on tarpeen, kun tutkitaan eräitä munuaistauteja ja aineenvaihduntasairauksia
 2. en Nestetasapainon
 3. en sosiaalityössä. Diakonian ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö. Opinnäytetyö. Luettu www. kirjastot.diak.fi Lahmeyer, J Afganistan, general data of the country. Luettu: Laki kotouttamisen edistämisestä /1386. Luettu: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista /785 Luettu: Lammi, H Miten Afganistanin kulttuuri voi avautua länsimaalaiselle?. Lahti : Markprint (42 47) Matikainen, A. Miettinen, M & Wasström, K Helsinki: Edita Näytteenottajan käsikirja. Mayer, B Central Asia. Lonely planet. Mustajoki, P. & Kaukua, J Virtsanäytteet. Luettu: Mustajoki, P. & Kaukua, J Senkka ja 100 muuta tutkimusta. Helsinki: Duodecim Mustila, A. Aune, R. Aittoniemi, J. Ala-Kivimäki, K. Collings, A. Malamäki, E. Mäntymaa, P. & Prusi, H Virtsanäytteet ja virtsankeräyksessä käytettävät säilöntäaineet. Ohjekirja. Edita Prima Oy Mölsä, M & Tiilikainen M Potilaana somali - Auttaako kulttuurinen tieto lääkärin työssä? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2007; 123(4): Luettu www. duodecimlehti.fi Oikeustulkkauksen selvityshanke Asiantuntijaryhmän raportti oikeus

Video: Virtsan siirtäminen Medicum 3

Potilasohje vuorokausivirtsan keräykseen oksalaatin määritystä

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman, Helsingin Yliopisto 3.6.2016 1 Mistä vaarat tulevat? Koemme itsemme uhatuksi joko henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla Uhatuksi tulemisen kokemus letterleaveSiirry ohje- ja tukikeskukseen yrityksille. Lisätietoja yrityksen markkinoinnista Facebookissa

22 Säilöntäaineettomien vuorokausivirtsanäytteiden indikaatiot Vuorokausivirtsanäytettä voidaan pyytää hyvin monenlaisista syistä. Pyynnön syynä voi olla esimerkiksi myelooman diagnostiikka ja hoidon seuranta, jota varten tehdään vuorokausivirtsatutkimuksia, kuten (du-prot-fr) (du-iglck, du-iglcl) elektroforeesin avulla. (Suvisaari 2012.) Selvitäkseen korkean verenpaineen vuorokausivirtsanäytteeksi tarvitaan aldosteroni (du-aldos). Tehohoidossa voidaan arvioida munuaisfunktiota vuorokausivirtsanäytteestä, kuten (du-urea) (taulukko 3.) TAULUKKO 3 Esimerkki Säilöntäaineettomien vuorokausivirtsatutkimusten indikaatioista (Mustila ym.2004, ) Vuorokausivirtsatutkimusnimeke Munuaispotilaiden albuminurian seuranta Korkean verenpaineen selvittely ja aldosteronismin diagnostiikka Munuaisvaurion tyypitys Epäily perinnöllisestä aminohappoaineenvaihdunnan häiriöstä D-vitamiinin puutosten, malabsobtion ja munuaistautien diagnostiikka ja seuranta Mukopolysakkaridoosien tutkiminen Todetun paraproteiinin tyypittäminen. Myelooman kantasolusiirtohoidon seuranta Lyhenne du-alb du-aldos Vuorokausivirtsatutkimusnimeke Pienten lasten metaboliset kriisit Täydentää elimistön kloriditutkimusta Cushingin oireyhtymän diagnostiikka Munuaistoiminnan arviointi Lyhenne du-karni du-cl du- A1Miglo du- Aminoh du-kors- V du-krea du-pi Monosyyttileukemian ja myeloisten leukemioiden seuranta sekä proteinurian selvittely du-lzm du-gag Nestetasapainon seuranta du-na du- ImmFix Asidosia aiheuttavan metabolisen sairauden epäily du-orgah Myelooman diagnostiikka du-iglck Lisämunuaiskuoren du-prengt hyperplasian hoidon seuranta Myelooman diagnostiikka du-iglcl Myelooman diagnostiikka du-prot- Fr Selektiivinen ja du-igg Kihdin diagnostiikka du-uraat epäselektiivinen proteinuria Neste ja elektrolyyttitasapainon arviointi du-k Munuaisfunktion arviointi tehohoidossa du-urea Lisäkilpirauhastoiminnan ja D- vitamiiinin aineenvaihdunnan tutkiminen du-ca Henkilökohtainen keräys. Voit myös halutessasi noutaa tuotteet henkilökohtaisesti myymälästämme Tallinna Virossa. Henkilökohtaisesta keräämisestä ilmoittamiseksi seuraa tätä ohjetta 21 21 6 VUOROKAUSIVIRTSATUTKIMUKSET 6.1 Säilöntäaineettomat vuorokausivirtsatutkimusnäytteet Vuorokausivirtsanäytteitä on monia erilaisia. Joihinkin vuorokausivirtsanäytteisiin tarvitaan säilöntäaineita. Taulukossa 2 on esitetty esimerkkinä vuorokausinäytteet, joihin ei tarvita lisätä säilöntäaineita. (Mustila ym. 2004, ) Vuorokausivirtsanäytteestä käytetään lyhennettä du (daily urine eli 24 tunnin keräys). Esimerkiksi du-prot on proteiinien tutkimus vuorokausivirtsanäytteestä. Glomerulus ei normaaliolosuhteissa läpäise proteiinia tyvikalvon läpi (taulukko 2). Kuitenkin vuorokaudessa aikuisella proteiinia voi erittyä virtsaan enintään 150 mg. Proteiinia voi erittyä virtsaan monista syistä. Kuume voi aiheuttaa ohimenevää proteinuriaa (proteiinia virtsassa). Jos proteiinia on jatkuvasti virtsassa paljon, syynä voi olla glomerulusvaurio. (Vauhkonen 2005, 427.) TAULUKKO 2 Esimerkki säilöntäaineettomista vuorokausivirtsatutkimusnimikkeistä ja lyhenteistä (Mustila ym.2004,23 25) Vuorokausivirtsatutkimus- Lyhenne Vuorokausivirtsatutkimus- Lyhenne nimeke nimeke Albumiini du-alb Kortisoli, vapaa du- Kors-V Aldosteroni du-aldos Kreatiini du- Krtiin Alfa 1 -mikroglobuliini du- Kreatiniini du-krea A1Miglo Aminohapot du-aminoh Kupari du-cu Fosfaatti du-pi Lysotsyymi du-lzm Glykosaminoglykaanit du-gag Magnesium du-mg Immunofiksaatiotutkimus du-immfix Natrium du-na Immunoglobuliini, kevyet ketjut kappa du-iglck Orgaaniset hapot du- Orgah Immunoglobuliini, kevyet ketjut lambda du-iglcl Pregnantrioli du- Prengt Immonoglobuliini G du-igg Proteiini du-prot Kalium du-k Proteiinifraktiot du-prot- Fr Kalsium du-ca Rauta du-fe Karnitiini du-karni Sinkki du-zn Ketogeeniset steroidit(17-) du-17kgs Uraatti du-uraat Ketosteroidit (17-) du-17ks Urea du-urea Kloridi du-cl Tänään sunnuntaina mulla oli kotona vuorokausivirtsan keräys ja huomenna maanantaina pvk t ja korsol labrat. 10.8 mulla on juuri tuo dexametasonkoe eli otan illalla klo 23 2kpl dexam. tbl ja 11.8..

35 35 9 POHDINTA Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää bioanalyytikoiden asiakaspalvelua afganistanilaisten ja muiden maahanmuuttajien kanssa. Onnistuin mielestäni saavuttamaan tavoitteitani joltakin osin, sillä laatimani potilasohje ja raportissa oleva tieto afganistanilaisten kulttuurista ja uskonnosta voivat auttaa bioanalyytikoita palvelemaan yhä paremmin afganistanilaisia ja muita maahanmuuttajia. Onnistumisesta voi tietää varmasti vasta kun opinnäytetyö tulee käyttöön. Tavoitteenani oli myös tulevana bioanalyytikkona osata laatia potilasohjeita. Afganistanilaisena halusin auttaa muita maahanmuuttajia ja helpottaa heidän selviytymistään laboratoriotutkimusten näytteenotosta. Saavutin mielestäni myös näitä tavoitteita, sillä tiedän nyt miten kannattaa laatia potilasohjeita. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia suomenkielinen potilasohje maahanmuuttajille, pashton- ja darinkielinen potilasohje afganistanilaisille. Loppu tuloksena syntyivät kolme erillistä potilasohjetta kolmella eri kielillä. Tavoitteena oli, että potilasohjeen avulla maahanmuuttajien olisi helpompaa ymmärtää vuorokausivirtsanäytteen keräysohjetta. Kun potilasohjetta on ymmärtänyt, sitä on helppo myös noudattaa. Onnistumisesta voi tietää varmasti vasta kun ohje tulee käyttöön. Opinnäytetyö oli toiminnallinen, joka sisälsi raportin ja tuotoksen. Raporttiosuus sisälsi tietoa maahanmuuttajista, afganistanilaisista, islamista, munuaisista ja vuorokausivirtsasta. Olen onnistunut mielestäni hyvin laatimaan raportin. Maahanmuuttajista on kerrottu, koska potilasohje on suunnattu maahanmuuttajille. Potilasohje on laadittu myös afganistanilaisille, koska itse olen afganistanilainen. Tästä johtuen raportissa on tietoa Afganistanista, afganistanilaisten kulttuurista ja uskonnosta. Raporttiosuudessa on tietoa munuaisista ja vuorokausivirtasta, koska potilasohje oli laadittu vuorokausivirtsasta. Potilasohjeen ensimmäisen sivun avulla on helpompaa saada kokonaiskuvan ohjeesta. Ohjeen muiden sivujen avulla voi tarkemmin ymmärtää ohjetta. Piirroksien tarkoituksena oli selkeyttää tekstiä. Potilasohjeen laatiminen ei ollut kovin helppoa. Etsi parhaat ilmaiset kuvapankkikuvat aiheesta rahan keräys. Lataa kaikki kuvat ja käytä niitä vaikkapa kaupallisissa projekteissa Käyttöönottopäivä: 21.11.2011 1 (5) SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Atk-numero ja -lyhenne 1154 Li-BaktVi 1470 Li-Gluk 2186 Li-Laktaat 2514 Li-Prot 2655 Li-Solut 4059 Li-Syto Likvorin irtosolututkimus PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan Vuorokausivirtsan keräysohjeet (du-). Terveyspalvelut/Laboratorio. · Keräys aloitetaan aamulla (yleensä) klo 7.00. · Virtsataan ensin rakko tyhjäksi (ei keräysastiaan!) ja merkitään tämä..

24 Vuorokausivirtsanäytteiden menetelmät ja tutkimustuloksiin kuluva aika Vuorokausivirtsanäytteitä analysoidaan monilla eri menetelmillä. Esimerkiksi proteiinifraktiota ja immunofiksaatiota (du-prot-fr ja du- ImmFix) voidaan tutkia elektroforeettisesti. Spektrofotomerian avulla analysoidaan glykosaminoglykaanit (du- GAG) vuorokausivirtsanäytteestä. Kreatiniinia, uraattia ja ureaa (du-krea, du-uraat, du-urea) pystytään analysoimaan entsymaattisesti. (taulukko 5.) (Fimlab laboratoriot Oy 2012.) TAULUKKO 5 Esimerkki vuorokausivirtsan tutkimusten menetelmistä (Fimlab laboratoriot Oy 2012) Menetelmät Nestekromatografia Radioimmunologia Ohutlevykromatografia Kaasukromatografia Spektrofotometria Nefelometria Entsymaattinen määritys Atomiabsorptiospektrofotometria (AAS) Elektroforeesi Vuorokausivirtsanäytteet du-adr, du-noradr, du-5hiaa, du- Karni, du-kors-v, du-hva, du-metnef du-aldos, du-lzm du-oligs-o du-pregnt du-gag du-iglck, du-iglcl du-krea, du-uraat, du-urea du-cu, du-zn du-prot-fr, du- ImmFix MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ YHDESSÄ ENEMMÄN MAAHANMUUTTAJAT OSANA YHTEISÖÄ -HANKE KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY Sisällys Alkukartoitus... 1 Etninen tausta... 1 Kansainvälinen suojelu... 1 Kansalaisuus...

Keräysvirtsanäytteen ottamiseen tarvitaan tarkka ohje, koska keräystutkimuksia on monia. Vuorokausivirtsan keräys alkaa aamulla, jolloin potilaan on tyhjennettävä rakkonsa 60 60 ۶(۶) وخت ختم تاریخ ساعت جمع کردن ادرار) ۴۲ (ساعت وخت شروع تاریخ ساعت وقتیکه برای بار آخر به تشناب رفتید و ادرار را در بوتل ذکر شده جمع کردید. بعد از جمع کردن ادرار در بوتل ذکر شده باالی بوتل ورق سرش دار سرش شود. و در ورق سرش دار باید تاریخ ساعت و دقیقه بار آخر ذکر کردد. و هرچه زودتر به البراتوار انتقال گردد. اسم تاریخ تولد اندذه ادرار ۲۲ ساعته Hen LABORATORIO جمع جحجاجمع کردن ادرار از شروع تا ختم باید ۴۲ ساعت را در بر داشته باشد. TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU تهیه کنند ه : مسکا سعد ا لد ین ایمل ادرس : رسام : فر ها د صد یقی تا ر یخ : ۱.۱۴.۴۱۱۴ Yhteisö. Tietosuoja ja käyttöehdot. Ohje. Lähetä palautetta. Tietoja Googlesta

55 55 ۱(۶) DARINKIELINEN POTILASOHJE VUOROKAUSIVIRTSAAN رهنمایی ۴۲ ساعته مریضان به زبان دری Sisäinen ohje 1 (5) PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Vuorokausivirtsan tutkimusta käytetään mm. munuaistautien ja aineenvaihdunnan sairauksien Keräys aloitetaan aamulla (yleensä klo 7.00), jolloin rakko virtsataan tyhjäksi laskemalla virtsa Aloitteen vireillepano. Kannatusilmoitusten keräys. Kannatusilmoitusten keräys

Spotify. Premium. Ohje. Lataa. Rekisteröidy 57 57 (۶)۳ رهنمایی کردن مریض برای جمع آوری ادرار در ۴۲ ساعت رهنمایی کردن مریض برای جمع آوری ادرار در ۴۲ ساعت اشیای ذیل الزم است. بوتل ورق سرش دار و ګاهی هم امکان دارد که مواد نګهدارنده با آن ضمیمه با شد. ظروف جمع آوری ادرار یعنی بوتلها وخت ختم تاریخ ساعت جمع کردن ادرار) ۴۲ (ساعت وخت شروع تاریخ ساعت اسم تاریخ تولد اندذه ادرار ۲۲ ساعته صفحه سرش دار اولتر در صفحه سرش دارباید اسم تاریخ تولد و نمبره مخصوص درج شود. مواد نګهدارنده

Cushingin oireyhtymä - Leikkaus - Suomi24 Keskustelu

Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia Kaalikääryleet — Ohje. Poista kaalin kova kanta. Keitä kaalia suolalla maustetussa vedessä, kunnes kaali on pehmeää Sanakirja.fi:stä löydät suositut MOT Sanakirjat®..

Kauppasi verkossa - K-Ruok

Käytämme palvelussamme evästeitä toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseen, markkinoinnin toteuttamiseen ja palvelun kehittämiseen. Lue lisää. Voit valita markkinoinnin ja analytiikan evästeiden.. 41 Willemsen, J. Ross, A. Lenders, J. & Sweep, F Stability of Urinary Fractionated Metanephrines and Catecholamines during Collection, Shipment, and Storage of Samples. Clinical Chemistry 53: (2007). Luettu:59 59 ۵(۶) بارا ول بصورت نورما ل به تشناب بروید بعد از ان در این مدت ۲۲ ساعت هر بارکه به تشنا ب میر وید ادرارباید در بوتل جمع شود. ګاهی هم امکان دارد که مواد نګهدارنده با آن ضمیمه با شد.در ان صورت مواد نګهدارنده باید در بوتل اولی که ادرارباراول در ان جمع شده اضافه شود. اگر یک بوتل پر شده باشد باید ازبوتل دیگر استفاده شود.وبعدا هر دو بوتل برای نګهداری به یخچال انتقال داده شود. اگریک بوتل پر شده باشد از بوتل دوهم استفاده شود. جمع کردن ادرار در صبح دوم وقتیکه در صبح دوم ساعت ۷ از صبح اولین مدت ۲۲ ساعت سپری شده باشد به تشناب بخاطر ادرار کردن میرود باید ادرار آخر هم در بوتل ذیل جمع شود. وباید بوتل در یخچال گذاشته شود. ظروف شده ادرار حاال پر Arvoisa asiakas, Asiakastiedote Sivu 1/5 Muutoksia reniini- ja aldosteronimäärityksiin sekä uusi tutkimus Aldosteroni-reniini, suhde fp-reniini, konsentraatio fp-reninm ATK 22100 P -Reniini, konsentraatio SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Glomerulussuodoksen (GFR) määrän laskemine

37 37 Opinnäytetyöprosessin aikana sain tietää miten kannattaa laatia potilasohjeita, taulukoita ja kuvioita sekä etsimään oikeita lähteitä. Sain tietää, kuinka paljon maahanmuuttajia on sekä opin maahanmuuttoon liittyvät termit. Opin lisää vuorokausivirtsatutkimuksista. Raporttiosuudessa olen käsitellyt teoriaa liittyen potilasohjeen laatimiseen. Teoriaosuuden avulla minulle myös selvisi kuinka tärkeä ohjeen ulkoasu on. Opinnäytetyön tekeminen on osoittautunut prosessina vaativammaksi kuin olin prosessin alussa ajatellutkaan. Vaikka mielestäni olen saavuttanut tavoitteeni, en ole kokonaan tyytyväinen työskentelytapaani prosessin aikana. Haastavinta oli mielestäni pysyä motivoituneena prosessin alusta loppuun saakka. Tehdessäni opinnäytetyötä yksilötyönä löysin sekä positiivisia että negatiivisia asioita. Positiivista oli mielestäni se, että tein työtä mihin aikaan itse halusin ja niin paljon kuin halusin tehdä kerralla. Negatiivista yksilötyössä mielestäni oli, että motivaatio kirjoittaa piti herätä pelkästään omasta halusta saada opinnäytetyö valmiiksi. Jatkotutkimuksena potilasohjeen voisi tehdä myös muilla kielillä, jotta yhä useampi asiakas saisi sen omalla äidinkielellään. Monista laboratoriotutkimuksista esimerkiksi unitutkimuksista ja spirometriatutkimuksista olisi hyvä laatia potilasohjeet maahanmuuttajille. Munuaissairauksien ja virtsateiden laboratoriotutkimukset Timo Kouri LKT, dosentti, vastuuyksikön päällikkö Meilahden sairaalan laboratorio Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue HUSLAB HY, Lääket 12 12 Afganistanin yhteiskunta on rakentunut heimoista (qawom). Suurin kansanryhmä on pataanit eli pashtut (40%), joista suurin osa asuu etelässä. Monet entisistä hallitsijoista olivat pataaneja. Tadzikeja on yli 25% ja he asuvat enimmäkseen maaseudulla. Hazarakansa (9%) muodostui 1300-luvulta lähtien mongolien ja alkuperäiskansojen sekoittuessa keskenään. Pienimpiä kansoja ovat uzbekit (10%), aimaqit (4%) turkmeenit (3%) ja balushit (2%). Lisäksi vähemmistöinä on koillisen Nuristanin alueen kafirit. Afganistanissa puhutaan monia kieliä, mutta virallisina kielinä ovat pashto ja persiansukuinen dari. (Hyrkäs 2008,187; Lahmeyer 2004; Mayer 2010, 474.) 4.5 Afganistanilaisten kulttuuri Kulttuuria voi ymmärtää parhaiten jos on tietyssä ympäristössä. Kunnia ja häpeä ovat tärkeitä sanoja afganistanilaisessa kulttuurissa. Kunnian ja häpeän avulla voidaan tehdä päätöksiä. Kunnia ja häpeä ohjaavat käyttäytymismalleja. Elämässä on tärkeintä säilyttää kunniansa ja tuhoisin asia on joutua häpeään. (Lammi 2012, ) Afganistanilaisen oppimiskulttuurin mukaan tärkeä asia on opettajan kunnioitus ja ulkoa oppiminen. Asioiden tietäminen ja muistaminen on arvostettua Afganistanissa. Jos haluaa ymmärtää afganistanilaista kulttuuria, siihen tarvitaan aikaa, teen juontia ja epäsuoria kysymyksiä. Afganistanilaisten kulttuurin mukaan keskustelussa asian ytimeen päästään vasta pitkän ja laajan keskustelun jälkeen. Ydinasiat tulevat esille vasta keskustelun lopussa (Lammi 2012, ) Afganistanilaiset sietävät hyvin stressiä koska he eivät pura sitä milloinkaan vieraille ihmisille (Gritzner 2002, 90). Afganistanilaisille vieraanvaraisuudessa on tärkeä perhe, kylä ja klaani. Perhe kokoontuu syömään yhdessä. Perheen sisällä näkyy sukupolvien välinen yhteys. Kun vieraat tulevat kylään, heidät otetaan ystävällisesti vastaan. Vieraanvaraisuudessa on tärkeätä teen juominen. Kylää johtaa kyläpäällikkö ja islamin oppinut. Koska Afganistan on muodostunut heimoista, se vaikuttaa kulttuuriin. Perheen ja heimon identiteetti nähdään osana ihmisten identiteettiä. Heimo on perheiden ja kylien takana. Heimon johtaja tekee heimoon liittyvät päätökset. (Riikkonen 2012, ) Isovanhemmat huolehtivat lapsistaan. Afganistanilaisessa perheessä on tärkeätä, että pidetään huolta toinen toisistaan. (Pasanen 2012, 50.) Afganistanilaisten perheiden31 31 Varsinainen teksti on kirjoitettava yleiskielellä, niin että potilas ymmärtäisi mistä on kysymys. Tarkoituksena on välttää vaikeita termejä, minkä voi tehdä esimerkiksi ajattelemalla, että potilas on edessä. Asioita voi esittää esimerkiksi aikajärjestyksessä, tärkeysjärjestyksessä tai aihepiireittäin. Kun asioita esitetään aikajärjestyksessä, on kerrottava yksi asiakokonaisuus yhdessä kappaleessa. Ohjeessa on oltava yhteystiedot, johon voi ottaa yhteyttä, jos jokin jää epäselväksi. Ohje pitäisi sisältää päivämäärä, jolloin ohjetta on päivitetty. Ohjeessa on myös oltava tekijätiedot, jolle voi antaa palautetta. (Torkkola ym. 2002, 42 46; Hyvärinen 2005, 1769.) Potilasohjeen ulkoasua ajatellen tärkeintä on taitto, jolla tarkoitetaan tekstin ja kuvien asettamista paperille. Kun taitto on onnistunut, se houkuttelee potilasta lukemaan ohjetta. Potilas myös ymmärtää ohjetta paremmin. Ohjeessa on oltava tyhjiä kohtia, mikä helpottaa lukemista. Ohjeen kehystäminen kokonaan tekee ohjeesta raskaan. (Torkkola ym. 2002, ) IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

BI4 IHMISEN BIOLOGIA 5 HORMONIT OVAT ELIMISTÖN TOIMINTAA SÄÄTELEVIÄ VIESTIAINEITA Avainsanat aivolisäke hormoni hypotalamus kasvuhormoni kortisoli palautesäätely rasvaliukoinen hormoni reseptori stressi Islam TT Islamin levinneisyys Islamin usko lähti alun perin leviämään Arabian niemimaalta, kun profeetta Muhammed perusti uskonnon.islamin usko on levinnyt Aasian eteläosiin Indonesiaan ja Malesiaan. Islamin Huoltajaliittymän ja huoltajatunnuksen aktivoinnin ohje: https://riverialainen.fi/wilma/wilma-huoltajalle

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake 11 Juuret Afganistanissa Afganistan on islamilainen valtio. Islamilainen maailma koostuu hyvin monenlaisista yhteisöistä ja valtiojärjestelmistä. Islamilaisen valtion tarkoituksena on uskonnollinen puhtaus, joka suojelee kansalaistensa yksityiselämää ja kotia. Islamilainen laki eli Shari a antaa elämänohjeet. (Serkkola & Allahwerdi. 1998, 76.) Afganistan sijaitsee Aasiassa luoteisen Intian niemimaalla ja sen pinta-ala on 652,225km². Väestön lukumäärä on noin ja keskimääräinen elinikä on noin 46. Valuuttana on afgani, joka jakautuu sataan puliin. Pääkaupunki on Kabul. Elinkeinona ovat palvelut ja maatalous. Afganistanilaiset ovat muslimeja. Muslimeista 84% on sunnimuslimeja ja 15% shiiamuslimeja. (Lahmeyer 2004; Koivula & Trümpler 2012, 10.) Kuvio 1 Afganistanin kartta (Ertimo ym. 2010, muokattu) Jos katsotaan Afganistanin karttaa, se muistuttaa tammen lehteä. Afganistania ympäröivät Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzikistan, Kiina, Intia, Pakistan ja Iran (Kuvio 1). Afganistanissa on Hindukushin ja Pamirin vuorijonot. Lisäksi siellä on monia etnisiä ryhmiä, joilla on oma kielensä ja kulttuurinsa, joten islam yhdistää kaikkia. (Hyrkäs 2008,186; Lahmeyer 2004.)

Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille:

Kotimaisten kielten keskuksen ohje puhelinnumeroiden merkitsemisestä ja.. 32 32 8 MAAHANMUUTTAJILLE SUUNNATUN POTILASOHJEEN LAATIMINEN 8.1 Potilasohjeen suunnittelu Bioanalyytikko koulutuksen alusta asti toiveenani on ollut toiminnallinen opinnäytetyö jostakin maahanmuuttajille hyödyllisestä aiheesta. Opinnäytetyön aiheen valitsin syksyllä 2011 aiheseminaarissa. Valitsemani aihe oli Maahanmuuttaja-ohjeistoa laboratorionäytteenottoon. Laboratorionäytteeksi valitsin vuorokausivirtsanäytettä. Mielestäni maahanmuuttajille olisi hyötyä vuorokausivirtsanäytteen ohjeesta, sillä sen on tehtävä kotona. Opinnäytetyön suunnitelman laadin myöhemmin syksyllä Suunnitelmassa selvitin työn tavoitetta, tarkoitusta sekä aikataulua. En pysynyt aikataulussa hyvin. Opinnäytetyön raporttiosaa varten keräsin lähteitä alan suomen- ja englanninkielen kirjallisuudesta sekä luotettavista Internet lähteistä. Teoriatietoa löytyi myös artikkeleista. Koulutusohjelman ohjaajat hyväksyivät opinnäytetyösuunnitelman toukokuussa Ennen kuin aloin suunnitella tuotosta olin kirjoittanut raporttiosuutta jo pitkälle. Suunnittelun mukaan potilasohje on suunnattu maahanmuuttajille, joten sen tekstin on oltava hyvin selkeä. Potilasohje on selkeä kun se ei sisällä lääketieteellisiä termejä ja tekstissä on käytetty yleiskieltä. Ohjeen ymmärrettävyyttä testaan ennen käyttöönottoa maahanmuuttajilla. Potilasohjeen avulla minimoin tekniikasta riippuvaisia tekijöitä. Vuorokausivirtsakeräyksen tekniikasta riippuvainen tekijä on oikea ajoitus eli tasan 24 tuntia. Lisäksi vuorokausivirtsatutkimus pitäisi kerätä oikein eli ensimmäinen virtsaerä menee hukkaan ja loput menee keräysastiaan. Tätä on tarkoitus potilasohjeessa kuvata selkeästi. Jos ohjetta ei pystytty noudattamaan, siitä on ilmoitettava. Tästä ilmoitan potilaille potilasohjeessa. Kirjoitan potilasohjeen aikajärjestyksessä. Ohjeen tärkeimmät asiat kirjoitan alussa ja ohjeen järjestys on tarkoitus olla looginen. Potilasohjeessa potilasta tulen teitittelemään. Potilaalle annan ohjeessa selitys ohjeen noudattamiseen. Yhteistiedot, päivämäärä ja tekijätiedot lisään potilasohjeen loppuun. Näillä perusteillä tulen suunnittelemaan ja sitten laatimaan ohjeen.47 47 5 (6) Tämän jälkeen joka kerta, kun virtsaatte 24 tunnin aikana, virtsatkaa kaikki keräysastiaan. Jos teille on annettu säilöntäaine, lisätkään säilöntäainetta ensimmäisen kerätyn virtsaerän jälkeen. Jos yksi keräysastia tulee täyteen, käyttäkää virtsakeräykseen toista keräysastiaa. Säilyttäkää keräysastia jääkaapissa. (+2 ºC - +8 ºC) Keräysastia vuorokauden aikana Keräys loppuu (2. Toinen aamu) täyttyy Kun seuraavana aamuna heräätte (esim. kello 7:00) ja käytte viimeisen kerran tyhjentämässä rakonne keräysastiaan, aikaa on kulunut tasan 24 h tuntia keräyksen alkamisesta. Säilyttäkää keräysastia jääkaapissa. (+2 ºC - +8 ºC) Keräysastia/ astiat ovat täysiä Tee itse perinteistä aitoa vappusimaa fariinisokerilla - katso resepti! Lue myös vinkit uusiin simamakuihin yrteillä, hedelmillä, mausteilla Ohje ja yhteystiedot. Palkkiot. Suojaus

Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä Islam & Hyvinvoin ti LK Anas Hajjar Vantaan terveyskeskus Suomen Islamilaisen neuvoston pj. Helsinki10.3.2009 Islam Rauha. Alistuminen yhdelle ainoalle Jumalalle. Suunta / Koko elämän laki: Sisältää sekä EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai laboratorion asiakaspalvelusta puhelimitse 605 0758.

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? Sisällys Mitä tarkoittaa tyypin 2 diabetes (T2D)? Mihin T2D vaikuttaa? Miten T2D hoidetaan? T2D hoidon seuranta Mitä nämä kokeet ja tutkimukset kertovat? Muistiinpanot OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Sortti-asemat HS

Ihonäytteenotto-ohje DIAGMMR® testi. Vuorokausivirtsan keräys, säilöntäaineet ja lähetyslämpötilat. Asbesti keräys (39). kerääminen. rahankeräys. Järjestimme keräyksen, jolla kerättiin varoja leikkialueen laajentamiseen Mutta hitaasti, poikien Sonkajärven reissu voikin venähtää kevääseen asti Pohjolan Bioanalyytikkopäivä Maahanmuuttajat laboratorion asiakkaana 23.1.2016 Saynur Soramies www.monikulttuurinenhoito.fi Maahanmuuttajien moninaisuus Suomessa 1990 asti 13 000 maahanmuuttajaa vuodessa Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta Virtsarakko.fi VES-100974-1 02.2011 Relevans.net 7000 Arviolta noin 200 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii virtsarakon ongelmista. 2 ASTELLAS PHARMA, Falcon

Kotkan Keräys- Ja Avustuskeskus Ry - Home Faceboo

54 ۶ )۶( 54 څلورویشت ساعته ادرار جمع کیدل شروع شو جمع کیدل ختم شو تاریخ سا عت تاریخ ساعت نوم د پیدایښت تاریخ ادرارراټولولواندازه ساعته څلورویشت د کله چی د آخری ځل لپاره تشناب ته الړی او ادرار مو په مربوطه بوتل کی جمع کړ. بعد د ادرار د جمع کولو په مربوطه بوتل په هغه بوتل باندی سرښناکه پاڼه سریښ کړی او په نومړی پانه باندی باید آخری تاریخ ساعت او دقیقه ولیکل شی. او زر تر زره البراتوار ته یوړل شی H LABORATORIO د ادرار د راټولو شروع کیدو تر ختمیدو پوری باید حتمی څلوریشت ( ۲۲ ) ساعته وخت تیر شی. TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU جو ړو نکی : مسکا سعد ا لد ین ایمل ادرس : رسام : فر ها د صد یقی نیټه ۱.۱۴.۴۱۱۴ :13 13 siteet ovat hyvin tiukkoja. Afganistanilaisille on tärkeää kuulua johonkin pieneen sosiaaliseen ryhmään. (Gritzner 2002, 90.) Yhteiskunta Afganistanissa on patriarkaalinen, jolloin perheen isä tekee päätökset. Saman katon alla voivat asua useammat sukupolvet. (Ali 1995, ) 4.6 Tulkki kommunikoinnin apuna Kansainväliset sopimukset ja säädökset edellyttävät, että Suomessa asuvalla henkilöllä on tietyissä tilanteissa mahdollisuus käyttää tulkkia. Tulkkauspalveluja on erityisesti järjestettävä silloin, kun yhteistä kieltä ei ole ja viranomainen joutuu tekemään päätöksiä, jotka koskevat henkilön etuisuuksia tai velvollisuuksia. (Laki kotouttamisen edistämisestä /1386.) Suomen lainsäädännön mukaan jokaisella on oikeus käyttää omaa kieltään ja tulla kuulluksi omalla kielellään erityisesti asioissa, jotka koskevat häntä itseään ja hänen etujaan (Halila 2004, 18; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista /785). Tulkkina voi toimia sellainen henkilö, jolla on tulkin koulutus ja käytännön kokemusta tulkin työstä. Tulkki välittää viestin niin että puhujan sanoma ylittää kulttuurimuurin ja viestin vastaanottaja ymmärtää sen siitä huolimatta, että on erilaisesta kulttuuritaustasta lähtöisin. (Koivisto-Juunni 1998, 51.) Asiakas ei voi tilata tulkkia, vaan sen tekee viranomainen. Tulkkaus ei tapahdu aina tulkin läsnä ollessa fyysisesti paikalla. Tulkkausta voi myös tehdä etätulkkauksena. Näin tehdään, jos ollaan monien kilometrien päässä toisistaan. Tulkin ammattinimeke ei ole suojattu, joten kuka tahansa voi kutsua itsensä tulkiksi. Kaikki tulkit eivät välttämättä toteuta vaitiolovelvollisuutta. Tulkkina ei saisi toimia omainen tai ystävä. (Salo 2007,494.) Asiointitulkkaus voi tapahtua monissa paikoissa, esimerkiksi koulussa, sosiaalitoimistossa ja poliisin toimistossa. Eniten tulkkauspalveluita käyttää terveydenhuolto, esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset, neuvolat ja mielenterveystoimistot. Näissä paikoissa on hyvin tärkeätä, että sekä potilas että ammattihenkilö ymmärtävät toinen toisiaan. (Salo 2007,493.) Asiointitulkkaus tapahtuu tulkkipalvelun kautta. Se on yleensä ennalta suunniteltu ja tilattu työtehtävä. Asiakkaat saattavat tarvita tulkkausta neuvola- ja laboratoriokäynneillä sekä lääkärin vastaanotolla. Asiointitulkki on ammattitulkki, joka selvittää myös sanoman Tavaralahjoitukset mahdollistavat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toiminnan, kuten ympäristötyön ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen. HSY:n kodin vaarallisen jätteen keräys keväällä..

Laboratoriokäsikirja

Nälkäpäivä-keräys on Suomen Punaisen Ristin vuosittain syksyllä järjestämä keräys, jonka tarkoituksena on kartuttaa SPR:n katastrofirahastoa. Nälkäpäivänä kerättyjä varoja ei ole sidottu yhteen avustuskohteeseen.. 4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TYÖN TAVOITE JA TARKOITUS TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ MAAHANMUUTTAJA JA MONIKULTTUURISUUS Ulkomaalainen, maahanmuuttaja ja kulttuuri Suomen kansainvälistyminen Islam arjessa ja perinteissä Juuret Afganistanissa Afganistanilaisten kulttuuri Tulkki kommunikoinnin apuna MUNUAINEN Munuaisen rakenne Munuaisten tehtävät Munuaisten toiminta Munuaisten sairaudet ja tutkimukset VUOROKAUSIVIRTSATUTKIMUKSET Säilöntäaineettomat vuorokausivirtsatutkimusnäytteet Säilöntäaineettomien vuorokausivirtsatutkimusten indikaatiot Vuorokausivirtsanäytteiden määrät ja erikoistoiminpiteet Vuorokausivirtsanäytteiden menetelmät ja tutkimustuloksiin kuluva aika Vuorokausivirtsanäytteiden viitearvot Vuorokausivirtsakeräysnäyteenotto ja vuorokausivirtsanäytteiden laatu POTILAAN OHJAAMINEN Maahanmuuttajalle kohdennettu potilasohje Millainen on hyvä potilasohje MAAHANMUUTTAJILLE SUUNNATUN POTILASOHJEEN LAATIMINEN Potilasohjeen suunnittelu Valmis potilasohje POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Suomenkielinen potilasohje Liite 2 Pashtunkielinen potilasohje Liite 3 Darinkielinen potilasohje PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Vitan tarinat ja arvot

1 Hoitotahto Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. Hoitotahdossa ihminen ilmaisee tahtonsa sellaisen Sairaustilojen ja lääkeaineiden vaikutuksia kilpirauhashormonien pitoisuuksiin sekä kilpirauhasen hormoniaineenvaihduntaan

Kliininen laboratorio

1. Ensimmäisen aamuisen keskivirtsanäytteen keräys. 3. Vuorokausivirtsan kerääminen. Vuorokauden, eli 24 tunnin, virtsa kerätään puhtaaseen ja kannella suljettavaan mittaskaalalliseen.. 8 8 4 MAAHANMUUTTAJA JA MONIKULTTUURISUUS 4.1 Ulkomaalainen, maahanmuuttaja ja kulttuuri Ulkomaalaisella henkilöllä tarkoitetaan ihmistä, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta. Havainnollistuksena ulkomaalaisesta voi olla turisti tai ulkomaalainen opiskelija. (Räty 2002, 11.) Suomen lainsäädännön mukaan maahanmuuttaja on yleiskäsite, jonka alle kuuluvat kaikki Suomeen pysyvässä tarkoituksessa muuttaneet henkilöt (Hallituksen esitys Eduskunnalle /145). Maahanmuuton syynä voi olla avioliitto, paluumuutto, turvapaikanhaku, pakolaisuus, opiskelu tai työ (Tiilikainen 2010, 63). Suomeen tulevat maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Saman kieliryhmän sisällä voi olla suuria kulttuurisia eroja. (Halla 2007, ) Vuonna 1951 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien Geneven pakolaissopimuksen mukaan pakolainen on henkilö, joka joutuu vainotuksi rodun, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen takia. Lisäksi pakolainen ei voi saada suojelua kotimaastaan tai voi tulla kidutuksi, joten hän tarvitsee sopimuksen mukaista kansainvälistä suojelua. Noin 20 prosenttia maahanmuuttajista on pakolaisia. (Räty 2002, 16; Saraneva 2010, 193.) Kulttuuri on jonkin ryhmän yhtenäinen käyttäytymismalli eli muuttumaton perinne. Samaan kulttuuriin kuuluvat ovat samaa mieltä siitä, mikä on hyvää ja mikä ei. Kulttuurin avulla suhtaudutaan tietyin tavoin sairauteen, elämään ja kuolemaan. Monikulttuurisuus tarkoittaa erilaisten ihmisten olemassaoloa, erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista, tasa-arvoa yksilöiden ja kulttuurien välillä sekä yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja rajoja. (Räty 2002, 11,42, 46; Huttinen 2010, 321.) 4.2 Suomen kansainvälistyminen Suomeen on tullut moneen eri maan kansalaisia, joista suurin osa on venäläisiä, virolaisia, ruotsalaisia ja somalialaisia (Räty 2002, 35). Maahanmuutto monipuolistaa kulttuurielämää (Jokisalo & Simola 2010, 95). Suurin osa maahanmuuttajista on nuoria ja työkykyisiä. Vastaavasti suuri osa suomalaisista alkaa lähestyä eläkeikää luvun PC- ja Mac-tietokoneiden ja mobiililaitteiden Microsoft Word -sovelluksen ohje ja tuki. Tutustu ohjeartikkeleihin, katso video-opetusohjelmia ja hyödynnä Office 365 -tilauksesi parhaalla.. 44 44 Potilasohje vuorokausikeräykseen 2 (6) 1. Kerätkää virtsaa vuorokauden ajan eli (1.) ensimmäisestä aamusta (2.) seuraavaan aamuun. Jokainen tippa on otettava talteen. Jos vuorokausivirtsaa on kerätty vajavaisesti, lääkärin on vaikea tehdä saadusta tuloksista johtopäätöksiä. Ohjeessa olevat kellonajat ovat esimerkki kellonajoista, jolloin voitte kerätä keräysvirtsaa. Jos ette pysty noudattamaan annettua ohjetta, kertokaa siitä laboratoriohoitajalle. 2. Vuorokausikeräystä varten annetaan nimitarra/tarrat ja keräysastia/astiat. Lisäksi voidaan antaa säilöntäaineita. Kirjoittakaa nimitarraan nimenne, henkilötunnuksenne ja virtsamäärä kokonaisuudessaan. Kun keräys on loppunut, liimatkaa nimitarra keräysastiaan. 3. Ensimmäinen virtsaerä menee hukkaan ja tästä keräys alkaa. Kirjoittakaa nimitarralle päivämäärä ja kellonaika keräyksen alkamisen merkiksi. Tämän jälkeen keräätte virtsaa keräysastiaan/astioihin, kunnes vuorokausi (24h) on kulunut keräyksen alkamisesta. Lisätkää säilöntäaine ensimmäisen kerätyn virtsaerän jälkeen. 4. Kun keräys on loppunut, kirjoittakaa nimitarraan päivämäärä ja keräyksen loppumisaika. Muistiin on kirjoitettava vain keräyksen alku ja loppu, muita aikoja ei kirjoiteta muistiin. Keräyksen aikana säilyttäkää keräysastia jääkaappilämpötilassa. Palauttakaa keräysastia/keräysastiat, johon/joihin on liimattu nimitarra mahdollisimman nopeasti laboratorioon. KUVAT KERTOVAT Munuaisten toiminta II: Tubulus ja kokoojaputki Hannu Jalanko ja Christer Holmberg Munuaiskeräsessä alkuvirtsa suodattuu virtsatilaan. Se vastaa koostumukseltaan plasmaa vain proteiinit

Virtsanäyte kotona Duodecim - Terveyskirjast

Sivusto raskaudesta, raskauden suunnittelusta, vauva-ajasta, lapsen kehityksestä, kasvatuksesta, vanhemmuudesta ja perhe-elämästä Contac t H ar m a n. Thank you for your interest in HARMAN. Pl ease select from the choices below for more information Perunoiden keitto-ohje 1. Pese vasta nostetut tai samana päivänä ostetut perunat huolellisesti kuorettomiksi. Kuori irtoaa parhaiten tuoreesta perunasta. Pane perunat tyhjään kattilaan

Kliinisen laboratorion asiakasneuvonta

27 27 Keräysastiassa voi olla myös säilöntäaine. Säilöntäaineen avulla varmistuu vuorokausivirtsanäytteen säilyminen (VSSHP, 2011). Koska vuorokausivirtsanäytteestä tutkitaan herkästi hajoavia aineosasia, on tärkeää käyttää oikeanlaisia säilöntäaineita. Esimerkiksi metanefriini kuuluu katekoliamineihin, jotka tuhoutuvat herkästi. (Willemsen ym ) Suolahappoa käytetään säilöntäaineena metanefriininäytteessä (du-metnef) (Fimlab laboratoriot Oy 2012). Tutkimuksessa on selvitetty näytteen säilyvyyttä pakastettuna ja ph säädettynä ph4:n. Tulosten mukaan tämä ph:n säätö on se tekijä, joka turvaa katekoliamineiden säilyvyyden vuorokausivirtsanäytteessä. Tällöin säilytyslämpötilalla ei ole merkitystä. (Willemsen ym ) Samalla periaatteella porfobilinogeeni näytteeseen lisätään Nas-karbonaattia, jotta porfobilinogeeni säilyy näytteessä eikä hajoa säilytyksessä (Ford ym. 2001). Silloin kun virtsaa kerätään, sitä on säilytettävä viileässä ja valolta suojattua (Torkkola 2010, 31,32). Keräysvirtsa on säilytettävä kylmässä eli +2 ºC - +8 ºC lämpötilassa. Syynä on säilytyksen aikana tapahtuva virtsan muuttuminen. Muutoksen aiheuttavat kemialliset syyt ja bakteerien vaikutus. (Fimlab laboratoriot Oy 2012.) Helpota arkeasi tilaamalla ruokaostokset netistä tai suunnittelemalla ostokset etukäteen. Meiltä saat aina tuoreimmat tuotteet. Nopea toimitus kotiovelle tai nouto kaupasta Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Näin haet sairauspäivärahaa - kela

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen keräys. Kerääminen, varsinkin järjestetty hyväntekeväisyys- tms. keruu. yks. nom. keräys, yks. gen. keräyksen, yks. part. keräystä, yks. ill. keräykseen, mon. gen. keräysten keräyksien, mon. part.. Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Bioanalytiikan koulutusohjelma K09MBIOAN MUSKA SADUDDIN: Maahanmuuttajaohjeisto vuorokausivirtsatutkimusten näytteenottoon Opinnäytetyö 60 sivua, joista liitteitä 18 sivua Joulukuu 2012 Tavoitteena opinnäytetyölle on kehittää bioanalyytikoiden asiakaspalvelua afganistanilaisten ja muiden maahanmuuttajien kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa selkeä potilasohje suomeksi (maahanmuuttajille) sekä pashtoksi ja dariksi (afganistanilaisille). Opinnäytetyön aiheena on maahanmuuttajaohjeiston laatiminen vuorokausivirtsatutkimusten näytteenottoon. Vuorokausivirtsanäytteitä on monenlaisia. Vuorokausivirtsanäytteiden indikaationa on esimerkiksi glomerulusvaurion ja myelooman diagnosointi. Menetelmältään opinnäytetyö on toiminnallinen. Se sisältää kaksi osaa: raportin ja tuotoksen. Raporttiosuus on rajattu käsittelemään teoriaa vuorokausivirtsanäytteenotosta, tutkimuksen suorituksesta, maahanmuutosta, afganistanilaisten kulttuurista ja potilasohjeen laatimisesta. Opinnäytetyön tuotoksen eli potilasohjeen voi ottaa käyttöön Theseuksesta. Laadukkaan vuorokausivirtsanäytteen antamista varten on annettava potilaalle selkeä suullinen ja kirjallinen potilasohje. Potilasohjeessa kerrotaan vaihe vaiheelta miten annetaan laadukas vuorokausivirtsakeräysnäyte. Näytteenottoa on havainnollistettu kuvien ja tekstien avulla. Tuotoksen teossa on hyödynnetty raporttiosuuden teoriatietoa. Tuotos on tehty suomeksi, pashtoksi ja dariksi. Jatkotutkimuksena potilasohjeen voisi tehdä myös muilla kielillä, jotta yhä useampi asiakas saisi sen omalla äidinkielellään. Monista laboratoriotutkimuksista esimerkiksi unitutkimuksista ja spirometriatutkimuksista olisi hyvä laatia potilasohjeet maahanmuuttajille. Asiasanat: vuorokausivirtsan keräysnäyte, potilasohje, maahanmuutto, afganistanilainen, pashto, dari

Tyhjentäkää virtsarakkonne esim

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta 18 melkein 180 litraa alkuvirtsaa verestä. Aikuinen erittää melkein 1,5 litraa virtsaa vuorokaudessa. (Sand ym. 2011, 455; Penttilä 2004, 215.) 18 Reabsorptio tapahtuu tubulusjärjestelmän avulla. Plasmasuodoksen virratessa tubulusjärjestelmän läpi suurin osa siihen suodattuneista aineista otetaan takaisin elimistöön. Tämä tapahtuu kuljettamalla plasmasuodosta munuaistubuluksista niitä ympäröiviin peritubulaarisiin hiussuoniin. Reabsorptio riippuu elimistön tarpeista. Vuorokauden aikana syntyy melkein vakiomäärä kuona-aineita. Suurin osa hyödyllisistä aineista imeytyy takaisin ja suurin osa kuona-aineista jää tubuluksiin ja poistuu virtsan mukana elimistöstä. Glukoosi ja aminohapot ovat arvokkaita aineita, joten ne imeytyvät kokonaan takaisin jo proksimaalisissa tubuluksissa. Veden ja ionien reabsorptiota säätelevät hormonit. Niiden säätely tapahtuu distaalisissa tubuluksissa ja kokoojaputkissa. (Sand ym. 2011, 455; Penttilä 2004, 215.) Sekreetio tapahtuu peritubulaaristen hiussuonten ja tubulusten avulla. Suodattumalla poistuu elimistöstä tietty määrä aineita. Kun elimistö haluaa poistaa aineita enemmän kuin suodattumalla on jo poistettu, se käyttää hyväksi sekreetiota. Sekreetiossa nämä aineet kuljetetaan peritubulaarisista hiussuonista tubulusten luumeniin. Valmis virtsa muodostuu vedestä, aineenvaihdunnan kuona-aineista ja elimistölle tarpeettomista ioneista. (Sand ym. 2011, 455.) Alkuvirtsaan pääsee vain vähän pienimolekylaarista albumiinia, joka on proteiini. Munuaiskeräsen suodatuskalvossa tapahtuu alkuvirtsan suodattuminen. Suodatuskalvo koostuu glomerulussuonen endoteelisolukerroksesta, tyvikalvosta ja epiteelisolukerroksesta. Nämä kolme kerrosta päästävät läpi veden ja pienet molekyylit, mutta eivät päästä läpi verisoluja ja plasman tavallisia valkuaisaineita. Tubuluksiin suodattuu melkein proteiinitonta nestettä glomerulushiussuonten avulla. Tubuluksen tehtäviin kuuluu muuttaa 180 litraa nestettä 1.5 litraksi virtsaa. (Sand ym. 2011,453, 456,457,461; Virtsanmuodostus 2006.) Loppuvirtsassa ei normaalisti ole enää albumiinia. Munuaistiehyiden ja kokoojaputkien tarkoituksena on tehdä plasmaa muistuttavasta suodoksesta valmista virtsaa. Jotta alkuvirstasta tulisi valmis virtsa, munuaisissa on tapahduttava reabsorptio ja sekreetio. Aineiden, joiden on imeydyttävä takaisin, on kuljettava useiden kalvojen, epiteelisolujen ja hiussuonien välissä olevan kudosnesteen läpi. Sekreetiossa aineiden Amoral-hanke - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Kunniaan liittyvä väkivalta MÄÄRITELLÄÄN: henkilön fyysiseksi tai psyykkiseksi painostukseksi tilanteessa, jossa kyseistä 7 7 3 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ Toiminnalliseen opinnäyteyöhön kuuluvat termit ovat toiminnallisuus, teoreettisuus, tutkimuksellisuus ja raportointi. Toiminnallisuudella tarkoitetaan ammatillista taitoa. Teoreettisuus on ammatillista tietoa, esimerkiksi viitekehys muodostuu käsitteistä ja määritelmistä. Tutkimuksellisuudessa on tartuttava käyttäjätutkimukseen eli tutkivaan tekemiseen ja tutkimuksen tekemiseen. Raportoinnilla viitataan ammatilliseen viestintätaitoon eli tutkivan tekemisen sanallistamiseen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimustiedon tarkoituksena on tiedon täsmentäminen, rajaaminen, kehittäminen ja uudistaminen. (Vilkka 2010.) Opinnäytetyöni viitekehys muodostuu seuraavista käsitteistä: afganistanilainen, kulttuuri, maahanmuuttaja, munuainen, potilasohje, tulkki ja vuorokausivirtsan kerääminen. Ennen kuin varsinaista toiminnallista opinnäytetyötä voi ruveta tekemään, on tehtävä aiheen analyysi ja työsuunnitelma, alustava sisällysluettelo, johdanto ja lähdeluettelo sekä muistiinpanot ja kirjallisuuskatsaukset (Airaksinen 2009). Toiminnallista opinnäytetyötä voidaan käyttää ammatillisen työn raporttina, ohjeena tai esimerkiksi työhön perehdyttämiseen. Tuotoksena on konkreettinen tuote, jonka ulkoasu ja julkaisumuoto riippuvat käyttötarkoituksesta. Tuotoksesta voi tulla kuvallinen ohje, opas, cd-tallenne tai toimintakaavio riippuen kohderyhmästä. Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa, raportissa, yhdistyvät käytännön toteutus ja ohjeistuksen mukainen työn raportointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Tutkimustietoa kerätään tuotosta ja toiminnallista osuutta ajatellen. Viitekehyksessä korostuu lähteiden ja tutkimustiedon välinen vuoropuhelu. Toiminnallista osuutta varten kerätään sellaista tietoa, joka on jo olemassa. Tutkimustietoa kerätään käyttäjiä ajatellen. Kun halutaan rajata toiminnallista opinnäytetyötä, on otettava huomioon seuraavia kysymyksiä: Miten tuotos toteutetaan? Kenelle tuotos tuotetaan? Mihin aikaan, paikkaan tai tilanteeseen tuotos toteutetaan? (Vilkka 2010.) Rajaan opinnäytetyöni vastaamalla edellä mainittuihin kysymyksiin. Rajaus on seuraavanlainen: Tuotos toteutetaan kuvallisena potilasohjeena. Tuotos laaditaan afganistanilaisille ja muille maahanmuuttajille. Tuotos toteutetaan näytteenottotilanteeseen.

Samankaltaisia kuvia, arkistovalokuvia ja vektoreita Shutterstoc

 1. Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan
 2. Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen
 3. ta
 4. en kliinisesti on työlästä (vuorokausivirtsan keräys ja kreatiniinin määritys). Siksi GFR:n laskemiseen on kehitetty useita laskukaavoja. Munuaisfunktio jaetaan GFR:n perusteella..
 5. Porkkanakakku on klassikko! Hienoksi raastettu porkkana mehevöittää taikinan ja sulatejuustokuorrutus kruunaa leivonnaisen. Katso porkkanakakun ohje täältä

keräys arkistot - Hym

Omakanta - Kanta.f

 1. Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen
 2. aisuudet: Teoreettinen
 3. 1 23.11.2011/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille
 4. taa. Munuaisia voidaan tutkia esimerkiksi PLV:n (puhtaasti lasketun virtsan), liuskakokeen (U-Stix), virtsansedimentin, virtsan bakteeriviljelyn ja vuorokausivirtsatutkimusten avulla. (Vauhkonen 2005, 426, 427.) Kun tutkitaan munuaissairauksia, on muistettava munuaisten eri tehtävät. Munuaisista voidaan tutkia esimerkiksi virtsatieinfektiota tai virtsakiviä. Virtsatutkimuksilla voidaan paljastaa yleissairauksia, kuten verenvuototaipumus, diabetes tai muu aineenvaihdunnan häiriö. (Kouri, T. 2010, ) Glomerulusvaurion perustutkimuksena on puhdistuma. Puhdistuma on munuaisten eritystoi
 5. Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli
 6. SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO Nyrkkisäännöt päivittäiseen nesteytykseen ovat: juodaan jokaisen aterian yhteydessä vettä ja muita juomia 2-3 lasillista riippuen nesteen tarpeesta kuumissa olosuhteissa
 7. en on ilmaista (Poislukien rahtina palautettavat)

keräys - Wikisanakirj

FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua 1 MAAHANMUUTTAJAOHJEISTO VUOROKAUSIVIRTSATUTKIMUSTEN NÄYTTEENOTTOON Muska Saduddin Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Bioanalytiikan koulutusohjelma

xmlWriteWIP/csv1.csv at master · Johuotar/xmlWriteWIP · GitHu

Our transportation software with online booking will help you gain customer loyalty due to mobile apps. Auto allocation engine will reduce human errors 40 40 Penttilä, I Kliiniset laboratoriotutkimukset. Helsinki: WSOY Pirinen, I Turvapaikkahakijoiden tervaydentila. Helsinki: Duodecim ( ) Riikkonen, T Perhe, kylä ja klaani. Lahti: Markprint (29 30) Räty, M Maahanmuuttaja asiakkaana. Helsinki: Tammi Salo, J Asioimistulkkauksella yhdenvertaisuutta. Duodecim Sand, O. Sjaastad, Q. Haug, E. Bjäle, J. & Toverud, K Ihimien fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOYpro OY Saraneva, K Pakolaisuus ja psyykkisnen traumatisoituminen. Helsinki: Duodecim Serkkola, A. & Allahwerdi. H Muslimin matka Suomeen. Helsinki: WSOY Suvisaari, J Immunofiksaatio, vuorokausivirtsasta. Luettu: Torkkola, S Virtsanäytteet. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy Torkkola, S.Heikkinen, H. & Tiainen, S Potilasohjeet ymmärrettäviksi. Helsinki: Tammi Tilastokeskus. Katsaus suomen väestöön Luettu: Tiilikanen, M Kulttuurit ja lääketiede. Helsinki: Duodecim Tuokko, S. Rautajoki, A. & Lehto, L Kliiniset laboratorionäytteet. Helsinki: Tammi Vauhkonen, I Munuaissairaudet. Helsinki: WSOY Vilkka, H Toiminnallinen opinnäytetyö. Luettu: Vilkka, H. Aiaksinen, T Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi Virtsanmuodostus Luettu: VSSHP Vuorokausivirtsan metanefriini ja normetanefriini, homovanillinaatti, adrenaliini ja noradrenaliini sekä metoksihydroksimandelaatti (du-hva, du-adrnor, du-metnor, du-moma). Luettu: Vuorokausivirtsa Luettu: Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala Virtsa elimistön tietolähteenä Virtsa - ensimmäinen kehon aine, jonka tutkiminen yhdistettiin 5 5 1 JOHDANTO Suomi kansainvälistyy, joten tulee yhä enemmän tarvetta kohdistaa terveydenhuoltoalan ohjeistusta erikielisille asiakkaille. Maahanmuuttajien määrä on kasvanut, ja eri kulttuuritaustaisia asiakkaita on aiempaa enemmän myös kliinisten laboratorioiden asiakkaina. Bioanalyytikon työhön kuuluu ohjata potilaita näytteenottoon. Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja se koostuu tuotos- ja raporttiosiosta. Opinnäytetyön aiheena on maahanmuuttajaohjeisto vuorokausivirtsan keräykseen. Aihe kiinnostaa myös itseäni, koska olen itsekin taustaltani afganistanilainen ja ymmärrän miten vaikeata on kommunikoida, kun ei ymmärrä suomen kieltä. Tässä opinnäytetyössä käsitellään myös afganistanilaisten kulttuuria ja uskontoa. Keräysvirtsanäytteen ottamiseen tarvitaan tarkka ohje, koska keräystutkimuksia on monia. Osassa tutkimuksista halutaan nähdä koko vuorokaudenaikainen eritys ja osassa vain tietyn ajan sisällä tapahtunut eritys. Potilasohje rajoittuu ohjeistukseen asiakkaan vuorokausivirtsan keräyksen suorittamisesta. Ohje kirjoitetaan suomeksi pashtoksi ja dariksi. Oikein otettu näyte nopeuttaa potilaan hoitoa, tulos on luotettava ja potilaalle saadaan oikea diagnoosi. Lisäksi säästetään potilaan ja yhteiskunnan varoja.17 17 Munuaisten läpi kulkee paljon verta levossa. Esimerkiksi 70kg painavan ihmisen läpi kulkee 1200 ml verta minuutissa. Munuaisissa virtaa 20% verta, mikä on paljon munuaisen koon verrattuna. Veren suuri virtaus aikaansaa kuona-aineiden tehokkaan poistumisen. Veren virtaus munuaisissa ei tapahdu tasaisesti. Eniten verta virtaa munuaiskuoressa, jossa sijaitsevat munuaiskeräset ja alkuvirtsa suodattuu. (Kouri, T. 2010, ; Sand ym. 2011, 452, 455.) ADH säätelee virtsamäärää. Antidiureettinen hormoni (ADH) syntyy hypotalamuksen neuroendokriinisissa soluissa ja erittyy aivolisäkkeen takalohkoon. ADH:n tarkoituksena on lisätä veden läpäisevyyttä distaalisissa kiemuratiehyissä, jolloin elimistö menettää vähemmän vettä. Normaalisti elimistöstä poistuu noin 1-2 litraa nestettä vuorokaudessa. Jos juodaan vähemmän vettä kuin normaalisti, esimerkiksi vain puoli litraa päivässä, aivolisäkkeestä alkaa erittyä paljon ADH:a. Tämän seurauksena distaalisten kiemuratiehyiden ja kokoojaputkien epiteelisoluihin pääsee vettä, jolloin virtsa muuttuu väkeväksi. Aineenvaihdunnan edellytyksenä on vähintään 0,6 litran virtsamäärän erittyminen. (Sand ym. 2011, 452; Vauhkonen 2005, 424; Mustajoki & Kaukua 2012.) Munuaisilla on monenlaisia tehtäviä. Ne esimerkiksi ylläpitävät ruumiinnesteiden ionikoostumusta, erittävät metabolian jätteitä, tekevät haitattomaksi lääkeaineita tai myrkkyjä (detoksikaatio), säätelevät endokriinisesti ekstrasellulaarinestettä ja verenpainetta, säätelevät punasolumassaa sekä kalsiumin aineenvaihduntaa, kataboloivat peptidihormoneja ja reabsorptoivat primaarivirtsaan joutuneita molekyyleja. Katabolialla tarkoitetaan aineenvaihdunnan hajottamisreaktiota. (Sand ym. 2011, 452; Katabolia 2012.) Munuaiset myös muodostavat reniiniä ja säätelevät angiotensiinihormonin muodostumista. Munuaiset osallistuvat neste-, elektrolyytti- ja happo-emästasapainon säätelyyn. (Penttilä 2004, 215.) 5.3 Munuaisten toiminta Munuaisten virtsantuotanto perustuu suodattumiseen eli filtraatioon, takaisin imeytymiseen eli reabsorptioon sekä aktiiviseen eritykseen eli sekreetioon. Filtraatio tapahtuu glomerulusuonten ja Bowmanin ontelon avulla. Bowmanin onteloon suodattuu paljon nestettä glomerulussuonista. Vuorokaudessa aikuisen munuaiset tuottavat

Vastuuton tietojen keräys ja käyttö: EU-maissa asuvien käyttäjien

Varojen keräys edistyy vakaasti - YouTub

 1. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella
 2. aari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaa
 3. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Spotif

 1. perusteet ja islamilainen arki Luennoitsijasta Veijo Fiskaali Valtiotieteiden maisteri Käytännöllinen filosofia (tunnef.) Filosofian maisteri Uskontotiede (isla
 2. urian ja proteinurian diagnostiikassa käytetyille menetelmille. Albu
 3. tayksikkö Jas
 4. Ohje laboratorioon tulevalle. Vuorokausivirtsan keräys uraattimääritystä varten. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että syöt ja juot normaalisti, ellei muita ohjeita ole..
 5. 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille
 6. Katso valintakokeen erityisjärjestelyjen hakemisen ohje ja aikataulu täältä
 7. Käännös sanalle keräys suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja

Tiinan mehevä porkkanakakku Mak

 1. en asiakaspalvelussa vaatii työntekijältä osaamista. Ohjauksessa on tärkeätä varata riittävästi aikaa ja aloittaa rauhallisesti eikä mennä suoraan asiaan. (Koivisto-Junni 1998, 29.) Ohjeet tulee antaa riittävän selkeästi ja sellaisella kielellä tai tavalla, että asiakas ymmärtää. Tärkeä antaa suullisen lisäksi myös kirjallista ohjetta. (Hyvärinen 2005, 1769; Torkkola ym. 2002, 25.) Kirjallinen ohje on tarpeellinen, sillä suullisen ohjauksen voi helposti unohtaa. Kirjallinen ohje siis tukee suullista ohjausta, jolloin potilas palauttaa mieleen ohjauksen sisältöä. Kuvien avulla voidaan havainnollistaa potilasohjeen tekstiä, jolloin potilaan on helpompaa muistaa ohjeen sisältöä. Potilasohjeiden tiedot ovat oikein vasta, kun ohjeen lukija on ymmärtänyt niitä. Potilasohjeen toimivuutta on tarkistettava potilaan näkökulmasta katsottuna. Ohjeen ymmärrettävyyttä voi ennen käyttöönottoa testata. (Torkkola ym. 2002, 7 29.) Ei ole helppoa laatia hyvää ohjetta, koska sen on oltava hyvin selkeä ja helposti ymmärrettävä sekä olennaisia asioita sisältävä. Potilasohjeen teksti ei saa olla liian pitkä. On erityisen tärkeää, että ohje on suunnattu potilaalle eikä esimerkiksi lääkäreille tai hoitajille. (Hyvärinen 2005, 1769; Torkkola ym. 2002, 25.) Potilasohjauksessa potilaan on saatava tietää, mitä hänen on tehtävä ennen näytteenottoa. Kun ohjaus on annettu hyvin, se motivoi potilasta noudattamaan ohjeita. Hyvän ohjauksen avulla vakioidaan elimistön toi
 2. Kotopaikka-hanke 16.3.2018 Etnisyys Sanan alkuperä on sanoissa heimo, rotu ja kansa. Etnisyys jaetaan objektiiviseen ja subjektiiviseen etnisyyteen. Objektiivisella etnisyydellä tarkoitetaan ulkoisesti
 3. Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen
 4. Keräyksen lopetus Kerätkää viimeinen virtsaerä tasan 24 tunnin kuluttua keräyksen aloituksesta. Keräys päättyy tähän. Merkitkää muistiin lopetusajankoht

Verohallinnon ohje arvonlisäverotuksesta 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri Vuorokausivirtsan keräys. 24 tunnin keräys. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että syöt ja juot normaalisti, ellei muita ohjeita ole annettu

Neuloisitko seuravaksi näitä villasukkia? 1. Näin neulot suloiset villasukat - Yhteishyvän oma ohje 38 38 LÄHTEET Airaksinen, T Toiminnallisen opinnäytetyön kirjoittaminen. Luettu: Ali, S Cultures of the world, Afghanistan. Marshall Cavendish Azizi,M. Opinnäytetyö: Kausi flunssan hoito-ohje turvapaikkahakijoille Luettu Ertimo, L. Lantz, M. & Liinaharja, P Maailman kartasto. Saarijärvi: Ofsset Oy Fimlab laboratoriot Oy Luettu: Ford, R. Magera, M. Kloke, K. Chezick, P. Fauq, A. & McConnell, J Quantitative Measurement of Porphobilinogen in Urine by Stable-Isotope Dilution Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Clinical Chemistry 47: (2001) Luettu: Grizner, J Aghanistan. Chelsea House. Halila, R Monikulttuurisuus Suomen terveydenhuollossa. Helsinki: Etene Halla,T Psyykkisesti sairas maahanmuuttaja. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2007;123(4):. Luettu www. duodecimlehti.fi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maahanmuuttajan erityistueksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Finlex Luettu Huslab vuorokausivirtsan keräys kotona. Luettu: Huttinen, M Kulttuuriset arvot ja transferenssi. Helsinki: Duodecim Hyrkäs, S Maailmalla. Saksa: Werner Söderström Osakeyhtiö Hysniu, E. Opinnäytetyö: Ohjeet veri- ja virtsanäytteen ottoon laboratorioon omalla kielellä albaniaksi Luettu: Hyvärinen, R Millainen on toimiva potilasohje? Hyvä kieliasu varmistaa sanoman perillemenon. Duodecim (16), 1769 Hämäläinen-Kebede, S Maahanmuuttajien terveydenedistäminen esimerkkinä kurdipakolaiset. Pro garadu. Jyväskylän yliopisto Jokisalo, J. & Simola, R Kulttuurisia kohtaamisia. Helsinki: Liike Katabolia Luettu: Koivisto-Junni, A Tulkki linkki kulttuurien välillä. Helsinki: WSOY (49 57) Tervetuloa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Dialyysiosastolle/Munuaispoliklinikalle KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispolikliniikka puh. 06-8264592 Tervetuloa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Ohje. Lämpimät, kaneliset korvapuustit maistuvat niin kahvipöydässä kuin jälkiruokana. Nauti korvapuustin kanssa lasi kylmää maitoa Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia 2009 kemisti Paula Pohja-Nylander Tavallisimmat vieritestit avoterveydenhuollossa Hemoglobiini Anemiadiagnostiikka [url=http://wordincontext.com/fi/keräys]keräys[/url]

Cool vektori kaupunkien terveys ajoneuvon roskat edessä kuormaaja kuorma. Asuin- ja kaupallinen kiinteän jätteen keräys ja kuljetus Checkaso is an analytical ASO (App Store Optimization) tool for the App Store and Google Play. It has keyword & competitor analysis, rankings, keyword suggestions, app reviews tracker. Firstly, Checkaso.. Avoimet työpaikat. Jäkeduunit. Ohje sähköisen hakemuksen lähettämisestä. Osaamisprofiilit. Resina rekrytointi ja sijaisvälitys 7. MAKSA JA MUNUAISET 7.1. Maksa myrkkyjentuhoaja SIJAINTI: Vatsaontelon yläosassa, oikealla puolella, välittömästi pallean alla Painaa reilun kilon RAKENNE: KAKSI LOHKOA: VASEN JA OIKEA (suurempi), VÄLISSÄ

10 afganistanilaiset ovat yhteisöllisiä, joten perheellä ja yhteisöllä on hyvin tärkeä rooli heidän elämässään. 10 Suomessa muslimien määrä on kasvanut hyvin paljon viime vuosikymmenellä (Räty, M. 2002,70). Islam on sellainen uskonto, joka vaikuttaa muslimien arkeen ja perinteisiin, tapaan elää ja ajatella. Muslimia, joka ei aktiivisesti harjoita uskontoa, ohjaavat perinteet. Uskonnon vaikutukset näkyvät ajattelutavoissa, perhekäsityksissä, perheen eri jäsenten rooleissa ja velvollisuuksissa sekä ravintoon ja puhtauteen liittyvissä käsityksissä. (Kulmala & Suvilampi , 35, 41; Mölsä & Tiilikainen 2007.) Nykyään islam on maailman toiseksi suurin uskonto ja muslimeja on maailmassa yli miljardi. Islam on jakautunut moniin haaroihin. Muslimeista suurin osa on shia- ja sunnimuslimeja. Suomeen islaminusko tuli jo 1800-luvulla tataarien mukaan. Muslimit uskovat yhteen Jumalaan. Islamissa on viisi pilaria: eli uskontunnustus, rukoileminen (viisi kertaa päivässä), paasto (kerran vuodessa ramadan-kuukauden aikana), almujen anto ja pyyhinvaellus. (Räty 2002, 70 71; Serkkola & Allahwerdi 1998, 76.) Koraani vaikuttaa muslimien elämässä hyvin paljon. Koraanissa on ohjeita siveelliselle ja terveelliselle elämälle. Hyviin tekoihin kuuluvat sairaan luona vieraileminen, moskeijassa rukoileminen ja almujen antaminen. Nämä ovat myös siunauksellisia ja terveyttä vahvistavia asioita. Koraani neuvoo harjoittamaan ruumista esimerkiksi kävelemällä tai nukkumalla, mikä edistää terveyttä. (Hämäläinen-Kebede, ; Serkkola & Allahwerdi 1998,79.) Islamilaisuus merkitsee Allahin tahdon noudattamista ja vastuuta muista muslimeista. Muslimeille ovat hyvin tärkeitä erilaiset hygieniasäännöt. Niihin kuuluvat päivittäinen käsien pesu ennen ruokailua ja osittainen peseytyminen ennen rukousta. Muslimeilta on kielletty sianlihan ja verituotteiden nauttiminen. Islaminuskoinen voi syödä halal-lihaa, jolloin eläin on teurastettu Koraanin säkeistöä lukien ja veri on vuotanut kokonaan pois. Arkielämässä muslimi ei halua kätellä tai olla samassa paikassa kahden kesken toista sukupuolta olevan kanssa. Lisäksi naiset voivat toivoa naislääkäriä tai naistulkkia. Koraani kieltää myös alkoholin ja narkoottiset aineet sekä vapaat sukupuolisuhteet ja homoseksuaaliset suhteet. (Räty 2002, 74 75; Hämäläinen-Kebede, 2003, 20.) Laatikkopaita Katso ohje ja tarvikelista! Pitsikaftaani Klikkaa Nelliinan Vaatehuone-blogiin! Superhelppo trikooneuletakki Katso ohje Kototeko-blogista ja tarvikelista

No, pidetään ohje kuitenkin täällä, jospa se tulisi vielä uudelleen valikoimaan. Ohje leivontahaasteisiin osallistumiseen. Vilma: Onko profiilin Instagramissa oltava julkinen 3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Biomedical Laboratory Science MUSKA SADUDDIN: Immigrant Guidelines on 24-hour Urine Collection Bachelor's thesis 60 pages, appendices 18 pages December 2012 The objective of this study was to produce clear patient guidelines on daily urine collection in Finnish for immigrants and in Pashto and Dari for Afghans. There are many kinds of daily urine analyses. Daily urine collection can, for example, help indication of glomerular damage and diagnosis of myeloma. This method applied in this study was functional. It consists of two parts: the report and the functional part. The report is defined to deal the theory of daily urine collection, performing research, immigration, Afghan culture and patient guidelines. The functional part of the study was patient information in digital form in the Theseus. In order to get a high-quality daily urine sample the patient must be given clear instructions both orally and in written form. The patient guidelines contains a step-bystep explanation on how to give a high quality daily urine sample. The aim of the patient guidelines is to demonstrate through pictures and text how the collection proceeds. The theoretical knowledge that has been used in the report is also used in the functional part of the thesis. Further research could be done to translate the patient guidelines into other languages, so that more and more patients could understand it in their own language. It would be beneficial to compile instructional material for immigrants on many laboratory analyses for example sleep research and Spirometry testing. Key words: the daily urine collection, patient instruction, Immigrant, Afghan, Pashto, Dari Islamin peruspilarit Viisi asiaa, joita muslimit tekevät Peruspilarit Uskontunnustus (Shahada) Rukous (Salat) Almut (Zakat) Paasto (Sawm) Pyhiinvaellus (Hajj) Peruspilarit Tapa selittää islamia: mitä muslimit 48 6 (6) 48 Kirjoittakaa nimitarralle lopetuspäivämäärä, kellonaika ja virtsamäärä. Viekää täytetty keräysastia, johon on liimattu nimitarra mahdollisimman nopeasti laboratorioon. VUOROKAUSIVIRTSA Keräys alkoi Keräys päättyi pvm klo pvm klo Potilaan nimi vuorokausivirtsan määrä H LABORATORIO Keräyksen alkamisesta keräyksen loppumiseen pitää kulua 24höl Tekijä: Muska Saduddin Piirrokset: Farhad Sediqi Päivitetty: Opinnäytetyönä tehty TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VIRTSAN ERYTROSYYTTIEN JA LEUKOSYYT- TIEN VERTAILU SUHTEESSA NÄYTTEEN VÄ- KEVYYTEEN SYSMEX UF-1000i- ANALYSAATTORILLA JA KAMMIOLASKEN- NALLA Leena Kivekäs Hanna Ojala Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Bioanalytiikan

Ohje, koronavirusepidemia/Instruktioner, coronavirusepidemin/Instructions, Coronavirus epidemia 46 4 (6) 46 Keräys alkaa (1. Ensimmäinen aamu) Aamulla kun heräätte Kun virtsaatte ensimmäisen kerran heräämisen jälkeen, tyhjennätte rakkonne wc altaaseen (ei keräysastiaan). Keräysastia on tyhjä WC:ssä käymisen jälkeen kirjoittakaa nimitarralle tarkasti: aloituspäivämäärä ja kellonaika (esim. klo 07:00) VUOROKAUSIVIRTSA Keräys alkoi pvm klo Potilaan nimi Henkilötunnus Keräys päättyi pvm klo vuorokausivirtsan määrä VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA Synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet Harvinaisia, periytyviä sairauksia Esiintyvyys < 1:2000 Oireet ilmenevät yleensä Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Maahanmuuttajan mielenterveys Tapio Halla, erikoislääkäri Tampereen kaupunki Mielenterveys-ja päihdepalvelut Psykiatrian poklinikka maahanmuuttajille Maahanmuuttajat Suomessa suurin maahanmuuttajaryhmä VUOROKAUSIVIRTSAN KERÄYS. Tulosta ohje. Älä ota näytettä kuukautisten aikana. Aloita keräys vasta, kun näkyvän vuodon loppumisesta on kulunut kaksi vuorokautta Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

42 42 LIITTEET Liite 1 Suomenkielinen potilasohje sivut Liite 2 Pashtunkielinen potilasohje sivut Liite 3 Darinkielinen potilasohje sivut 55-60 ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN KYSYMYKSET: 1. Glomeruluksen rakenne. Mihin seikkoihin perustuu valikoiva läpäiseväisyys veri- ja virtsatilan välillä? 2. Glomerulusvaurion mekanismit A. Immunologiset Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos Uskontotiede Kuolema oman elämän keskellä ja omien arvojen mukaisesti Ars moriendi; kuolemisen taito? Monikulttuurisuuden haasteet: islam ja buddhalaisuus 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki Yksityiskohtaiset mittaustulokset Jyrki Ahokas ahokasjyrki@gmail.com Näyttenottopäivä: 28.03.2019 Oma arvosi Väestöjakauma Hoitosuositusten tavoitearvo Matalampi riski Korkeampi riski Tässä ovat verinäytteesi

Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.) +358 45 1263733. Contact Kotkan Keräys- Ja Avustuskeskus Ry on Messenger 26 Vuorokausivirtsan näytteenotto ja vuorokausivirtsanäytteenlaatu Vuorokausivirtsankeräys on virtsan keräämistä koko vuorokauden ajalta esimerkiksi hormoni- ja elektrolyyttitasapainon häiriöiden selvittämiseksi. Vuorokausivirtsakeräysnäytteellä tarkoitetaan näytettä, jonka potilas on kerännyt vuorokauden aikana tarkasti ohjeen mukaan. Vuorokausivirtsanäytteestä voidaan saada selville esimerkiksi munuaisten tai niiden kautta erittyvien aineiden aineenvaihdunta. Vuorokausivirtsakeräyksen avulla voidaan selvittää kvantitatiivisesti aineiden eritysnopeutta. Virtsassa olevien aineiden määrä vaihtelee sen mukaan, minä vuorokauden aikana virtsaa on erittynyt. Virtsa on steriiliä, jolloin siinä ei ole normaalisti bakteereita. Vuorokausivirtsatutkimusten tulokseen ei vaikuta virtsan erilainen väkevyys eri vuorokaudenaikoina. (Mustajoki & Kaukua 2012; vuorokausivirtsa 2012; Tuokko ym. 2008, 69.) Vuorokausivirtsatutkimusten kliiniseen laatuun vaikuttaa eniten preanalytiikka. Se tapahtuu ennen varsinaista analyysiä. Hyvä esivalmistautuminen ja ohjaus takaavat luotettavan tutkimustuloksen saamisen. Virtsanäytteen laatuun vaikuttavat diureesi, rasitus, pystyasento, infektioiden kontrollit ja rakkoaika. Yleensä näytteenä on aamu- tai päivänäyte, sillä se on laimeampaa verrattuna illalla otettuun näytteeseen. Rasituksella ja pystyasennolla on vaikutusta, kun tutkitaan tarkasti pientä proteinuriaa. Kun tutkitaan infektioiden kontrollia, on kirjoitettava ylös mitä antibiootteja potilas on käyttänyt. (Kouri 2010, 132; Tuokko ym. 2008, 30.) Lisäksi elimistössä on monia aineita, joiden eritys on erilainen eri vuorokauden aikoina. Esimerkiksi virtsassa olevien katekolamiini- ja elektrolyyttipitoisuudet ovat aamulla matalimmat ja keskipäivällä korkeimmat. (Matikainen, Miettinen & Wasström 2010, 100.) Vuorokausivirtsan keräys alkaa aamulla, jolloin potilaan on tyhjennettävä rakkonsa. Kellonaika on silloin kirjoitettava minuutin tarkkuudella. Tätä virtsaa ei pitäisi kuitenkaan ottaa talteen. Keräys voidaan aloittaa silloin kun potilaalle sopii, joko illalla tai aamulla. Talteen otettava virtsa on seuraavan 24 tunnin aikana erittynyt virtsa. Potilaan on tyhjennettävä rakkonsa viimeisen kerran siis 24 tuntia keräyksen aloittamisesta. Muistiin on kirjoitettava hyvin tarkasti sekä ensimmäinen että viimeinen virtsaamisaika. Virtsaa on kerättävä keräysastiaan, joka on hankittu laboratoriosta. (Tuokko ym. 2008, 69; Fimlab laboratoriot Oy; Huslab, 2012.)36 36 Taustatieto auttoi laatimaan potilasohjetta. Vaikeinta potilasohjeen laatimisessa oli tehdä siitä mahdollisimman selkeää. Tämä johtuu siitä, että itsellä oli paljon taustatietoa, jolloin voi joitakin asioita pitää itsestään selvänä. En ole aikaisemmin laatinut potilasohjeita, jonka takia potilasohjeen laatiminen oli uutta ja vaikeata. Potilasohjeen tekeminen oli mielestäni mielenkiintoisaa, joten laadin sitä mielelläni. Potilasohjeen jakaminen kahteen eri saarekkeeseen auttoi asettamaan piirroksia ja tekstiä oikean järjestyksen, mikä selkeytti potilasohjetta. Mielestäni potilasohje täytti sille asetettuja tavoitteita, se on selkeä ja johdonmukainen. Piirroksista saa hyvän käsityksen tutkimuksen kulusta ja teksti on kirjoitettu maahanmuuttajia ajatellen vaikeita termejä vältellen. Tampereen ammattikorkeakoulun virallisia raporttiohjeita olen noudattanut lähteiden käytössä. Lähdemateriaalia on koottu monipuolisesti. Teoriaosuudessa on käytetty sekä suomen-, että englanninkielisiä lähteitä. Alan artikkeleista tuli myös paljon teoriaa raporttiosuuteen. Teoriaosuuteen on liitetty piirretyt kuviot havainnollistamaan tekstiä. Opinnäytetyö on luotettava, koska käytin mahdollisuuksien mukaan uusimpia julkaisuja ja monipuolista lähdeaineistoa. Lähteissä on käytetty myös vanhempia lähteitä. Vanhempia lähteitä olen tukenut uudemmalla materiaalilla, joten niitten luotettavuus ei kärsi. Opinnäytetyön tuotoksen luotettavuutta lisää myös se, että muutamat henkilöt ovat päässeet arvioimaan ohjetta. Tätä opinnäytetyötä tehtäessä oli pyritty toimimaan eettisesti. Kuvissa eettisyyttä on otettu huomioon, joten kaikki kuvat ovat piirrettyjä. Kulttuuri on otettu huomioon ohje laatimisessa. Potilasohjeeseen ei ole piirretty rakon tyhjentämistä wc: käynnillä. Potilasohjeen luotettavuutta lisäsi sen testaaminen. Olen testannut ohjetta kuudella henkilöllä ja heidän palautteiden avulla olen muokannut potilasohjetta. Suomalaisia oli kaksi ja maahanmuuttajia oli neljä. Suomalaisille lähetin ohjeen silloin kun se ei vielä ollut täysin valmis. Esimerkiksi suomalaisten palautteista: potilasohjeesta oli vaikea saada selville onko pakko noudattaa just ohjeessa annettuja aikoja, pitääkö ensimmäisen ja viimeisen ajan lisäksi kirjoittaa ylös myös muita aikoja. Maahanmuuttajille lähetin potilasohjetta, kun se oli täysin valmis. Heidän mukaan ohje on hyvin ymmärrettävä varsinkin piirroksien takia. Maahanmuuttajat osasivat hyvin suomea, joten he lukivat suomenkielisen ohjeen. Ohjeen toimivuudesta voi tietää vasta kun sitä on käytetty laboratoriossa potilaille, jotka mahdollisesti tarvitsevat ohjetta.

Lähetteet ovat Adobe PDF -muotoisia dokumentteja. Voit ladata Adobe Reader -ohjelman ilmaiseksi koneellesi tästä osoitteesta: http://get.adobe.com/fi/reader/.52 52 ۲ (۶) د ادرار جمع کولو شروع په اولین سهار کی. په سهار کی جگیدل مثال ۷ بجی کله چی اولین سهار د خوبه وښیژی او تشناب ته ځی اولین ادرار په تشناب کی ضایع کیژی یعنی اولین ادرار په ظروف کی نه جمع کیژی. یعنی هغه ظروف چی د ادرار لپاره ورکول شویدی باید خالی پاتی شی ) ( یعنی ظروف خالی پاتی څلورویشت ساعته ادرار شی جمع کیدل ختم شو ساعت تاریخ جمع کیدل شروع شو سا عت تاریخ نوم د پیدایښت تاریخ د اولین تشناب د تگ وروسته په نومړی سرښناکه پاڼه کی باید په دقیق ډ ول نوم د پیدایشت ورځ وا مخصوص نمبر تاریخ او ساعت و لیکل شی د څلورویشت ساعته ادرارراټولولواندازه BI4 IHMISEN BIOLOGIA Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä 6 Avainsanat fibriini fibrinogeeni hiussuoni hyytymistekijät imusuonisto iso verenkierto keuhkoverenkierto laskimo lepovaihe eli lajittelukysymykset. kysymykset jäteasemista tai ekopisteistä. Muovipakkausten keräys (Kotka, Kouvola, Iitti, Mäntyharju). keräykseen liittyminen. tyhjennysten tilaus

Katso sanan keräys käännös suomi-viro. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Sanan keräys käännös suomi-viro Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun Ihana Maitosuklaaganache. Ohje: 2 dl kermaa. Drip kakuille ganache-ohje on erilainen. Katso esimerkiksi täält Virhe: Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5 miljardia Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

 • Rakennuttajakonsultti oulu.
 • Matti puro wiki.
 • Dipoli dipolisidos.
 • Skr myönnetyt apurahat.
 • Homeland new season.
 • Vanhin ikäluokka jatkosodassa.
 • 1920 luvun klassismi sisustus.
 • Annantalo naperokino.
 • Best driver updater.
 • Vaahterasiirappi vai agavesiirappi.
 • Ulkoporealtaan hoitoaineet.
 • 1967 suomi tapahtumat.
 • Savuinen viski.
 • Ar 15 lipas.
 • Richard edelman deborah rowe.
 • Gnuantilooppi.
 • Leiurus quinquestriatus.
 • Live tulospalvelu yleisurheilu.
 • Ikea programm billy.
 • Tanja kari puoliso.
 • Helsinkimissio joulukonsertti 2017.
 • Audi a8 begagnad.
 • Caprilon hinta.
 • Nimipäivät helmikuu 2018.
 • Ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti.
 • Jugadores con el numero 19 de futbol.
 • Ylioppilaat 2017 aamulehti.
 • Naisministerit.
 • Hääsivustoja.
 • Keinutuoli historia.
 • Ray kroc wikipedia suomi.
 • Sirkka liisa kivelä aviomies.
 • Peilitarra autoon.
 • Eksjöhus kaptensgården kostnad.
 • Google cloud print windows.
 • Ihon hoito tuotteet.
 • Gateway to the west city.
 • Lyhyt matematiikka laskin.
 • Jerboa suomi.
 • Mitä on hengellisyys.
 • Syöksykierre.